Hantera cookies i Internet Explorer 6

Artikeln är avsedd för hemanvändare. Om du inte känner att du förstår informationen kan du kanske be någon om hjälp eller kontakta supporten. Information om hur du kontaktar supporten finns på följande Microsoft-webbplats:
En version av den här artikeln för Microsoft Internet Explorer 5 finns i 196955 .

Sammanfattning

I Internet Explorer 6 implementeras avancerad filtrering av cookies utifrån P3P-specifikationen (Platform for Privacy Preferences). P3P-specifikationen, som utvecklats av W3C (World Wide Web Consortium), gör att du kan uttrycka dina önskemål om sekretess, samtidigt som det blir möjligt att tydligt beskriva, i datorläsbart format, hur dina data kommer att användas. Mer information om P3P finns på följande webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

I Internet Explorer 6 meddelas du om en webbplats inte motsvarar dina sekretessinställningar. I den här artikeln beskrivs sekretessinställningar (för cookies) i Internet Explorer 6. Information om standardinställningarna för sekretess i Internet Explorer 6 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
293222 Standardinställningar för sekretess i Internet Explorer 6

Mer Information

Du kan konfigurera dina sekretessinställningar i Internet Explorer 6 genom att klicka på InternetalternativVerktyg-menyn och sedan klicka på fliken Sekretess.

Obs! En administratör kan anpassa dina sekretessinställningar och ta bort fliken Sekretess från dialogrutan Internetalternativ. Om fliken Sekretess inte är tillgänglig kontaktar du administratören eller läser avsnittet Information för avancerade användare och IT-proffs.

De här inställningarna ersätter inställningarna för cookies på fliken Säkerhet i Internet Explorer 4 och 5 (och fliken Avancerat i Internet Explorer 3). Skjutreglaget Sekretess har sex inställningar: Blockera alla cookies, Hög, Mellanhög, Mellan (standardnivå), Låg och Acceptera alla cookies.

Följande sekretessinställningar är tillgängliga via reglaget:
 • Blockera alla cookies: Cookies från alla webbplatser blockeras, och befintliga cookies på datorn kan inte läsas av de webbplatser där de skapats. Dessa inställningar åsidosätts inte genom sekretessåtgärder för enskilda webbplatser.
 • Hög: Genom denna inställning blockeras cookies som inte har en kompakt sekretesspolicy eller som har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan ditt uttryckliga medgivande. Cookies som redan fanns på datorn innan du installerade Internet Explorer 6 begränsas, så att de bara kan läsas i den första partens kontext. Dessa inställningar åsidosätts genom sekretessåtgärder för enskilda webbplatser.
 • Mellanhög: Genom denna inställning blockeras cookies som inte har en kompakt sekretesspolicy eller som använder personlig identifierbar information utan ditt uttryckliga medgivande. Cookies från första part blockeras om de har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan ditt uttryckliga medgivande. Cookies från första part utan en kompakt sekretesspolicy och cookies som redan fanns på datorn innan du installerade Internet Explorer 6 begränsas så att de bara kan läsas i den första partens kontext. Dessa inställningar åsidosätts genom sekretessåtgärder för enskilda webbplatser.
 • Mellan (standardnivå): Cookies från tredje part blockeras om de inte har en kompakt sekretesspolicy eller om de har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan ditt uttryckliga medgivande. Cookies från första part nedgraderas (tas bort när du stänger Internet Explorer) om de har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan ditt uttryckliga medgivande. Cookies från första part som inte har en kompakt sekretesspolicy begränsas så att de bara kan läsas i den första partens kontext. Cookies som redan fanns på datorn innan du installerade Internet Explorer 6 begränsas också. Dessa inställningar åsidosätts genom sekretessåtgärder för enskilda webbplatser.
 • Låg: Cookies från första part som inte har en kompakt sekretesspolicy begränsas så att de bara kan läsas i den första partens kontext. Cookies som redan fanns på datorn innan du installerade Internet Explorer 6 begränsas också. Cookies från tredje part nedgraderas (tas bort när du stänger Internet Explorer) om de inte har en kompakt sekretesspolicy, eller om de har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan ditt uttryckliga medgivande. Dessa inställningar åsidosätts genom sekretessåtgärder för enskilda webbplatser.
 • Acceptera alla cookies: Alla cookies sparas på datorn, och befintliga cookies på datorn kan läsas av webbplatserna där de skapats. Dessa inställningar åsidosätts inte genom sekretessåtgärder för enskilda webbplatser.
Obs! Om du ändrar dina sekretessinställningar påverkar det inte godkännandepolicyn för cookies som redan har angetts, om du inte flyttar skjutreglaget till Acceptera alla cookies eller Blockera alla cookies.

