Felsöka startproblem i Excel

Sammanfattning

Det finns flera orsaker till att det kan uppstå problem vid start av Microsoft Excel. I den här artikeln beskrivs åtgärder för felsökning av orsaken till startproblemet och möjliga åtgärder för att rätta till det. Artikeln innehåller även länkar till andra artiklar i Microsoft Knowledge Base där kända startproblem diskuteras mer ingående.

Obs! Det är viktigt att hålla reda på eventuella nya programvaruinstallationer och uppdateringar som har gjorts innan problemet uppstod, eftersom dessa kan ha en direkt inverkan. Denna information är användbar om du inte kan lösa problemet genom den här artikeln utan måste kontakta Microsoft Support.

Mer Information

När du startar Microsoft Excel kan det uppstå problem på grund av följande orsaker:
 • Skadad genväg till Excel
 • Problemfil i startmappen för Excel eller en alternativ plats för startfilen
 • Konflikt med ett annat program
 • Felaktig version av en kärnfil för Microsoft Office
 • Skadad Excel-verktygsfältsfil (*.xlb) eller Excel-PIP-fil
 • Skadade tillägg under Verktyg-menyn
 • Skador i registernycklarna
 • Andra problem vid öppnande av Excel-filer
Om ett felmeddelande visas vid start av Microsoft Excel kan du söka på felmeddelandet i Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats: Om det inte visas något felmeddelande, eller om du inte hittar någon information i Microsoft Knowledge Base om felmeddelandet, kan du använda följande information för felsökning av startproblemet i Excel.

Fastställ först problemets omfattning. Uppstår problemet när du startar Excel genom att klicka på en arbetsboksfil eller när du kör Excel från Start-menyn?

Om problemet bara uppstår när du öppnar en Excel-fil läser du avsnittet "Andra problem vid öppnande av Excel-filer" nedan. Fortsätt annars till nästa avsnitt.

Skadad genväg till Excel

Om problemet bara uppstår när du startar Excel gör du följande:
 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 2. Skriv Excel.exe i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Klicka på Den här datorn i listan Leta i, och klicka sedan på Sök nu.
 4. När Excel.exe har hittats dubbelklickar du på filen så att Microsoft Excel startas.

  Obs! Platsen för Excel.exe-filen beror på vilken version som är installerad.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program\Microsoft Office\Office14


Om Excel startar som förväntat kan problemet ha berott på en skadad genväg till programmet. Lös problemet genom att skapa en ny genväg till Excel.

Om Excel inte startar som förväntat kör du Excel i felsäkert läge så här:

Om du vill att vi ska skapa genvägen åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska, men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.


Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte har lösts kan du kontakta supporten.

Starta Excel i felsäkert läge

Om du vill att vi ska starta Excel i felsäkert läge åt dig, går du till avsnittet Starta åt mig. Om du vill starta Excel i felsäkert läge själv, går du till avsnittet Jag startar det själv

Starta åt migOm du vill att Excel automatiskt ska startas i felsäkert läge klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska, men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag startar det själv

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Klicka på Bläddra och leta upp mappen där Microsoft Excel är installerat, enligt beskrivningen ovan.
 3. När du har hittat filen Excel.exe markerar du den och klickar på Öppna.
 4. Skriv ett blanksteg i slutet av sökvägen i rutan Öppna. Skriv sedan /s så att hela raden ser ut ungefär så här:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Löste det här problemet?

Kontrollera om Excel startas i felsäkert läge. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om Excel inte startas i felsäkert läge kan du kontakta supporten. Om Excel startar som förväntat läser du avsnittet "Ytterligare felsökning" nedan.

Om Excel fortfarande inte startar som förväntat kan det finnas en konflikt med ett annat program. Försök starta om Windows i felsäkert läge, och utför sedan föregående åtgärder igen för att köra Excel i felsäkert läge.

Om du vill veta mer om hur du startar Windows i felsäkert läge klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

156126 Felsöka Windows 95 i felsäkert läge (Detta kan vara på engelska)
192926 Felsöka Windows 98 i felsäkert läge

267288 Starta Windows Millennium Edition i felsäkert läge

266169 Felsöka problem med vänteläge, viloläge och avstängning i Windows 2000 (Detta kan vara på engelska)
281770 Felsöka Windows 2000 i felsäkert läge (Detta kan vara på engelska)

Excel startar inte i felsäkert läge och Windows är i felsäkert läge

Om Excel inte startar när du använder växeln /s och Windows körs i felsäkert läge, tar du bort Microsoft Office (eller det fristående Microsoft Excel) med hjälp av ikonen Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen. Mer information finns i dokumentationen för Windows.

