Vid import, export eller länkning av filer i Access 2002 eller Access 2003 saknas vissa filtyper, eller så visas felmeddelandet “Det gick inte att hitta installerbar ISAM”

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Medelsvår: Kräver grundläggande kunskaper om makron, kodning och interoperabilitet.

Denna artikel gäller Microsoft Access-databaser (.mdb) och Microsoft Access-projekt (.adp).

En version av den här artikeln för Microsoft Access 2000 finns i
209805 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
En version av den här artikeln för Microsoft Access 97 finns i 90111 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Symptom

När du importerar, exporterar eller länkar filer i Access saknas vissa filtyper i listrutan Filformat i dialogrutan Importera, Exportera eller Länka. Om du försöker importera, exportera eller länka en fil med hjälp av en ISAM-drivrutin (Indexed Sequential Access Method) kan ett felmeddelande visas om ISAM-drivrutinen inte kan hittas.

Orsak

ISAM-drivrutiner används i Access för att uppdatera andra filformat än programmets egna. Om sökvägen till ISAM-drivrutinen i Windows-registret inte är giltig, eller om ISAM-drivrutinen inte finns, kan något av följande felmeddelanden visas:

Felmeddelande 1
Det gick inte att hitta installerbar ISAM
Felmeddelande 2
Det går inte att hitta data i fil '<sökväg>'. Kontrollera att filen existerar och att den har korrekt format.

Lösning

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

För att åtgärda problemet måste du korrigera sökvägsfel i registret samt installera eller byta ut problemfilen.

Vid det första felmeddelandet är filnamnet direkt relaterat till åtgärden.

Vid det andra felmeddelandet nämns filnamnet i meddelandetexten.
 1. Leta upp den relevanta filen i följande tabell.
  FilnamnImportera/exportera ISAM för:Windows-registret
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllTextHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. Sök efter filen med Utforskaren.
 3. Om du hittar filen antecknar du sökvägen. Om du inte hittar den går du vidare till steg 9.
 4. Starta Registereditorn.
 5. Bläddra till registerundernyckeln som beskrivs i tabellen och kontrollera sökvägen mot den faktiska sökvägen.
 6. Korrigera sökvägen om den är felaktig, och fortsätt med de här åtgärderna om den är korrekt.
 7. Avsluta Registereditorn. Om du har ändrat sökvägen upprepar du processen som gav upphov till det ursprungliga felet.
 8. Om felet finns kvar, eller om sökvägen var korrekt i steg 6, byter du namn på filen.
 9. Starta Lägg till/ta bort program.
 10. Starta installationsprogrammet för Office genom att klicka på knappen Ändra för dess post i Lägg till/ta bort program och välj alternativet för att reparera eller installera om Office.

Referenser

Om du vill veta mer om redigering av registret skriver du register i Office-assistenten och klickar sedan på Sök.
Egenskaper

Artikel-id: 283881 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback