Information om listan över osäkra filer i Internet Explorer 6

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

I Internet Explorer 6 ingår en lista över "osäkra" filer som är kodad i filen Shdocvw.dll. Listan över osäkra filer ska förhindra att du av misstag öppnar en filtyp som kan ställa till problem på datorn.

Mer Information

Listan över osäkra filer i Internet Explorer 6 har uppdaterats så att den stämmer med listan för Microsoft Office. Följande filtyper har lagts till i listan över osäkra filer:


FilnamnstilläggFiltyp
.adMicrosoft Access-projekttillägg
.adpAccess-projekt
.crtSäkerhetscertifikat
.insInternet-namngivningstjänst
.mdbAccess-program
.mdeAccess MDE-databas
.mscMicrosoft Common Console-dokument
.mspMicrosoft Windows Installer-korrigeringsfil
.sct Windows-skriptkomponent
.shbShell-OLE-klipp
.vb VBScript-fil
.wscWindows-skriptkomponent
.wsf Windows-skriptfil
.cpl Kontrollpanelstillägg
.shs Shell-OLE-klipp
.vsd Microsoft Visio-filtyp
.vst Visio-filtyp
.vss Visio-filtyp
.vsw Visio-filtyp
I den fullständiga listan över osäkra filtyper i Internet Explorer ingår filtyperna i föregående tabell plus följande filtyper:

 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .exe
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .isp
 • .js
 • .jse
 • .lnk
 • .msi
 • .mst
 • .pcd
 • .pif
 • .reg
 • .scr
 • .url
 • .vbe
 • .vbs
 • .ws
 • .wsh

Ändra listan över osäkra filer

Om du vill veta mer om hur du ändrar listan över osäkra filer i Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

291387 OLEXP: Funktioner för virusskydd i Outlook Express 6
Egenskaper

Artikel-id: 291369 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback