Inaktivera dynamiska appaneler

Vid den inledande konfigurationen placeras appaneler på Startskärmen i Windows 10 i nya Windows 10-enheter och enheter som uppgraderats från Windows 7 eller Windows 8. Med dessa paneler kan du öppna en lokal app eller öppna Windows Store där du kan välja att installera appen.

Du kan inaktivera den här funktionen lokalt eller via Grupprincip.

Om du vill inaktivera appförslag för alla nätverksanvändare väljer du Datorkonfiguration > Administrativa mallar > Windows-komponenter > Molninnehåll > Inaktivera Microsoft-funktioner för anpassad upplevelse i grupprincipredigeraren.

Asset not found

Om du vill inaktivera appförslag lokalt väljer du Start

Windows-logotypen
och Inställningar > Anpassning > Start. Inaktivera sedan Visa emellanåt förslag på Start.

Inaktivera dynamiska appaneler lokalt

Egenskaper

Artikel-id: 27922 – senaste granskning 13 okt. 2016 – revision: 8

Feedback