I Internet Explorer visas en Sekretess-dialogruta första gången en cookie begränsas på grund av dina sekretessinställningar. Dialogrutan visas bara en gång om du inte avmarkerar kryssrutan Visa inte detta meddelande igen. I dialogrutan Sekretess anges att en ny statusikon (Sekretessrapport) läggs till i statusfältet när du besöker en webbplats som inte motsvarar dina sekretessinställningar. Om du dubbelklickar på ikonen visas en sekretessrapport som anger att webbplatsen antingen har sekretessrutiner som strider mot dina inställningar eller inte har någon publicerad sekretesspolicy. Du kan också se en sekretessrapport för en webbplats genom att klicka på SekretessrapportVisa-menyn.

Obs! Skjutreglaget Sekretess fungerar bara för zonen Internet. Alla cookies accepteras automatiskt från webbplatser i zonerna Lokalt intranät och Tillförlitliga platser, och alla cookies blockeras automatiskt från webbplatser i zonen Ej tillförlitliga platser.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
282846 Inställningar på fliken Sekretess påverkar endast zonen Internet

Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser

Du kan också välja att definiera rutiner för hantering av cookies för enskilda webbplatser. Dessa inställningar har företräde framför standardinställningar för sekretess som ställs in med skjutreglaget för webbplatser som du lägger till i dialogrutan Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser, om du inte flyttar skjutreglaget till Acceptera alla cookies eller Blockera alla cookies (i så fall ignoreras sekretessåtgärder för enskilda webbplatser).

Om du vill åsidosätta hantering av cookies för enskilda webbplatser klickar du på Redigera på fliken Sekretess, så att dialogrutan Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser öppnas. Du kan ange enskilda domäner i dialogrutan Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser som ska ha policyn Blockera eller Tillåt. Befintliga cookies från webbplatser du väljer att blockera tas bort. Obs! Om du flyttar skjutreglaget på fliken Sekretess till Acceptera alla cookies eller Blockera alla cookies är knappen Redigera inte längre tillgänglig, eftersom sekretessåtgärder för enskilda webbplatser ignoreras i dessa fall.

Avancerade sekretessinställningar

Du kan åsidosätta automatisk hantering av cookies för alla webbplatser i zonen Internet genom att klicka på Avancerat på fliken Sekretess. Du kan använda dialogrutan Avancerade sekretessinställningar för att konfigurera cookies från första och tredje part till Acceptera, Neka eller Fråga, med en kryssruta där du kan välja om du alltid vill tillåta sessions-cookies.

Obs! Befintliga cookies på datorn kan fortfarande läsas av webbplatserna där de skapats, även om du anger att cookies ska blockeras i dialogrutan Avancerade sekretessinställningar.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
298780 Befintliga cookies kan läsas av en webbplats fastän alternativet "Blockera" markeras
Obs! Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser har företräde framför inställningar i dialogrutan Avancerade sekretessinställningar.

