Administratörsinformation om säkerhetsfunktioner för e-post

Sammanfattning

Som administratör kan du anpassa säkerhetsfunktionerna i Outlook 2002. Den här artikeln innehåller en sammanfattning av dessa funktioner, anvisningar för hur de kan anpassas samt hänvisningar till ytterligare dokumentation.

Mer Information

Sammanfattning av säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktionerna för e-post i Microsoft Outlook 2002 ger ytterligare skydd mot skadliga e-postmeddelanden. Säkerhetsfunktionerna i Outlook 2002 kan delas upp i följande tre separata delar:
  • Blockering av bifogade filer som kan vara osäkra.
  • Bekräftelse av programmässig åtkomst till e-postadresser.
  • Bekräftelse av automatiskt utskick av e-postmeddelanden.
Om du vill veta mer om bekräftelse av programmässig åtkomst till e-postadresser och automatiskt skickade e-postmeddelanden i Outlook klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
290498 Tillägg eller anpassad lösning orsakar varning


I "Administering Outlook Security" i Microsoft Office Resource Kit finns mer information om anpassning av säkerhetsfunktionerna för e-post i Outlook. "Administering Outlook Security" i Office Resource Kit finns på följande Microsoft-webbplats:

Anpassa säkerhetsinställningarna

Scenario 1

Du behöver ge vissa Microsoft Exchange Server-användare tillgång till en viss filtyp som brukar skickas inom företaget.

Scenario 2

Du behöver ge andra program full tillgång till Outlooks e-postadresser eller möjlighet att skicka e-postmeddelanden. Det kan exempelvis röra sig om en dator som automatiskt skickar ut e-postmeddelanden till vissa användare på ett visst datum eller efter kontorstid. Outlook kan ändras, så att tillgång till e-postadresser och utskick av e-postmeddelanden sker automatiskt.

För att Outlook 2002 ska kunna konfigureras för tidigare nämnda scenarier krävs en Exchange Server-miljö. Ett administratörspaket för e-postsäkerhet i Outlook har tagits fram, så att du kan anpassa säkerhetsinställningarna för olika Exchange Server-användare. I paketet ingår ett dokument (Readme.doc) med en beskrivning av hur man anpassar och använder anpassade säkerhetsinställningar för Outlook. Paketet (Admpack.exe) kan installeras från någon av följande platser:
  • Från webbplatsen för Microsoft Office Resource Kit. Du kan hämta Microsoft Office Resource Kit från följande Microsoft-webbplats:
  • Från Microsoft Office XP Enterprise-CD:n i följande mapp:

    \Ork\Files\Pfiles\Orktools\Ork10\Tools\Admpack

Obs! I det tidigare administratörspaketet ingick ett formulär med build-nummer 1802.4. I de nya administratörspaketen för säkerhet i Outlook 2002 och Outlook 2003 ingår ett formulär med build-nummer 1802.5. Om du använder Outlook 2002 eller Microsoft Office Outlook 2003 med en Microsoft Exchange 2000 Server-postlåda eller en Microsoft Exchange Server 2003-postlåda måste du använda det nya formuläret (1802.5) i den gemensamma mappen med säkerhetsinställningar. Om du använder det gamla formuläret (1802.4) replikeras inte de administratörsstyrda inställningarna till Outlook 2002- och Outlook 2003-klienter.

Obs! Mappen Outlook Security Settings måste alltid vara tillgänglig för klientdatorer. Program som är beroende av anpassade säkerhetsinställningar kan återgå till standardinställningarna för säkerhet om mappen Outlook Security Settings inte är tillgänglig. Mer information finns i filen Readme.doc som ingår i administratörspaketet.

Scenario 3

Du behöver ge en person som inte använder Exchange Server tillgång till en viss filtyp som brukar skickas eller tas emot.

Du kan konfigurera en inställning i Microsoft Windows-registret så att användaren får tillgång till vissa begränsade filtyper.
Egenskaper

Artikel-id: 290499 – senaste granskning 20 jan. 2006 – revision: 1

Feedback