Återskapa text från valfri fil med hjälp av konverteraren "Skapa åter text från alla filformat" i Word

En version av den här artikeln för Microsoft Word 97 finns i
156573 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

En version av den här artikeln för Microsoft Word för Macintosh finns i
180871 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

En version av den här artikeln för Microsoft Word 2000 finns i
212274 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs konverteraren "Skapa åter text från alla filformat" i Microsoft Word och hur den används för att återskapa skadade dokument.

Mer Information

Vad är konverteraren "Skapa åter text från alla filformat"?

Med hjälp av konverteraren "Skapa åter text från alla filformat" kan du extrahera text från vilken fil som helst, inte bara från Word-dokument.

Vad går förlorat om jag använder konverteraren "Skapa åter text från alla filformat"?

Konverteraren "Skapa åter text från alla filformat" har vissa begränsningar: Dokumentformateringen går förlorad, tillsammans med allting som inte är formaterat som text. Till exempel konverteras inte grafik, fält och ritobjekt. Sidhuvuden, sidfötter, fotnoter, slutkommentarer och fälttext finns dock kvar som enbart text.

Jag har ett skadat dokument. Hur kan jag återskapa informationen i det?

Obs! När du ändrar alternativet i rutan Filformat till Skapa åter text från alla filformat, behålls denna inställning i Word och används nästa gång du öppnar ett dokument. Du kan undvika det här problemet genom att återställa rutan Filformat till Word-dokument (*.doc) eller Word-dokument (*.docx) när du har återskapat det skadade dokumentet.

Så här öppnar du ett Word-dokument

Gör så här om du vill använda konverteraren "Skapa åter text från alla filformat" på ett Word-dokument:
 1. I Microsoft Office Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.
 2. I Microsoft Office Word 2003 eller Microsoft Word 2002 klickar du på ÖppnaArkiv-menyn.
 3. Klicka på Skapa åter text från alla filformat i rutan Filformat.
 4. Markera önskat dokument.
 5. Klicka på Öppna.

Så här öppnar du en fil som inte har skapats i Word

Gör så här om du vill använda konverteraren "Skapa åter text från alla filformat" på en fil från ett annat program än Word:
 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.
 2. På fliken Avancerat markerar du kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning under Allmänt och klickar sedan på OK.
 3. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.
 4. Klicka på Skapa åter text från alla filformat i rutan Filformat.
 5. Markera dokumentet du vill återskapa texten från.
 6. Klicka på Öppna.
 1. I Word 2003 eller Word 2002 klickar du på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Allmänt.
 3. Markera kryssrutan Bekräfta konvertering vid Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 5. Klicka på Skapa åter text från alla filformat i rutan Filformat.
 6. Markera önskat dokument.
 7. Klicka på Öppna.
All text i dokumentet konverteras och återskapas.
Egenskaper

Artikel-id: 290946 – senaste granskning 13 maj 2010 – revision: 1

Feedback