Importera anpassade sekretessinställningar

Du kan använda knappen Importera för att importera en fil med anpassade sekretessinställningar. Information om hur du skapar en anpassad importfil för sekretess finns på följande Microsoft-webbplats: Alla sekretessinställningar som inte åsidosätts av de importerade anpassade sekretessinställningarna förblir oförändrade vid import. Om de importerade anpassade inställningarna exempelvis inte innehåller sekretessinställningar för zonen Internet bibehålls de befintliga sekretessinställningarna för den zonen. Regler för enskilda webbplatser kan tas bort vid import av anpassade sekretessinställningar. Om du importerar anpassade sekretessinställningar kan du inte heller ändra standardinställningarna för sekretess i zonen Internet utan att inaktivera de anpassade inställningarna för zonen. (Om du klickar på Avancerat eller Standard på fliken Sekretess tas importerade sekretessinställningar för zonen Internet bort.)
Om du vill veta mer om borttagning av anpassade sekretessinställningar som har importerats klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301689 Återställa standardinställningar efter import av anpassade sekretessinställningar

Visa och ta bort cookies

Om du vill veta mer om hur du visar accepterade cookies eller tar bort cookies klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

278835 Så här tar du bort cookiefiler i Internet Explorer 6 och Internet Explorer 7

Ytterligare information för avancerade användare och IT-proffs

Om du är administratör kan du anpassa sekretessinställningar för alla användare och hindra användare (även administratörer) från att visa eller ändra sina sekretessinställningar. Du kan använda snapin-modulen Grupprincip i MMC (Microsoft Management Console) på datorer med Windows 2000 eller Windows XP, eller IEAK (Internet Explorer Administration Kit) på alla Windows-plattformar med stöd för detta. Observera att Internet Explorer 6 i båda fallen måste användas på datorn för att det ska vara möjligt att konfigurera sekretessinställningar.

Anpassa sekretessinställningar (och säkerhetsinställningar)

 1. I Steg 4 – Anpassa webbläsaren i anpassningsguiden för Internet Explorer klickar du på Importera aktuella inställningar för säkerhetszoner och sekretess i dialogrutan Säkerhets- och sekretessinställningar.
 2. Om du använder snapin-modulen Grupprincip dubbelklickar du på policyn Säkerhetszoner och Innehållsklassificering under Användarkonfiguration\Windows-inställningar\Underhåll av Internet Explorer\Säkerhet och klickar sedan på Importera aktuella inställningar för säkerhetszoner och sekretess.
 3. Ändra de aktuella sekretessinställningarna genom att klicka på Ändra inställningar.
 4. Klicka på OK.
Dina aktuella säkerhets- och sekretessinställningar skrivs till det valda grupprincipobjektet eller ditt IEAK-installationspaket. Om du använder IEAK måste du installera ditt installationspaket på varje dator där du vill ha dessa anpassade sekretessinställningar.

Inaktivera användaråtkomst till alla sekretessinställningar

Använd någon av följande metoder om du vill ta bort fliken Sekretess från gränssnittet i dialogrutan Internet-alternativ och hindra användarna från att visa eller ändra sekretessinställningar.
Metod 1: Använd snapin-modulen Grupprincip (Windows 2000 och Windows XP)


Så här inaktiverar du fliken Sekretess med hjälp av snapin-modulen Grupprincip i Windows 2000 eller Windows XP:
 1. Starta snapin-modulen Grupprincip (Gpedit.msc).
 2. Dubbelklicka på principen Inaktivera fliken Sekretess under Användarkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internet på Kontrollpanelen.

  Om den här principen inte är tillgänglig på en dator med Windows 2000 och Internet Explorer 6 hämtar du IEAK 6 Service Pack 1 (SP1).
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  316116 Grupprinciper för Internet Explorer 6 kan inte hanteras på en dator med Windows 2000

 3. Klicka på Aktiverad och sedan på OK.
Principen tillämpas på det markerade grupprincipobjektet, och ett strängvärde av typen **del.PrivacyTab skapas i följande registernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Metod 2: Profilhanteraren för IEAK (Alla plattformar)
Inaktivera fliken Sekretess för alla användare av Windows 98 och Windows Millennium Edition (ME) eller administratörer av Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP med hjälp av Profilhanteraren för IEAK genom följande åtgärder.

