Kommandot bootcfg och dess användning

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs kommandot bootcfg och dess användning.

Mer Information

Kommandot bootcfg är ett kommando i Återställningskonsolen i Microsoft Windows XP som används för att hantera Boot.ini-filen. Detta kommando har en funktion som gör det möjligt att söka på hårddiskar efter installationer av Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 och Windows XP och lägga till dem i en befintlig Boot.ini-fil. Funktionen kan även återskapa en ny Boot.ini-fil om det inte finns någon. Med kommandot bootcfg kan ytterligare Boot.ini-filparametrar läggas till i befintliga eller nya poster.

Om du vill använda kommandot bootcfg startar du Återställningskonsolen med Windows XP-CD:n och klickar sedan på Återställningskonsolen. Du kan även installera Återställningskonsolen lokalt och sedan välja kommandot på startmenyn.

Kommandot bootcfg har följande användningsområden:
 • Kommandot bootcfg /default används för att ange standardalternativet för operativsystem på startmenyn. Med kommandot väljs operativsystemposten automatiskt.
 • Med kommandot bootcfg /add söks installationer av Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP (vid flervalsstart) på datorn, och sedan visas resultaten. Från denna plats kan du lägga till en installation på startmenyn.

  Ett meddelande av följande slag kan visas:
  Söker igenom alla diskar efter Windows-installationer
  Vänta, det kan ta ett tag...

  Antal identifierade Windows-installationer: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows

  Välj vilken installation som ska läggas till: (välj ett nummer)

  Ange startidentifierare: (Anpassad beskrivning för ett operativsystem som läses in från startmenyn)
  Ange startalternativ: (d.v.s. /fastdetect)
  Genom den här processen läggs en ny post till på startmenyn. När du lägger till en installation gör kommandot bootcfg även installationen till standardstartpost för operativsystemet.
 • Genom kommandot bootcfg /rebuild söks installationer av Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP på datorns hårddiskar, och resultaten visas. Du kan lägga till Windows-installationer som har identifierats.

  Ett meddelande av följande slag kan visas:
  Antal identifierade Windows-installationer: 2

  [1] C:\Windows
  Vill du lägga till installationen i startlistan? (Ja/Nej/Alla):
  Ange startidentifierare: (Anpassad beskrivning för ett operativsystem som läses in från startmenyn)
  Ange startalternativ: (d.v.s. /fastdetect)

  [2] D:\Windows
  Vill du lägga till installationen i startlistan? (Ja/Nej/Alla):
  Ange startidentifierare: (Anpassad beskrivning för ett operativsystem som läses in från startmenyn)
  Ange startalternativ: (d.v.s. /fastdetect)
 • Genom kommandot bootcfg /scan söks installationer av Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP på datorns hårddiskar, och resultaten visas.

  Ett meddelande av följande slag kan visas:
  Söker igenom alla diskar efter Windows-installationer
  Vänta, det kan ta ett tag...

  Antal identifierade Windows-installationer: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows
 • Med kommandot bootcfg /list läses Boot.ini-filen, och sedan visas operativsystemsidentifieraren, startalternativen och sökvägen till operativsystemet.

  Ett meddelande av följande slag kan visas:
  Antal poster i startlistan: 2

  [1] Microsoft Windows Whistler Professional
  Startalternativ: /fastdetect
  Startplats: D:\Windows

  [2] Microsoft Windows Whistler Server
  Startalternativ: /fastdetect
  Startplats: C:\Windows
 • Kommandot bootcfg /redirect möjliggör omdirigering i startprogrammet med konfigurationen angiven som port och hastighet. Detta kommando används för att aktivera funktionen Headless Administration.

  Kommandot används i följande exempel:
  bootcfg /redirect com1 115200
  bootcfg /redirect useBiosSettings
 • Med kommandot bootcfg /disableredirect inaktiveras omdirigering i startprogrammet med konfigurationen angiven som port och hastighet. Detta kommando används för att inaktivera funktionen Headless Administration.
Du kan även ändra filen Boot.ini i det grafiska användargränssnittet i Windows XP:
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Prestanda och underhåll och sedan på System.
 2. På fliken Avancerat klickar du på Start och underhåll och sedan på Inställningar.
 3. Klicka på Redigera under Start.
 4. Spara ändringarna och klicka på OK.
 5. Klicka på Start, Kör och starta verktyget Systemkonfiguration genom att skriva msconfig.
 6. Klicka på fliken Boot.ini.
Egenskaper

Artikel-id: 291980 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback