Åtgärda problem i webbmappar

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

Vid arbete med webbmappar kan något av följande inträffa:
 • Om du försöker skapa eller öppna en webbmapp i Webbmappar i Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), eller om du försöker skapa eller öppna en webbmapp i Mina nätverksplatser i Microsoft Windows 2000, visas följande felmeddelande:
  Den angivna mappen verkar inte vara giltig. Välj en annan mapp.
 • Om du försöker öppna en befintlig webbplats genom att dubbelklicka på webbmappens namn i dialogrutan Öppna i ett Microsoft Office 2000-program, visas något av följande felmeddelanden:
  Den aktuella åtgärden kan inte slutföras eftersom ett oväntat fel har inträffat.
  eller
  Mappen "http://webbplats" är inte åtkomlig. Mappen finns kanske på en volym som inte är tillgänglig eller så är den lösenordsskyddad.
Obs! Även om de här felmeddelandena kan bero på ett problem med webbmappar, kan de också orsakas av webbserverns konfiguration, nätverksanslutningen, servertillägg och behörigheter.

Följande problem kan också uppstå:
 • Inga webbmappar visas i dialogrutan Öppna fil i ett Office 2000-program.
 • Vid försök att skapa en ny webbmapp slutförs guiden Lägg till webbmapp, men ingen webbmapp skapas.

Orsak

Det kan finnas ett problem med webbmappar på klienten som förhindrar anslutning till alla webbservrar, också på den lokala datorn.

Lösning

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Obs! Utför åtgärderna nedan i angiven ordning, och kontrollera att Webbmappar fungerar efter varje steg. Gå vidare till nästa steg endast om problemet inte är löst.
 1. Gör följande i Office 2000 eller en fristående Office 2000-produkt.

  Obs! Utför inte den här åtgärden om du använder Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP eller Microsoft FrontPage 2002. Mapparna du byter namn på kan inte ersättas med hjälp av Identifiera och reparera. Mapparna kan bara återställas med Microsoft Office 2000 eller Microsoft FrontPage 2000. Om felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas när du försöker byta namn på någon av följande mappar stänger du alla program som körs eller startar om datorn i felsäkert läge.
  1. Starta Utforskaren och byt namn på följande mappar:
   • "Enhet:\Program\Common Files\System\Ole db"
   • "Enhet:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders"
   • "Enhet:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions"
  2. Installera om eller kör Identifiera och reparera för Office 2000 eller den fristående produkten.
 2. Registrera manuellt OLEDB-filerna som används med webbmappar så här:
  1. Öppna Kommandotolken.
  2. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
   cd "Enhet:\Program\Common Files\System\Ole DB"
   Här är Enhet enhetsbeteckningen.
  3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
   RegSvr32 oledb32.dll
  4. Klicka på OK när RegSvr32 DLLRegisterServer succeeded visas.
  5. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
   RegSvr32 msdaurl.dll
  6. Klicka på OK när RegSvr32 DLLRegisterServer succeeded visas.
  7. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
   RegSvr32 msdaipp.dll
  8. Klicka på OK när RegSvr32 DLLRegisterServer succeeded visas.
  9. Stäng kommandotolken.
 3. Starta Registereditorn Exportera följande registernyckel och ta sedan bort den:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}
  Obs! Den här nyckeln används också för att ta bort ikonen för Webbmappar från skrivbordet.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  195851 Installera och använda webbmappar i Internet Explorer 5
  Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar registret i Windows 98, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  256419 Säkerhetskopiera registret i Windows 98
  När nyckeln har tagits bort kör du Identifiera och reparera på Office 2000 eller någon av de installerade fristående Office-produkterna.
 4. Uppdatera eller installera om den senaste MDAC-versionen (Microsoft Data Access Components).

  Innan du uppdaterar eller installerar om MDAC tar du reda på vilken MDAC-version du har genom att köra Component Checker från följande Microsoft-webbplats: När du har fastställt MDAC-versionen installerar du varje version i tur och ordning tills du har installerat den senaste. Om du till exempel har MDAC 2.1 måste du installera MDAC 2.5 före MDAC 2.6.

  Hämta MDAC från följande Microsoft-webbplats:
 5. Kontrollera att MSDAIPP-mappen finns och att den inte är skrivskyddad.
  • I Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME) finns MSDAIPP-mappen på följande plats:
   Enhet:\Windows\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • I Microsoft Windows NT 4.0 finns MSDAIPP-mappen på följande plats:
   %WINDIR%\Profiles\användarnamn\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • I Microsoft Windows 2000 finns MSDAIPP-mappen på följande plats:
   %HOMEDRIVE%\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  Om MSDAIPP-mappen saknas eller är skrivskyddad, eller om mappen %WINDIR%\Nethood är skrivskyddad, visas kanske följande felmeddelande:
  Mappen <HTTP-adress> finns inte längre tillgänglig.
  Om MSDAIPP-mappen inte finns skapar du den på lämplig plats, beroende på vilket operativsystem som används. Om mappen är skrivskyddad tar du bort skrivskyddet.

  Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  269681 Det går inte att lägga till en webbmapp i mappen Mina nätverksplatser
 6. I Windows 2000 och Windows XP använder du verktyget för reparation av webbmappar (webfldrs.msi):
  1. Starta Utforskaren.
  2. Navigera till WINNT\System32 på huvudenheten.
  3. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
  4. Klicka på fliken Visa i dialogrutan Mappalternativ.
  5. Markera kryssrutan Visa dolda filer och klicka på OK.
  6. Leta upp filen webfldrs.msi och dubbelklicka på den.
  7. Klicka på Installera om.
  8. Starta om datorn när installationen har slutförts.
 7. Använd nyckeln wecctlflags i registret för att "koppla från" Microsoft Internet Explorer, så att den interna nätverksstacken måste användas i Microsoft Office-produkter. Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  250376 FP2000: Användarnamn och lösenord efterfrågas upprepade gånger i FrontPage när en webbsida öppnas
  219081 FP2000: Lista med webbinformation visas långsammare i FrontPage eller Webbmappar vid äldre servertillägg
 8. Om ikoner på skrivbordet inte har en pil som visar att de är genvägar följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  252617 Det går inte att skapa en ny webbmapp
 9. Om du använder Internet Explorer 4.x eller tidigare uppgraderar du till Internet Explorer 5.x eller senare. Välj Anpassad installation och markera Webbmappar. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  195851 Installera och använda webbmappar i Internet Explorer 5
 10. Om du redan använder Internet Explorer 5.x på en dator där Internet Explorer 5.x inte ingår i operativsystemet (till exempel Windows 95, Windows 98 eller Windows NT 4.0), använder du Lägg till/ta bort på Internet Explorer 5.x och markerar Webbmappar i installationsalternativen. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  195851 Installera och använda webbmappar i Internet Explorer 5
 11. Om Active Desktop inte har installerats läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  235402 OFF2000: Vissa funktioner i Office 2000 går förlorade när Uppdatering av Windows-skrivbordet inte är installerat
 12. Installera en webbserver och servertilläggen på den lokala datorn. Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  295596 Felmeddelande vid installation av en webbkomponent där Microsoft Servertillägg för FrontPage används
  205696 FPSE: Installera Servertillägg för FrontPage 2000 för Microsoft Internet Information Server
 13. Inaktivera alla proxyinställningar i Internet Explorer. Om en proxyserver används, och du inte kan öppna en sida i en webbmapp genom att klicka på Redigera i Internet Explorer, lägger du till adressen i listan över adresser som inte ska användas tillsammans med en proxyserver. Försök sedan öppna webbsidan genom att klicka på Redigera i Internet Explorer. Mer information om konfigurering av inställningar för en proxyserver i Internet Explorer finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  135982 Konfigurera Internet Explorer för en proxyserver
 14. Använd en IP-adress för att öppna webbservern, eller använd ett domän/NetBIOS-namn för att komma åt den. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  240951 FP2000: Öppna en webbplats med HTTP
 15. Uppgradera till Office 2000 SR1a och Servertillägg för Office SR1.1. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  261933 Vad är uppdateringen SR-1a?

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.

Mer Information

Webbmappar är en ny webbredigeringskomponent som ingår i Internet Explorer 5 och Office 2000. Genom Webbmappar kan du hantera filer med hjälp av det välkända gränssnittet i Utforskaren eller Den här datorn på webbservrar som stöder protokollen WebDAV (WWW Distributed Authoring and Versioning) eller WEC (Web Extender Client). Så här definieras dessa protokoll:
 • WebDAV är ett tillägg till HTTP (Hypertext Transfer Protocol) som utvidgar grunduppsättningen av HTTP-metoder till grundläggande filfunktioner som kopiering och flyttning av resurser, skapande av mappar eller resurssamlingar, låsning och upplåsning av resurser samt inställning och hämtning av resursegenskaper.
 • WEC är ett Microsoft Office 2000-protokoll som används för webbpublicering och vanligen implementeras genom Servertillägg för Microsoft FrontPage.
Webbmappar installeras som en namnområdes- eller gränssnittsutvidgning av operativsystemet med en ikon i Den här datorn (rotobjekt i Windows Explorer) eller i Mina nätverksplatser i Windows 2000. Rotobjektet är en behållare för genvägar till webbpubliceringsplatser, och i objektet anges HTTP-URL-adresser som filer eller mappar. Du kan använda Utforskaren för att visa, flytta, kopiera, byta namn på, ta bort, skapa och sortera filer samt gruppera filer efter egenskaper och visa egenskapssideinformation för filer i en webbmapp, beroende på din redigerings- och säkerhetsbehörighet på webbservern.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken mapp Windows är installerat i klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
305792 Ta reda på vilken mapp Windows är installerat i

Referenser

Mer information om felmeddelanden för Webbmappar finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
220930 Problem vid anslutning till en webbserver som webbmapp
Information om hur du tar reda på om det finns ett problem med att använda FrontPage 2000 och webbmappar finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
287399 Det går inte att öppna webbplatser eller skapa webbmappar
Egenskaper

Artikel-id: 287402 – senaste granskning 14 dec. 2004 – revision: 1

Feedback