Den här åtgärden kan vara nödvändig, eftersom Excel är i det mest grundläggande läget som krävs för start av programmet när både Windows och Excel körs i felsäkert läge. Detta innebär att inga andra program eller filer är inblandade i startprocessen för Excel. Därför kan problemet bero på en skadad Office-fil som används för start av Excel. Om du tar bort och sedan installerar om Office (eller det fristående Excel) bör det lösa problemet.

Om du vill veta mer om ett närliggande problem med inkompatibla Office 2000-filer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

217440 Felmeddelanden visas vid start av Office 2000-program (Detta kan vara på engelska)
Om informationen i artikeln ovan inte hjälper, eller om startproblemet i Excel försvinner när Windows startas om i felsäkert läge, läser du avsnittet "Ytterligare felsökning" i den här artikeln.

Ytterligare felsökning

Om Excel startar när växeln /s används

Om Microsoft Excel startar som förväntat när växeln /s används visas "Felsäkert läge" i namnlisten i Excel. Detta anger att Microsoft Excel körs på samma sätt som första gången efter den första installationen.

När du har startat Excel kan du med uteslutningsmetoden gå igenom följande områden som kringgås i Excel i felsäkert läge, tills problemet är borta.

Startmapparna för Excel

En av de vanligaste orsakerna till problem vid start av Excel är att en problemfil laddas från någon av startmapparna.

Obs! XLStart-mappen kan även finnas i andra profiler eller dirigeras om på en server i vissa fall.

240150 Använda Excel-startmapparna i Excel 2000 (Detta kan vara på engelska)
291218 Använda Excel-startmapparna i Excel 2002 (Detta kan vara på engelska)
822107 Använda startmappar i Excel


Verktygsfältsfilen för Excel


Ibland kan verktygsfältsfilen för Excel skadas, vilket kan ge upphov till startproblem i Excel. Leta i så fall upp verktygsfältsfilen och byt namn på den. När du har bytt namnet återskapas en ny verktygsfältsfil automatiskt nästa gång du startar Excel.

Om verktygsfältsfilen t.ex. heter JoeUser8.xlb byter du namn på den till JoeUser8.old. Starta sedan Excel och kontrollera att en ny fil JoeUser8.xlb skapas på samma plats som den ursprungliga verktygsfältsfilen.

Om du vill veta mer om Excel-verktygsfältsfilen och hur den identifieras klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

291074 Standardverktygsfält och standardknappar visas i stället för anpassade verktygsfält och knappar i Excel (Detta kan vara på engelska)
Om du vill veta mer om ett annat verktygsfältsproblem vid start av Excel, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

215366 Sidfel vid start av Excel med menykommandot Sidbrytning (Detta kan vara på engelska)
Excel.pip

I Excel sparas information om vilka menyer och kommandon som har använts, och de senast använda menyerna visas först. Oanvända kommandon döljs i expanderbara menyer. Dessa användningsdata lagras tillsammans med inställningar för menyanimering i filen Excel.pip.

Denna fil kan skadas, vilket kan ge upphov till startproblem i Excel. Leta i så fall upp Excel.pip och byt namn på den. När du har bytt namnet återskapas en ny PIP-fil automatiskt nästa gång du startar Excel. Leta upp Excel.pip med hjälp av sökfunktionen i Windows.

Excel startar när Windows är i felsäkert läge

Om Excel startar utan problem när Windows är i felsäkert läge orsakas startproblemet av något annat program.

Ta reda på vilket program det är med uteslutningsmetoden. Om du inte vet hur du ska göra kontaktar du din Windows-leverantör för mer information om hur du eliminerar program som laddas vid start av Windows.

Om du vill veta mer om felsökning av Windows-startprocessen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

281965 Felsöka med Msconfig i Windows 98 (Detta kan vara på engelska)
281995 Felsöka med Msconfig i Windows Millennium Edition (Detta kan vara på engelska)
281770 Felsöka Windows 2000 i felsäkert läge (Detta kan vara på engelska)
310353 Konfigurera Windows XP för start i felsäkert läge

Skadade tillägg på Verktyg-menyn

Klicka på TilläggVerktyg-menyn. Avmarkera kryssrutorna för alla markerade tillägg och klicka sedan på OK.