Obs! För att kunna använda denna princip för användare som har ett begränsat användarkonto (icke-administratörer) på en dator med Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP, måste du använda Principeditorn i Windows NT (Windows NT 4.0) eller snapin-modulen Grupprincip (Windows 2000 och Windows XP).
 1. Skapa ett installationspaket för Internet Explorer med hjälp av anpassningsguiden för Internet Explorer, och starta sedan Profilhanteraren för IEAK.
 2. Klicka på NyArkiv-menyn, eller öppna en befintlig INS-fil som du vill ändra.
 3. Markera kryssrutan Alla principerHantera-menyn (om den inte redan är markerad).
 4. Klicka på Egenskapssidor för Internet under Systemprinciper och restriktioner\Företagsrestriktioner.
 5. Markera principen Inaktivera visning av fliken Sekretess.
 6. Klicka på SparaArkiv-menyn. Du kan också klicka på Spara som och sedan skriva sökvägen till INS-filen, URL:en där CAB-filerna är lagrade och namnen på CAB-filerna om de skiljer sig från de standardvärden som tillhandahålls.
Principen används för användare som installerar ditt installationspaket för Internet Explorer. När den här principen tillämpas skapas DWORD-värdet PrivacyTab, och dess data anges som 1 i följande registernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Inaktivera användaråtkomst till sekretessåtgärder för enskilda webbplatser

Om du vill veta mer om hur du enbart inaktiverar åtkomst till dialogrutan Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301524 Inaktivera åtkomst till dialogrutan Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser

Referenser

Mer information om hur du konfigurerar säkerhetszoner finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om att ändra säkerhetsinställningar i Internet Explorer finns på den här Microsoft-webbplatsen: Om du vill veta mer om cookies klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260971 Beskrivning av cookies
Om du vill veta mer om registerinformationen för sekretessinställningar i Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

182569 Beskrivning av registerposter för säkerhetszonerna i Internet Explorer

Om du vill veta mer om kända problem med sekretessinställningar i Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
296363 Cookies-inställningar finns inte kvar efter uppgradering till Internet Explorer 6
302708 Vissa webbplatser fungerar inte efter uppgradering till Internet Explorer 6
299331 Uppmaning att aktivera cookies visas på webbplats
318810 Det går inte att klicka på "här" i dialogrutan Sekretesspolicy för att se webbplatsens sekretesspolicy
298636 Sekretessikon visas i statusfältet fastän cookies tillåts i sekretessinställningarna
304646 Det går inte att konfigurera olika sekretessinställningar för webbplatser inom samma domän
303477 Felmeddelandet En ogiltig domän har angetts visas vid försök att anpassa sekretessinställningar
301390 Cookie Pal kräver avancerade sekretessinställningar
306027 Det går inte att uppdatera en webbsida med cookies om den är inställd på att efterfråga cookies
298621 Cookies blockeras eller sparas oväntat på datorn
303476 Skärmläsarprogram läser inte cookie-rubriker i dialogrutan Avancerade sekretessinställningar
303479 Felmeddelande vid import av en anpassad sekretessinställningsfil
298626 Det går inte att exportera anpassade sekretessinställningar i Internet Explorer 6
308093 Det går inte att stänga dialogrutan Sekretessrapport genom att trycka på ALT+C
301402 Felaktig information i Förklaring i Avancerade sekretessinställningar
304531 Äldre cookiesträngar för bortval som stöds i Internet Explorer 6
306255 Ej fungerande sekretessikon visas vid navigering tillbaka till webbplatser
298628 Sekretessåtgärder för enskilda webbplatser fungerar inte som förväntat
302831 Det går inte att ta bort sekretessåtgärder för enskilda webbplatser för lokala intranätplatser
313558 PRB: Felmeddelande om sekretesspolicy vid åtkomst till webbplatser via verifierande proxy
Mer information om hur du distribuerar en sekretesspolicy för webbplatsen hittar du på Microsofts MSDN-webbplats: Så här to distribuerar du P3P-sekretessprinciper på webbplatsen
Egenskaper

Artikel-id: 283185 – senaste granskning 27 jan. 2014 – revision: 1

Feedback