Så här använder du knappen Alternativ för autokorrigering i Excel

Sammanfattning

Med knappen Alternativ för autokorrigering i Microsoft Excel kan du använda flera alternativ för inskrivning av hyperlänkar i en cell. Till skillnad från andra återställningsalternativ visas knappen Alternativ för autokorrigering alltid nedanför det nedre vänstra hörnet av den cell där du skriver adressen.

Bild av en cell med knappen Alternativ för autokorrigering

Så här använder du Alternativ för autokorrigering

När du klickar på knappen Alternativ för autokorrigering visas tre menyalternativ:

Ångra hyperlänkSluta skapa hyperlänkar automatisktAnge alternativ för Autokorrigering
>Bild på menyn Alternativ för autokorrigering
När du skriver in en webbadress i en kalkylbladscell, är standardåtgärden för autokorrigering att webbadressens text konverteras till en hyperlänk som pekar på adressen. Med kommandot Ångra hyperlänk konverteras hyperlänken till text igen. Om du klickar på detta kommando av misstag innehåller menyn kommandot Gör om hyperlänk, som gör att du kan konvertera tillbaka texten till en hyperlänk igen.

När du klickar på Sluta skapa hyperlänkar automatiskt konverteras den hyperlänk som gav upphov till knappen Alternativ för Autokorrigering till text, och alternativet Ersätt vid inskrivning av text för ersättning av Internet-adresser och nätverksadresser med hyperlänkar markeras inte. Därmed förblir alla följande webbadresser som skrivs in i Excel text i hela programmet. Om du vill att Internet- och nätverkssökvägar ska ersättas med hyperlänkar igen i Excel gör du så här:

  1. Klicka på Alternativ för autokorrigeringVerktyg-menyn.
  2. I dialogrutan Autokorrigering markerar du kryssrutan Internet-adresser och nätverksadresser med hyperlänkar på fliken Autoformat vid inskrivning och klickar sedan på OK.
Det tredje menyalternativet, Ange alternativ för Autokorrigering, ger direkt tillgång till dialogrutan Autokorrigering, så att du kan anpassa denna och andra inställningar för autokorrigering. Du har också tillgång till detta alternativ genom att välja Alternativ för autokorrigeringVerktyg-menyn.


Så fungerar autokorrigering av hyperlänkar

Knappen Alternativ för autokorrigering fungerar annorlunda än övriga knappar för smarta etiketter på flera sätt. Som tidigare nämnts är dess enkla gränssnitt betydligt mindre än övriga knappar för smarta etiketter. Övriga knappar är bara tillgängliga tills en annan händelse placeras i Ångra-stacken genom en åtgärd. Knappen Alternativ för Autokorrigering är emellertid tillgänglig tills filen stängs, eller tills hyperlänken konverteras till text.

Denna knapp tas bara bort från cellen om cellen konverteras till text och någon åtgärd läggs till i Ångra-listan. När detta inträffar tas knappen Alternativ för Autokorrigering bort från cellen. Det är bara genom att åter skriva in texten i cellen som du kan göra knappen tillgänglig igen för cellen. Alla knappar för Alternativ för Autokorrigering tas bort när filen stängs. När filen öppnas igen visas inte knappen Alternativ för Autokorrigering på någon hyperlänktext som redan finns i filen.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du använder smarta etiketter för Alternativ för Autokorrigering i Excel kan du klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriva smarta etiketter i Office-assistenten eller Svarsguiden och sedan klicka på Sök så att avsnitten visas.
291359 Så här använder du knappen Alternativ för Autofyll i Excel
291358 Använda knappen Inklistringsalternativ i Excel 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
291361 Använda knappen Alternativ för felkontroll i Excel 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
291363 XL2002: Så här använder du knappen Alternativ för Infoga i Excel 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 291357 – senaste granskning 20 jan. 2006 – revision: 1

Feedback