WD2002: Det går inte att aktivera en hyperlänk genom att klicka

Symptom

När du klickar på en hyperlänk i ett Word-dokument för att aktivera länken eller följa den till den avsedda platsen, händer ingenting.

Följande exempel visar hur problemet kan uppstå:
 • När du klickar på en hyperlänk som liknar denna i ett Word-dokument, aktiveras inte hyperlänken, och du dirigeras inte till den angivna platsen:
  http://www.microsoft.com
  eller
 • När du klickar på ett sidnummer i en innehållsförteckning händer ingenting, och du dirigeras inte till den valda sidan.

  eller
 • När du klickar på en korsreferens i ett Word-dokument händer ingenting, och du dirigeras inte till den avsedda platsen för korsreferensen.

Orsak

Detta beror på en designändring i Microsoft Word och stämmer överens med vissa Microsoft Office-program, till exempel Microsoft FrontPage.

Lösning

Du aktiverar en hyperlänk i ett Word-dokument genom att hålla ned CTRL och klicka på hyperlänken.

Obs! När du låter markören vila över en hyperlänk visas följande meddelande:
Tryck på CTRL och klicka på länken om du vill följa länken
Du stänger av denna standardfunktion i Microsoft Word genom att stänga av alternativet Tryck på CTRL och klicka om du vill följa hyperlänk. Gör så här:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Tryck på CTRL och klicka när du vill följa hyperlänkRedigera-menyn.
 3. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 279090 – senaste granskning 29 jan. 2001 – revision: 1

Feedback