Windows Update för företag

Asset not found

Windows Update för företag är en samling principinställningar som styr uppdateringar för enheter som använder Windows 10. Med de här inställningarna kan du bestämma vilka enheter som ska få uppdateringar och när de ska få uppdateringar samt ange olika scheman för grupper av enheter. Du kan också pausa uppdateringar för enskilda enheter.

Inställningen Skjut upp Windows-uppdateringarkonfigurerar enheter för att få uppdateringar från Current Branch for Business (CBB).

Asset not found

Uppdateringar i CBB skickas till enheter några månader efter att de gjorts allmänt tillgängliga i Current Branch (CB).

Asset not found

Genom att skjuta upp uppdateringar från CB till CBB kan administratörer verifiera distributioner när de släpps till alla registrerade klienter med Windows Update för företag. Läs om hur du konfigurerar och distribuerar Windows Update för företag och mer om uppgraderingsgrenarna i Windows 10

Egenskaper

Artikel-id: 27915 – senaste granskning 13 okt. 2016 – revision: 7

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)