Blockera utvecklarläge

I utvecklarläget kan du använda separat inläsning av appar och köra dem från Visual Studio i felsökningsläge.

Om du vill inaktivera utvecklarläget i Grupprincip väljer du Datorkonfiguration > Administrativa mallar > Windows-komponenter > Distribution av appaket i grupprincipredigeraren.

Asset not found

I principen inaktiverar du Tillåt att alla betrodda appar installeras och Tillåt utveckling av Windows Store-appar och installation av dem från en Integrated Development Environment (IDE).

Asset not found

Om du vill aktivera eller inaktivera utvecklarläget lokalt väljer du Start

Windows-logotypen
> Inställningar > Uppdatering och säkerhet > För utvecklare. Välj sedan önskat alternativ under Använd utvecklarfunktioner.

Asset not found

Läs mer om utvecklarläget

Egenskaper

Artikel-id: 27918 – senaste granskning 13 okt. 2016 – revision: 11

Feedback