Importera adresser från Outlook Express till Outlook

En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 98 finns i
180197 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 2000 finns i
196215 .

Sammanfattning

Microsoft Outlook och Microsoft Outlook Express är två olika program med olika funktioner, även om båda kan skicka och ta emot meddelanden via Internet. Det finns två sätt att dela kontaktinformation mellan dessa båda program.

Om du väljer att uppgradera ett program som utnyttjar adressboken för Windows under installationen av Outlook, konverteras adressposterna till det kontaktformat som används i Outlook. Detta sker utan något meddelande.

Om du väljer att inte konvertera under installationen kan du göra det senare med hjälp av Import-/exportguiden. I Outlook finns ett verktyg som hjälper dig att konvertera information i Windows Adressbok.

Windows Adressbok används i följande produkter:
 • Microsoft Internet Mail and News
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Outlook 98 och Microsoft Outlook 2000 Endast Internet Mail

Mer Information

Du kan lagra adressinformation i Windows Adressbok och importera Windows Adressbok-data till Outlook.

Använda Import-/exportguiden i Outlook

I Outlook kan du använda Import-/exportguiden som gränssnitt för Adressbok-konvertering. Så här konverterar du en Adressbok-fil:
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn.
 3. Klicka på Importera Internet-e-post och adresser och sedan på Nästa.
 4. Klicka på Outlook Express 4.x, 5 i listan.

  Obs! I Microsoft Office Outlook 2003 är alternativet Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x. I Outlook 2007 är alternativet Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x eller Windows Mail.
 5. Markera valfri kombination av e-post eller adresser bland de angivna posterna.

  Obs! Med undantag för regelkonvertering från Outlook Express går konvertering av adresser till på samma sätt.
 6. Klicka på Nästa. Om du använder Outlook 2003 eller Outlook 2007 går du till steg 8.
 7. Välj ett mål för adressdata som importeras.
 8. Välj lämpligt alternativ för dubbletter av objekt, och klicka sedan på Slutför.
Obs! Med de här åtgärderna importeras inte kontakter i undermappar i Windows Adressbok.

Dra adressinformation till Outlook

Det går att dra en eller flera Adressbok-poster till Outlook. Gör så här:
 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer och mappar.
 2. Skriv .wab i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Dubbelklicka på Windows Adressbok-filen som du vill flytta adresser från.
 4. Stäng Outlook om det inte redan körs.
 5. Ändra storlek på Outlook så att Windows Adressbok och Outlook visas intill varandra på skärmen. Kontrollera att mappen med Outlook-kontakter är synlig i Outlook-fönstret.
 6. Markera en post i Windows Adressbok. Dra den till mappen Kontakter. Ett nytt Outlook-kontaktformulär skapas med informationen från Windows Adressbok-posten. Klicka på Spara och stäng.
Obs! Du kan trycka på SKIFT och markera angränsande grupper av poster, eller trycka på CTRL och markera icke angränsande poster. Du kan göra detta för valda kontakter eller små grupper.
Egenskaper

Artikel-id: 286116 – senaste granskning 16 apr. 2007 – revision: 1

Feedback