Det tar lång tid att starta Word och att skriva ut eller ladda dokument

En version av den här artikeln för Microsoft Word 97 och tidigare finns i123210 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).


Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

Microsoft Word startar mycket långsamt, eller andra åtgärder, till exempel att öppna eller skriva ut dokument, tar också mycket lång tid.

Orsak

Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • En skrivardrivrutin på en nätverksserver används i stället för en lokal skrivardrivrutin på hårddisken. När du använder en fjärrskrivardrivrutin kan det ta lång tid att ändra standardskrivarinställningen, och ibland kan det ta längre tid än förväntat att skriva ut dokument i Word.
 • Word är installerat på datorn men har körts från nätverket. När datorn inte är ansluten till nätverket tar det lång tid att öppna dokument.
 • Teckensnitt som används i Word-dokumentet är skadade eller saknas på datorn, och det går inte att ersätta dem med andra.
När Word startas samlas information in för dokumentformatering och utskrift. Om filerna, drivrutinerna eller teckensnitten är skadade, saknas eller finns på en fjärrserver kan det ta längre tid att ansluta till servern och samla in information som krävs.

Lösning

Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Installera om skrivardrivrutinen med hjälp av en lokal port

Ta bort och installera om skrivardrivrutinen med hjälp av en lokal port så här:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.
 3. Högerklicka på skrivaren och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn. Följande meddelande visas:
  Vill du ta bort skrivaren skrivarnamn?

  , där skrivarnamn är namnet på den installerade standardskrivaren.
 4. Klicka på Ja.
 5. Ytterligare ett meddelande kan visas när skrivardrivrutinen tas bort:
  Några av filerna användes enbart för den skrivaren och behövs inte längre. Vill du ta bort dessa filer nu?
  Om meddelandet visas klickar du på Ja.
 6. Installera om skrivaren när den installerade standardskrivaren med tillhörande filer har tagits bort. Följ instruktionerna för din Windows-version.

  Microsoft Windows XP
  1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Skrivare och annan maskinvara och Skrivare och fax.
  2. Dubbelklicka på Lägg till skrivare så att guiden Lägg till skrivare startar, och klicka sedan på Nästa.
  3. Klicka på Lokal skrivare, avmarkera kryssrutan "Identifiera och installera automatiskt" och klicka på Nästa.
  4. Klicka på Skapa en ny port och sedan på Lokal port i avsnittet Porttyp.
  5. Skriv sökvägen till skrivaren i rutan Portnamn i följande format, där "server" är namnet på skrivarservern och "skrivare" är namnet på skrivaren:
   \\ server \ skrivare
  6. Klicka på Nästa och välj en Windows 2000- eller Windows XP-drivrutin för skrivaren.
  7. Klicka på Nästa och slutför guiden genom att följa instruktionerna på skärmen.
  Microsoft Windows 2000
  1. Dubbelklicka på Lägg till skrivare i dialogrutan Skrivare (klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare). Klicka på Nästa när skrivarguiden visas.
  2. Markera Lokal skrivare och klicka på Nästa.
  3. Klicka på Skapa en ny port, markera Lokal port i rutan Typ och klicka på Nästa.
  4. Skriv skrivarens nätverksresursnamn i rutan Portnamn. Skriv till exempel \\Servernamn\Min skrivare och klicka på OK.
  5. Klicka på Nästa, markera skrivarens tillverkare och modell i listan och följ återstående instruktioner i guiden för installation av Windows-skrivardrivrutinen.
   Klicka på Nästa och installera sedan skrivardrivrutinen från skrivartillverkarens diskett eller CD-ROM-skiva enligt installationsanvisningarna. Om du vill veta mer om hur du installerar den skrivardrivrutin som medföljde skrivaren kan du kontakta skrivartillverkaren.
Om du vill veta mer om hur du kontaktar skrivartillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base (Länkarna kan leda till webbplatser som är helt eller delvis på engelska):
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z
Om du vill veta mer om åtgärder för felsökning som kan hjälpa dig att lösa utskriftsproblem klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

870968 Felsökning av allmänna utskriftsproblem i Windows Server 2003 vid användning av Office-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
870622 Felsökning av problem vid utskrift på en lokal skrivare med hjälp av Office-program i Windows XP

871146 Felsökning av allmänna utskriftsproblem i Windows 2000 vid användning av Office-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826864 Felsökning av skadade Word-dokument

Metod 2: Återställ Data-nyckeln för Word i Windows-registret

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
Om Word har installerats på datorn men tidigare körts från nätverket, och det tar lång tid att öppna dokument när datorn inte är ansluten till nätverket, gör du följande:

I Data-nyckeln för Word lagras information för den installerade skrivaren. Om du vill ta bort den här skrivarinformationen från Word byter du namn på eller tar bort Data-nyckeln för Word i Windows-registret. När du startar om Microsoft Word återskapas Data-nyckeln för Word automatiskt.

Obs! När du har bytt namn på eller tagit bort Data-nyckeln för Word återställs vissa inställningar i Microsoft Word till standardinställningarna.

Så här byter du namn på eller tar bort Data-nyckeln för Word i Windows-registret:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv Regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Öppna registernyckeln för din Word-version:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
 5. Klicka på Data-undernyckeln under Word-nyckeln.
 6. Klicka på Byt namn eller Ta bortRedigera-menyn.
 7. Klicka på Ja om följande meddelande visas:
  Vill du ta bort den här nyckeln?
 8. Klicka på AvslutaRegister-menyn.
 9. Starta Word.

Metod 3: Reparera eller ersätt teckensnitt som har skadats eller saknas

Problemet i avsnittet "Symptom" kan bero på teckensnitt som har skadats eller saknas. Rätta till problemet genom att ta bort och/eller installera om teckensnitten i din Microsoft Windows-version.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

234749 Återställa standardteckensnitten i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
314960 Installera eller ta bort ett teckensnitt i Windows

306870 Lägga till ett nytt teckensnitt på en dator med Windows ME (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
131943 Begränsningar för TrueType-teckensnitt i Windows 95/98/ME (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Mer Information

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 280821 – senaste granskning 13 maj 2010 – revision: 1

Feedback