Så här ändrar du MTU-storleken för PPPoE i Windows XP

I DENNA ARTIKEL

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

I artikeln beskrivs hur du ändrar MTU-storleken (Maximum Transfer Unit) för PPPoPE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

Standard- och maxstorleken för MTU för PPPoE är 1 480 byte. Hos vissa Internet-leverantörer måste du minska MTU-storleken för en PPPoE-anslutning till värde mellan 1 400 och 1 480 (t ex 1 454). Ange aldrig MTU-storleken lägre än 1 400.

Om du vill veta mer om MTU-standardstorleken klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

314496 MTU-standardstorlek för olika nätverkstopologier (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om du vill veta mer om hur du avgör om du måste minska MTU-storleken för en PPPoE-anslutning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

159211 Hitta och åtgärda routrar som är svarta hål (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Ändra MTU-storlek

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Skapa följande registernyckel för att ändra MTU-storleken för PPPoE:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
Lägg sedan till följande registerposter.
PostnamnDatatypData
ProtocolTypeREG_DWORD0x00000800
PPPProtocolTypeREG_DWORD0x00000021
ProtocolMTUREG_DWORDlämplig MTU-storlek (decimalvärde)
Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 4. Skriv Protocols och tryck på RETUR.
 5. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 6. Skriv 0 och tryck på RETUR.
 7. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 8. Skriv ProtocolType och tryck på RETUR.
 9. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 10. Skriv 800 och klicka på OK.
 11. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 12. Skriv PPPProtocolType och tryck på RETUR.
 13. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 14. Skriv 21 och klicka på OK.
 15. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 16. Skriv ProtocolMTU och tryck på RETUR.
 17. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 18. Skriv lämplig MTU-storlek (decimalvärde) och klicka sedan på OK.
 19. Avsluta Registereditorn.
Obs!
 • Om MTU-storleken anges till 1 460 (decimal) kan maxvärdet för NUM i följande kommandorad vara 1 432:
  ping IP-adress -f -l NUM
 • Du kanske måste starta om datorn så att ändringen börjar gälla.
Egenskaper

Artikel-id: 283165 – senaste granskning 2 feb. 2006 – revision: 1

Feedback