Så här kontrollerar och hanterar du länkars status i Excel 2002 och Excel 2003

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du stegvis kontrollerar länkstatus och avgör vilka åtgärder som krävs utifrån den status som rapporteras. Dialogrutan Redigera länkar i Microsoft Excel innehåller förbättrade funktioner med ökad kontroll över länkar i arbetsböcker.


Kontrollera länkar

En länk är en referens till en annan arbetsbok. Länkar kallas ibland för externa referenser. En länk kan också utgöra en referens till ett annat program, t ex Microsoft Word 2002, och denna länktyp kallas ibland fjärreferens. Eftersom data i en annan arbetsbok eller ett annat program kan förändras finns det olika sätt att styra uppdateringen av länkar.

Gör så här om du vill kontrollera status för länkar i en arbetsbok:
 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.

  Obs! Kommandot Länkar är bara tillgängligt om filen innehåller länkad information.
 2. Uppdatera status för alla länkar i listan genom att klicka på Kontrollera status.

  Processen kan ta flera minuter om arbetsboken innehåller ett stort antal länkar eller om källarbetsboken för länkarna finns på en nätverksplats och nätverksanslutningen är långsam.

  När proceduren Kontrollera status är klar visas aktuell status för samtliga länkar i kolumnen Status.
 3. Om du vill hantera länkarna ytterligare markerar du länken och vidtar sedan den åtgärd som krävs enligt nedanstående tabell:

  Status Åtgärd som krävs
  ----------------------------------------------------------------------
  OK Ingen åtgärd krävs. Länken fungerar och är
  uppdaterad.

  Okänd Klicka på Kontrollera status för uppdatering av status
  för alla länkar i listan.

  Ej tillämpligt Object Linking and Embedding (OLE) eller Dynamic Data
  Exchange (DDE) används för länken. Excel
  2002 kan inte kontrollera status för dessa typer av
  länkar.

  Error: Klicka på Ändra källa och välj rätt
  Det går inte att hitta källan arbetsbok. Källan kan ha flyttats eller
  bytt namn.

  Error: Klicka på Ändra källa och välj rätt
  Det går inte att hitta kalkylbladet kalkylblad. Källan kan ha flyttats eller
  bytt namn.

  Warning: Klicka på Uppdatera värden. Länken uppdaterades inte när
  Värdena har inte uppdaterats arbetsboken öppnades.

  Warning: Klicka på Öppna källa och beräkna arbetsboken genom att
  Källan har inte trycka på F9. Arbetsboken kan vara inställd på manuell
  beräknats om beräkning. Ställ om till automatisk beräkning genom att klicka på
  Alternativ på Verktyg-menyn, välja fliken
  Beräkning och sedan klicka på Automatisk.

  Warning: Vissa namn kan inte hittas förrän källarbetsboken
  Odefinierat eller öppnas. Klicka på Öppna källa, byt
  icke-rektangulärt område tillbaka till målarbetsboken och klicka på
  Kontrollera status. Om detta inte löser problemet
  kontrollerar du att namnet inte är felstavat eller saknas.
  Växla till källarbetsboken, peka på Namn på Infoga-menyn,
  klicka på Definiera och sök efter
  namnet.

  Warning: Klicka på Öppna källa. Länken kan inte uppdateras förrän
  Öppna källan för att källan är öppen.
  uppdatera värdena

  Källan är öppen Källan är öppen. Ingen åtgärd krävs om det
  inte finns fel i kalkylbladet.

  Värdena har uppdaterats Ingen åtgärd krävs. Värdena har uppdaterats.
  från filnamn

  Warning: Länkens status kan inte avgöras.
  Odefinierad status Källan innehåller kanske inga kalkylblad eller kan vara
  sparad i ett filformat som inte stöds. Klicka på Uppdatera värden.

Referenser

Gör så här om du vill veta mer om länkar: Klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv länkar i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Egenskaper

Artikel-id: 288940 – senaste granskning 20 jan. 2006 – revision: 1

Feedback