Ändra inloggningsfönstret och avslutningsinställningarna i Windows XP

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

I DENNA ARTIKEL

INLEDNING

I installationsprogrammet för Windows konfigureras Microsoft Windows XP för användning av den egna inloggningsskärmen och avstängningsknapparna om datorn är installerad som hemdator. En hemdator är en dator som inte anger en nätverksdomän.

I den här artikeln beskrivs hur du använder den klassiska inloggningsskärmen som används i Windows XP-datorer när de är anslutna till en domän. Den klassiska inloggningsskärmen ser ut ungefär så här:


Windows-inloggning
Användarnamn: _____________
Lösenord: _____________
Överst på sidan

Mer Information

Använd den klassiska inloggningsskärmen.

Om du tillfälligt vill använda den klassiska inloggningsskärmen trycker du två gånger på CTRL+ALT+DEL på välkomstskärmen.

Om du vill att de klassiska inloggnings- och avstängningsskärmarna ska användas för varje inloggningssession gör du så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Användarkonton.
 3. Klicka på Inloggningsalternativ.
 4. Avmarkera kryssrutan Använd välkomstskärmen.
Obs! Om du stänger av inloggningsskärmen stänger du också av alternativet Snabbt användarbyte.

Överst på sidan

Säg till användarna att trycka på CTRL+ALT+DEL innan den klassiska inloggningsskärmen visas

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Om du vill att användarna ska trycka på CTRL+ALT+DEL innan den klassiska inloggningen visas, som på en dator med Windows XP som är ansluten till en domän, gör du så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på undernyckeln Winlogon på följande plats:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Klicka på Redigera, Ny/nytt och DWORD-värde.
 4. Ändra värdenamnet genom att skriva DisableCAD och tryck på RETUR.
 5. Behåll datavärdet som 0. Datavärdet visas som 0x00000000(0).
Överst på sidan

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

314493 Ändra skärmsläckaren för Windows-inloggning i Windows XP

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 291559 – senaste granskning – revision: 1

Feedback