Ändra penninställningar

Anpassa vad du kan göra med pennan och hur den fungerar med din dator. Välj vilken hand du skriver med och vad datorn gör när du trycker på eller håller ned pennans genvägsknapp.

Om du vill ändra inställningarna väljer du Start

Windows-logotypen
, Inställningar > Enheter > Penna & Windows Ink

Om du vill att Windows Ink-arbetsytan ska öppnas när du klickar på pennknappen väljer du listrutan under Klicka en gång. Välj arbetsytan i listrutan och välj sedan vilken del av arbetsytan du vill öppna i den andra listrutan.

Om du vill att arbetsytan ska öppnas även när datorn är låst aktiverar du Klicka en gång för att öppna anteckningar på Windows Ink-arbetsytan även när enheten är låst.

Sidan Penninställningar

Egenskaper

Artikel-id: 27909 – senaste granskning 1 dec. 2016 – revision: 7

Feedback