Återställa ikoner som har tagits bort från Skriv bordet i Windows XP

Gäller för: Windows XP

Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs hur du återställer ikonerna den här datorn, Mina dokumentoch Mina nätverks platser när de har tagits bort från Skriv bordet.

Återställa ikoner till Skriv bordet

I Microsoft Windows XP Home Edition och Professional är den nya Start -menyn aktive rad som standard. När den nya Start -menyn är aktive rad tas ikonerna min dator, Mina dokumentoch Mina nätverks platser bort från Skriv bordet. Följ de här anvisningarna om du vill återställa dessa ikoner:

  1. Högerklicka på Skriv bordet och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Skriv bord .
  3. Klicka på Anpassa skriv bord.
  4. Klicka på fliken Allmänt och sedan på de ikoner som du vill placera på Skriv bordet.
  5. Klicka på OK.