En uppmaning att spara ändringar av den globala mallen Normal.dot eller Normal.dotm visas varje gång Word avslutas

Gäller för: Office Products

Sammanfattning


När Word avslutas visas kanske en uppmaning att alltid spara ändringar av den globala mallen, Normal.dot eller Normal.dotm. Om meddelandet stängs sparas ändringarna automatiskt, men det kan fortfarande finnas ett problem. Mallen Normal.dot eller Normal.dotm kan dessutom vara smittad av ett makrovirus. För att lösa det här problemet måste du installera eller uppdatera ett antivirusprogram på datorn. Vidare kan problemet bero på ett tillägg. För att kunna lösa problemet måste du ta reda på vilket tillägg som orsakar problemet och ta bort det från Autostart-mapparna för Office eller Word.

Symptom


Varje gång Word avslutas visas följande meddelande:

Ändringar har gjorts som påverkar den globala dokumentmallen, Normal.dot. Vill du spara dessa ändringar?

Orsak


Problemet kan ha följande orsaker.

Orsak 1: Kryssrutan "Uppmana att spara mallen Normal" är markerad

Det här meddelandet visas om kryssrutan Uppmana att spara mallen Normal är markerad.

Lösning

Stäng meddelandet enligt nedanstående instruktioner.

Viktigt! Om du stänger meddelandet i Word kan problemet kvarstå. Ändringarna av den globala mallen, Normal.dot eller Normal.dotm, sparas automatiskt i Word utan någon fråga, men du måste kanske ändå följa övriga instruktioner i den här artikeln.

Om du använder Microsoft Office Word 2003 eller en tidigare version av Word:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  Microsoft Word

 2. Avmarkera kryssrutan Uppmana att spara mallen Normal på fliken Spara.

  Dialogrutan Alternativ
Om du använder Microsoft Office Word 2007:
 1. Klicka på Office-knappen längst upp till vänster på skärmen.
 2. Klicka på Word-alternativ längst ned till höger i listrutan.
 3. På sidan Word-alternativ klickar du på Avancerat på den vänstra menyn.
 4. Rulla ned till avsnittet Spara med hjälp av rullningslisten.
 5. Avmarkera kryssrutan Fråga innan dokumentmallen Normal sparas i avsnittet Spara.

Orsak 2: Den globala mallen Normal.dot eller Normal.dotm ändras av ett tillägg eller makro

Meddelandet i avsnittet "Symptom" kan visas om mallen Normal.dot eller Normal.dotm har ändrats av ett tillägg eller makro. Följande tillägg har visat sig orsaka det här problemet:
 • Stamps.com Internet-frankering
 • Works Suite-tillägget för Microsoft Word
Ett Word-tillägg kan lägga till ett eller flera av följande objekt på datorn:
 • WLL-fil
 • Mallar
 • COM-tillägg
 • Auto-makron

Lösning

Ta bort WLL-tillägg och mallar i Autostart-mapparna för Word och Office

När Word startas laddas automatiskt mallar och tillägg i Autostart-mapparna. Problem i Word kan uppstå på grund av på konflikter eller på grund av problem med ett tillägg. Du kan tillfälligt tömma mappen för att avgöra om problemet orsakas av ett objekt i en Autostart-mapp.

Objekt från Autostart-mapparna för Office och Word laddas. Så här tar du bort objekt från Autostart-mapparna:
 1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Outlook.
 2. Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet och leta upp Autostart-mappen för Office. Standardplatsen är:
  C:\Program\Microsoft Office\Office\Autostart
  Obs! För Office-versionen 2000 och tidigare är Office-mappen Office. För Office XP är Office-mappen Office10. För Office 2003 är Office-mappen Office11.
 3. Dra alla objekt från Autostart-mappen till skrivbordet. (Du kan också skapa en mapp på skrivbordet och dra alla objekt till denna.)


