Det går inte att uppgradera Internet Explorer i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

När du försöker installera Internet Explorer 10 eller 11 på Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 slutförs åtgärden kanske inte korrekt. Dessutom kan ett felmeddelande visas. Det här problemet kan ha flera olika orsaker. Så här installerar du Internet Explorer.


Anteckningar
Steg 1: Kontrollera att Service Pack 1 eller senare har installerats
Steg 2: Se till att systemet uppfyller minimikraven på operativsystem
Steg 3: Kontrollera att du har de nödvändiga uppdateringarna installerade
Steg 4: Kontrollera att du använder rätt version av installationsprogrammet

Mer Information

Om du fortfarande inte kan installera Internet Explorer testar du att göra installationen i felsäkert läge. En start i felsäkert läge utförs för att starta Windows med ett minimalt antal drivrutiner och startprogram. Det kan bidra till att eliminera programvarukonflikter under installationen. Information om hur du utför en start i felsäkert läge finns i Starta Windows i felsäkert läge.


Egenskaper

Artikel-id: 2820688 – senaste granskning 8 jan. 2017 – revision: 1

Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

Feedback