Gör så att det blir lättare att höra Windows

Om du har problem med att höra datorn kan Windows hjälpa dig. Med visuella meddelanden kan du få visuella varningar i stället för ljud vid systemhändelser, till exempel när du får ett nytt e-postmeddelande. Det finns inbyggda textningsalternativ för att ställa in hur undertexter ska visas när funktionen är aktiverad i en app.

Använda visuella alternativ till ljud

Om du har svårt att höra ljudmeddelanden kan du växla till visuella aviseringar. Välj Start

Windows-logotypen
och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Andra alternativ . Under Aktivera visuella meddelanden för ljud väljer du det visuella svar du vill ha. Du kan välja att det aktiva fönstret, den aktiva namnlisten eller att hela skärmen ska blinka när du får ett meddelande i stället för att bara ett ljud ska spelas upp.

Ändra meddelandetid (fördröjning)

Som standard försvinner Windows-meddelanden efter fem sekunder. Om du vill ha mer tid för att läsa meddelanden kan du öka visningstiden. Välj Start

Windows-logotypen
och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Andra alternativ . Under Visa aviseringar i väljer du önskad tid (upp till fem minuter).

Textning

I Windows finns många alternativ för att anpassa saker som färg, storlek och bakgrund för undertexter. Välj Start

Windows-logotypen
, välj Inställningar > Hjälpmedel > Undertexter och välj sedan hur du vill att undertexter ska visas när du tittar på en film eller ett TV-program.

Egenskaper

Artikel-id: 27933 – senaste granskning 8 sep. 2016 – revision: 5

Feedback