  Obs! Du skapar en ny mapp på skrivbordet genom att högerklicka på en tom plats, peka på Nytt och klicka på Mapp.
 4. Sök upp Autostart-mappen för Word och dra sedan varje objekt från den till skrivbordet. (Du kan också skapa en mapp på skrivbordet och dra alla objekt till denna.) Standardplatsen för Autostart-mappen för Word beror på operativsystemet.


  I Microsoft Windows 98 och Windows Millennium Edition utan aktiverade profiler är platsen följande:
  C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Autostart
  I Windows 98 och Windows Millennium med aktiverade profiler eller Windows NT 4.0 är platsen följande:
  C:\Windows\användarnamn\Application Data\Microsoft\Word\Autostart
  I Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 är platsen följande:
  C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Word\Autostart
 5. Starta Word.

  Om du inte längre kan återskapa problemet, och du har tagit bort flera objekt från Autostart-mappen (eller Autostart-mapparna), kan du försöka hitta problemet genom att lägga tillbaka filerna en och en i rätt Autostart-mapp. Försök återskapa problemet efter varje tillägg för att avgöra vilken fil som orsakar problemet.
Ta bort COM-tillägg

COM-tillägg kan installeras var som helst av program som interagerar med Word. Så här visar du listan över installerade COM-tillägg:

Om du använder Word 2003 eller en tidigare version av Word:
 1. Klicka på AnpassaVerktyg-menyn.

  Microsoft Word

 2. Klicka på fliken Kommandon.

  Dialogrutan Anpassa

 3. Klicka på fliken Kommandon och sedan på Verktyg i listan Kategorier.

  Fliken Kommandon

 4. Dra kommandot COM-tillägg till ett verktygsfält med hjälp av musen.

  Kommandot COM-tillägg

 5. Stäng dialogrutan Anpassa genom att klicka på Stäng.

  Dialogrutan Anpassa

 6. Klicka på den nya knappen COM-tillägg så att COM-tilläggen som laddas tillsammans med Word visas.

  Dialogrutan COM-tillägg
Om tilläggen visas i dialogrutan COM-tillägg kan du tillfälligt stänga av dem. Gör detta genom att avmarkera kryssrutan för varje COM-tillägg i listan och sedan klicka på OK. När du sedan startar om Word startar programmet utan att ladda de avstängda COM-tilläggen.

Om problemet försvinner när du har stängt av COM-tilläggen beror problemet på något av COM-tilläggen i listan. Om det finns flera COM-tillägg i listan kan du ta reda på vilket som orsakar problemet genom att aktivera ett COM-tillägg i taget igen och sedan starta om Word.

Om du använder Word 2007:
 1. Klicka på Office-knappen längst upp till vänster på skärmen.
 2. Klicka på Word-alternativ längst ned till höger i listrutan.
 3. På sidan Word-alternativ klickar du på Tillägg på den vänstra menyn.
 4. Längst ned på sidan väljer du COM-tillägg i listrutan Hantera: och klickar på Kör.

  Obs! Om det visas tillägg i dialogrutan COM-tillägg inaktiverar du tillfälligt varje tillägg genom att avmarkera kryssrutan för tillägget. Klicka sedan på OK. När du sedan startar om Word startar programmet utan att ladda de avstängda COM-tilläggen.

  Om problemet försvinner när du har stängt av COM-tilläggen beror problemet på något av COM-tilläggen. Om det finns flera COM-tillägg i listan kan du ta reda på vilket som orsakar problemet genom att aktivera ett COM-tillägg i taget igen och sedan starta om Word.
Ta bort Auto-makron för Word

