Felmeddelande i Windows XP: "STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER"

Symptom

Ett av följande systemfelmeddelanden visas i Windows XP:
STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

Orsak

Det här problemet uppstår om grafikdrivrutinen har fastnat i en oändlig slinga, vilket vanligen innebär att den väntar på att maskinvaran ska bli inaktiv. Detta kan tyda på att det är fel på grafikmaskinvaran, eller på att grafikdrivrutinen inte kunde programmera maskinvaran korrekt.

Det här felmeddelandet kan också förekomma för grafikdrivrutiner som inte representerar en fysisk enhet, till exempel i den virtuella grafikdrivrutinen som används av Symantec PCAnywhere. Om PCAnywhere är installerat på en dator där det här felmeddelandet visas, besöker du Symantec-webbplatsen och tar reda på om det finns några korrigeringsfiler för din version av PCAnywhere.

Lösning

Du åtgärdar problemet genom att använda de metoder som beskrivs i det här avsnittet, i den ordning de står tills problemet är löst.

De första fyra metoderna i den här artikeln är riktade till nybörjare och användare med viss erfarenhet. De sista två metoderna gäller avancerad felsökning och riktar sig till avancerade användare.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Metod 1: Använd verktyget Windows Felrapportering

Med hjälp av verktyget Windows Felrapportering kan du skicka felet till Microsoft och kontrollera om det finns en lösning tillgänglig. Gör så här:
  1. Klicka på Skicka felrapport när du tillfrågas om du vill skicka felrapporten till Microsoft.
  2. Om det finns en korrigering eller en tillfällig lösning tillgänglig klickar du på Mer information. När du gör det hämtar du korrigeringsfilen, eller så får du mer information om hur du löser problemet.
Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare, Om felmeddelandet inte försvinner fortsätter du med metod 2.

Metod 2: Installera den senaste drivrutinen till ditt grafikkort

Om du vill leta efter och installera den senaste drivrutinen till ditt grafikkort i Windows XP går du till följande Microsoft-webbplats: Om den här metoden fungerade är du klar. Om felmeddelandet inte försvinner fortsätter du med metod 3.

Metod 3: Kontakta grafikkortets tillverkare och hämta och installera den senaste drivrutinen

Drivrutiner är programvara som gör att grafikkortet fungerar tillsammans med din dator. Mer information om vem som tillverkat grafikkortet finns i den dokumentation som följde med datorn eller kortet. Använd sedan länkarna i följande lista och leta rätt på relevant kontaktinformation för din tillverkare, så att du kan hämta och installera den senaste drivrutinen. Mer information om hur du kontaktar maskin- och programleverantörer finns på följande Microsoft-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.


Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare, Om felmeddelandet inte försvinner fortsätter du med metod 4.

Metod 4: Ersätt grafikkortet

Mer information om hur du byter grafikkort finns i dokumentationen som följde med datorn.

Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare, Om felmeddelandet fortsätter att visas, och om du har erfarenhet av avancerad felsökning, fortsätter du till avsnittet "Avancerad felsökning".

Om du känner dig tveksam inför att utföra avancerad felsökning kan du fortsätta med avsnittet "Nästa steg" där det finns ytterligare resurser som du kan använda.

Avancerad felsökning

De här metoderna riktar sig till avancerade datoranvändare. Om du inte själv vill genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten. Information om hur du kontaktar supporten finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 1: Inaktivera eller uppdatera drivrutiner

  1. Granska HCL-listan (Hardware Compatibility List) och kontrollera om datorns PCI-enheter är kompatibla med Windows XP. Mer information om kompatibilitetslistan finns på följande Microsoft-webbplats:
  2. Uppdatera grafikkortets drivrutiner till de senaste versionerna.
  3. Om en drivrutin nämns i felmeddelandet inaktiverar eller tar du bort den drivrutinen.
  4. Inaktivera eller ta bort alla drivrutiner eller tjänster som har lagts till nyligen.
Obs!Om det uppstår ett fel under startsekvensen, och om systempartitionens filsystem är NTFS, kan du kanske använda felsäkert läge för att byta namn på eller ta bort den felaktiga drivrutinen. Om drivrutinen används som en del av systemstartprocessen i felsäkert läge, måste du starta datorn med Återställningskonsolen för att kunna använda filen.Om du vill veta mer om drivrutiner för bildskärmskort i felsäkert läge klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

292460 Felsökning av drivrutinen för bildskärmskortet i felsäkert läge i Windows XP

Obs!Om problemet har att göra med filen Win32k.sys kan det orsakas av ett fjärrstyrningsprogram från en annan tillverkare. Ta bort tjänsten genom att starta datorn med Återställningskonsolen och ta sedan bort den angivna systemtjänstfilen.

Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare, Om felmeddelandet inte försvinner fortsätter du med metod 2.

Metod 2: Justera maskinvaruaccelerationen

  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Bildskärm.
  2. Klicka på Avancerat på fliken Inställningar och sedan på fliken Felsök.
  3. Flytta skjutreglaget Maskinvaruacceleration till Ingen, och avmarkera sedan kryssrutan Aktivera kombinerad skrivning.
  4. Klicka på OK och sedan på OK igen.
Obs! De här åtgärderna förhindrar att grafikdrivrutinen programmerar grafikkortet felaktigt, men vissa funktioner och prestanda kan gå förlorade. Även om du kan öka maskinvaruaccelerationen från Ingen för att återställa funktioner och prestanda ökar detta risken för att problemet återkommer . Låt maskinvaruaccelerationen vara avstängd om du vill ha maximal stabilitet.

NÄSTA STEG

Om du inte kunde lösa problemet med de här metoderna kan du gå till webbplatsen för Microsoft Support och hitta andra lösningar. Där hittar du bland annat följande tjänster: Om du fortfarande har några obesvarade frågor när du har besökt dessa Microsoft-webbplatser, eller om du inte kan hitta en lösning på webbplatsen Microsoft Hjälp och support, kontaktar du supporten genom att klicka på följande länk:
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 293078 – senaste granskning 6 juni 2013 – revision: 1

Feedback