Ta bort registernycklarna för COM-tilläggen

COM-tillägg kan installeras var som helst. Program som samverkar med Excel installerar COM-tillägg. Lös problem som kan uppstå med Excel genom att ta bort registernycklarna för COM-tilläggen och sedan starta om Excel.

Om du vill att vi ska ta bort registernycklarna för COM-tilläggen åt dig, går du till avsnittet Ta bort dem åt mig. Om du hellre tar bort registernycklarna för COM-tilläggen själv, går du till avsnittet Jag tar bort dem själv.

Ta bort dem åt migOm du vill att registernycklarna för COM-tilläggen ska tas bort automatiskt, klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Om du vill att registernycklarna för COM-tilläggen ska läggas tillbaka automatiskt, klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs! Den här lösningen fungerar för alla språk. Men texten i guiden kan vara på engelska för vissa språk.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag tar bort dem själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Så här tar du bort registernycklarna för COM-tilläggen manuellt:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 5. Ge filen namnet "XLaddinHKCU.reg" och spara den på skrivbordet.
 6. Markera registernyckeln AddIns, klicka på Ta bortRedigera-menyn och klicka på Ja.
 7. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Obs! Om du använder 64-bitars Office (endast 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 9. Ge filen namnet "XLaddinHKLM.reg" och spara den på skrivbordet.
 10. Markera registernyckeln AddIns, klicka på Ta bortRedigera-menyn och klicka på Ja.
 11. Avsluta Registereditorn.
 12. Starta Excel.
Om problemet är borta vet du att problemet orsakades av ett COM-tilläggsprogram. Du kan leta upp tillverkaren av tillägget i registernycklarna under Tillägg i Registereditorn. Kontakta sedan tillverkaren och be att få uppdateringar.


Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Skador i registernycklarna

Avsluta Excel och byt namn på följande registernycklar, som att exempelvis byta namn på excel till excel.old. När du startar om Excel utlöses en reparationsprocess som återställer inställningarna till standardvärdena.


Du kan ta bort vissa registernycklar om du vill återställa de anpassade användarinställningarna för dina Microsoft Office-program.


Om du vill att vi ska återställa de anpassade användarinställningarna åt dig, går du till avsnittet Återställ dem åt mig. Om du hellre återställer dem själv går du till avsnittet Jag återställer dem själv.

Återställ dem åt migOm du vill att de anpassade användarinställningarna ska återställas automatiskt, klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.

Ta bort alla anpassade registernycklar i ExcelErsätt tidigare borttagna anpassade registernycklar i Excel

Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska, men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag återställer dem själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Obs! Om du tar bort följande registernycklar tar du kanske också bort anpassade användarinställningar för dina Microsoft Office-program.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
När du startar om Excel utlöses en reparationsprocess som återställer inställningarna till standardvärdena.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 

Om de här åtgärderna inte löser problemet kan du återställa de ursprungliga inställningarna Gör så här:
 1. Avsluta Excel.
 2. Ta bort de nyligen skapade Excel-registernycklarna.
 3. Byt namn på "Excel.old"-nycklarna till "Excel".

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet är kvar kan du kontakta supporten.

Andra problem när Excel-filer öppnas

Om du bara har problem med Excel när du öppnar vissa Excel-filer måste du lösa problemet på ett annat sätt. Detta kan vara allt från att inaktivera makron till att återskapa arbetsboken.


Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

820741 Återskapa data från skadade arbetsböcker i Excel 2002 och Excel 2003

179871 Metoder för att återskapa data från skadade Excel 2000-arbetsböcker

213951 Felsöka orsaken till problemet när filer sparas i Excel 2000 och skadas (Detta kan vara på engelska)

Referenser


Tack till MVP Jan Karel Pieterse som bidragit till lösningarna i den här artikeln.

Om du vill veta mer om startmappar klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

822107 Använda startmappar i Excel 2003

291218 Använda Excel-startmapparna i Excel 2002 (Detta kan vara på engelska)
240150 Använda Excel-startmapparna i Excel 2000 (Detta kan vara på engelska)
Gör så här om du vill veta mer om felsäkert läge i Excel 2002: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv om felsäkert läge för office i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
Egenskaper

Artikel-id: 280504 – senaste granskning 15 mars 2012 – revision: 1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

Feedback