Vissa makron, som kallas Auto-makron, körs automatiskt när Word startas. Följande tabell innehåller en lista över dessa makron. Om du vill starta Microsoft Word utan att köra Auto-makron håller du ned SKIFT-tangenten medan du startar Word. Gör så här: klicka på Start, peka på Program, håll ned SKIFT-tangenten och klicka på Microsoft Word.
MakroPlatsKörs automatiskt
AutoExecI Normal-mallen eller ett globalt tilläggVid start av Word
AutoNewI en mallNär ett nytt dokument som baseras på mallen skapas
AutoOpenI dokumentet eller mallenNär ett dokument som baseras på mallen eller innehåller makrot öppnas
AutoCloseI dokumentet eller mallenNär ett dokument som baseras på mallen eller innehåller makrot stängs
AutoExitI Normal-mallen eller ett globalt tilläggNär Word avslutas
I Word identifieras ett makro som börjar med "Auto" som ett makro som körs automatiskt vid lämpligt tillfälle. Du kan tillfälligt förhindra att ett Auto-makro körs genom att hålla ned Skift medan du utför åtgärden som orsakar att makrot körs. Om du till exempel vill förhindra att ett AutoOpen-makro körs, håller du SKIFT nedtryckt medan du öppnar ett dokument eller en mall.

Om problemet försvinner när du håller SKIFT-tangenten nedtryckt medan du startar Word eller går något i Word, till exempel öppnar ett dokument, beror problemet på ett Auto-makro. Undvik problemet så här:

Om du använder Word 2003 eller en tidigare version av Word:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.

  Start-menyn

 2. Skriv winword i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Kör

 3. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Makron.

  Microsoft Word

 4. I dialogrutan Makron visas kanske en lista över makron. Om något makro i listan börjar med "Auto" kan det finnas anledning att ta bort det. Du tar bort ett Auto-makro genom att klicka på det och sedan på Ta bort.

  Dialogrutan Makron

  Obs! Ett Auto-makro kan ha lagts till av ett Word-tillägg. För att avgöra vilken mall som innehåller Auto-makron ändrar du rutan Makron i till en mall i listan. När du har avgjort vilken mall som innehåller Auto-makrot vill du kanske ta bort mallen från datorn. Om du tar bort en mall som har lagts till av ett Word-tillägg fungerar tillägget kanske sämre eller inte alls.
 5. Stäng dialogrutan Makron genom att klicka på Avbryt eller Stäng.
 6. Avsluta Microsoft Word genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.

  Microsoft Word
Om problemet är borta när du startar om Word berodde problemet på ett Auto-makro.


Om du använder Word 2007:
 1. Klicka på Office-knappen längst upp till vänster på skärmen.
 2. Klicka på Word-alternativ längst ned till höger i listrutan.
 3. På sidan Word-alternativ klickar du på Vanliga alternativ på den vänstra menyn.
 4. I avsnittet De vanligaste alternativen när du arbetar i Word markerar du kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet och klickar sedan på OK.
 5. Klicka på fliken Utvecklare längst upp i Word-fönstret.
 6. På fliken Utvecklare, i gruppen Kod, klickar du på Makron.

  I dialogrutan Makron visas kanske en lista över makron. Om något makro i listan börjar med "Auto" kan det finnas anledning att ta bort det. Du tar bort ett Auto-makro genom att klicka på det och sedan på Ta bort.

  Obs! Ett Auto-makro kan ha lagts till av ett Word-tillägg. För att avgöra vilken mall som innehåller Auto-makron ändrar du rutan Makron i till en mall i listan. När du har avgjort vilken mall som innehåller Auto-makrot vill du kanske ta bort mallen från datorn. Om du tar bort en mall som har lagts till av ett Word-tillägg fungerar tillägget kanske sämre eller inte alls.

Orsak 3: Word har angripits av ett makrovirus

Det här problemet kan uppstå om datorn har angripits av ett virus som ändrar den globala mallen (Normal.dot eller Normal.dotm). Undvik virusangrepp genom att hålla antivirusprogram och virusdefinitioner uppdaterade. Leverantören av antivirusprogrammet har den senaste informationen.

Om du vill veta mer om hur du kontaktar leverantören av antivirusprogrammet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

211800 Så här åtgärdar du makrovirus i Word 2000 och Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
233396 Minska risken för angrepp av makrovirus i Word
211607 Vanliga frågor om Word-makrovirus (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Referenser


De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.