Beskrivning av teckensnittet Arial Unicode MS i Word 2002

Sammanfattning

Teckensnittet Arial Unicode MS (ARIALUNI.TTF) ger möjlighet att visa tecken på de flesta språk. Det innehåller glyfer för alla kodpunkter i Unicode-standarden, version 2.1.

Obs! En glyf är en grafisk representation av ett tecken.

Mer Information

 1. Vad är Unicode?

  Unicode: Ett numeriskt system för teckenkodning som definieras av Unicode-konsortiet och används i Microsoft Windows och vissa andra datorsystem.

  Unicode är en 16-bitars kodning som omfattar många tecken som används i allmänt textutbyte över hela världen. Varje Unicode-index refererar entydigt till ett givet tecken. Med Unicode är det möjligt att täcka in fler tecken än med enkelbyte-teckenkodning. Alla Unicode-värden är dubbelbyte-värden, vilket förenklar läsningen av textsträngar i Unicode-system. I ett dubbelbyte-system måste det däremot fastställas vilka värden i en sträng som är enkelbyte-teckenkoder och vilka som är dubbelbyte-teckenkoder.


  Unicode ger varje tecken ett unikt tal, oberoende av plattform, program eller språk. För varje tecken som definieras i Unicode finns det en tilldelad kodpunkt: ett hexadecimalt tal (intervallet 0x0000 till 0xFFFF) som används för att representera tecknet i datorn.

  Tecknet finns kanske inte där du förväntar dig att hitta det. Även om tecknen i Unicode grupperas i block är det bara en grov indelning, eftersom tecken kan kategoriseras på många olika sätt. I synnerhet skiljetecken och symboler används i många funktioner och skriftsystem.  Grundtanken bakom Unicode är att det ska vara språkoberoende, vilket bidrar till att spara utrymme i teckenuppsättningen. Inget enstaka tecken antas ensamt identifiera ett språk. På samma sätt som tecknet "a" kan vara ett franskt, tyskt eller engelskt "a", även om det har olika funktioner i de olika språken, kan ett visst Han-ideogram mappas till ett tecken som används i kinesiska, japanska och koreanska.

  Mer information om Unicode-standarden 2.1 finns på följande webbplats:
 2. Varför tar teckensnittet Arial Unicode MS så stor plats?

  Filstorleken för Arial Unicode MS är 22 MB, eftersom det är ett fullständigt Unicode-teckensnitt. Det innehåller alla tecken i Arial samt fullständiga teckensnitt för japanska, kinesiska, koreanska, arabiska och hebreiska och alla olika symboltecken och teckenintervall.

  Unicode är uppdelat i numeriska intervall av liknande tecken. (Ett numeriskt intervall är ett intervall med numeriska värden som är tillgängligt för kodning av tecken.) Alla kyrilliska tecken finns till exempel i samma numeriska intervall. Följande intervall ingår i Arial Unicode MS:

  Obs! Så här visar du tecknen i ett intervall:
  1. Klicka på SymbolInfoga-menyn i Microsoft Word.
  2. På fliken Symboler i dialogrutan Symbol ändrar du rutan Delmängd till önskat intervall.
  Teckensnittet Arial Unicode MS stöder tecken som definieras i många olika teckentabeller. En teckentabell är en kodad teckenuppsättning, där varje tecken tilldelas en numerisk kod. Teckentabeller definieras vanligen så att de stödjer vissa språk eller grupper av språk med gemensamma skriftsystem. Teckentabell 1253 innehåller till exempel teckenkoderna som krävs för det grekiska skriftsystemet. Tecken från följande teckentabeller ingår i Arial Unicode MS. 3. När ska jag använda teckensnittet Arial Unicode MS?

  Arial Unicode MS kan användas när du öppnar ett dokument som är formaterat med ett annat språk, och du ännu inte har installerat teckensnitt för språket på datorn. Om du i första hand arbetar med dokument som har skapats på olika språk bör du installera teckensnitten och språkverktygen för dessa språk.


  På grund av dess storlek och de typografiska kompromisser som krävs för ett sådant teckensnitt bör Arial Unicode MS bara användas när det inte går att använda flera teckensnitt för olika skriftsystem.

  Obs! Du bör inte använda Arial Unicode MS som standardteckensnitt i Word.
 4. Hur installerar jag Arial Unicode MS? Arial Unicode MS installeras som en del av Microsoft Office-installationen och ingår i funktionerna för internationellt stöd. Så här installerar du Arial Unicode MS:

  1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.Obs! I Microsoft Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Lägg till/ta bort programKontrollpanelen.
  3. Gör något av följande:
   • Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) eller Microsoft Windows NT 4.0:

    Klicka på Microsoft Office XP på fliken Installera/avinstallera (eller Microsoft Word 2002) och sedan på Lägg till/ta bort. eller

   • Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP:


    Klicka på Ändra eller ta bort program, Microsoft Office XP (eller Microsoft Word 2002) och Ändra.
  4. Klicka på Nästa i fönstret Funktioner som ska installeras.
  5. Expandera Delade funktioner i Office.
  6. Expandera Internationellt stöd.
  7. Klicka på ikonen intill Universellt teckensnitt och sedan på Kör allt från datorn.
  8. Klicka på Uppdatera, så slutförs installationen av det universella teckensnittet (Arial Unicode MS) på datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 287247 – senaste granskning 8 feb. 2008 – revision: 1

Feedback