Använda Windows Ink

Lägg till fästisar, skissa och rita på skärmbilder med din penna i Windows Ink-arbetsytan.

Windows Ink-arbetsyta

Öppna arbetsytan genom att välja ikonen Penna . Här kan du öppna dina fästisar, ditt skissblock eller din skärmskiss.

Dessutom kan du snabbt öppna apparna du använder tillsammans med pennan under Senast använda.

Påminn dig själv med Fästisar

Fästisar är en plats där du kan skriva ned påminnelser, skissa eller anteckna bra idéer.

Skapa en ny genom att välja knappen Lägg till anteckning . Du kan också flytta runt dem och ändra deras storlek och färg genom att välja knappen Mer .

Rita i skissblocket

Image of the sketchpad and the digital ruler.

Skissblocket är ett tomt ark där du kan rita vad som helst. Använd linjalen för att få rätt vinkel, och ändra storleken på penseldragen till och med när du gör dem. När du är klar kan du dela det , kopiera det eller spara det .

Lägga till anteckningar i skärmbilder med skärmskiss

Öppna Skärmskiss och rita på det du håller på med på datorn för tillfället. Här finns alla dina skissblockverktyg – linjalen, linjebredd, delning och export.

Egenskaper

Artikel-id: 27941 – senaste granskning 1 dec. 2016 – revision: 9

Windows 10

Feedback