Beskrivning av funktionen Automatiska uppdateringar i Windows

Gäller för: Microsoft Update

Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs funktionen Automatiska uppdateringar i Microsoft Windows 7, Microsoft Vista och Windows XP.

Om du vill veta mer om konfiguration av Automatiska uppdateringar i Windows 7 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsofts hemsida:

Om du vill veta mer om maskinvarukompatibilitet i Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln på Microsofts hemsida:

Mer information


Funktionen Automatiska uppdateringar ingår i Windows 7, Windows Vista och Windows XP. Med Automatiska uppdateringar kan du vara säker på att de senaste uppdateringarna och förbättringarna hämtas till datorn. Du behöver inte längre söka efter viktiga uppdateringar och information, utan du får dem direkt till datorn. När du är online används Internet-anslutningen automatiskt för sökning efter uppdateringar på webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update. En ikon visas i meddelandefältet så snart nya uppdateringar är tillgängliga.

Du kan ange hur och när du vill att datorn ska uppdateras. Du kan till exempel ange att uppdateringar ska hämtas och installeras automatiskt efter ett visst tidsschema. Du kan också välja att få ett meddelande så snart det finns uppdateringar för datorn. Sedan hämtas uppdateringarna i bakgrunden. På så vis kan du fortsätta att arbeta utan avbrott. När hämtningen är klar visas en ikon i meddelandefältet och ett meddelande om att uppdateringarna kan installeras. När du klickar på ikonen eller meddelandet kan du installera uppdateringarna i flera enkla steg. Om du väljer att inte installera en viss uppdatering som du har hämtat, tas dessa filer bort från datorn. Om du ändrar dig senare kan du hämta uppdateringen igen genom att återställa nekade uppdateringar.

Mer information om hur du konfigurerar Automatiska uppdateringar finns i artikeln nedan för din version av Windows.

För Windows 7, klicka på länken nedan för att visa artikeln på Microsofts webbplats:
För Windows Vistaklickar du på länken nedan och läser artikeln på Microsofts webbplats:
För Windows XPklickar du på länken nedan och läser artikeln på Microsofts webbplats:
306525 Hur du konfigurerar och använder Automatiska uppdateringar i Windows
Om du vill veta mer om konfiguration av Automatiska uppdateringar med grupprincip- eller registerinställningar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

328010 Så här konfigurerar du automatiska uppdateringar med hjälp av grupprincip eller registerinställningar

Om du vill veta mer om hur du schemalägger Automatiska uppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

327838 Så här schemalägger du automatiska uppdateringar i Windows Server 2003, i Windows XP och i Windows 2000

Obs!

  • För att kunna ändra inställningarna för Automatiska uppdateringar måste du vara inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.
  • Du får eventuellt en uppmaning att starta om datorn när vissa komponenter har installerats. Starta om datorn när du uppmanas till detta. Annars fungerar den kanske inte som den ska.
  • Du kan installera enskilda drivrutinsuppdateringar från webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update. Windows Update- och Microsoft Update-katalogen kan användas av avancerade användare och administratörer som vill hämta uppdateringar för senare installation eller installation på en eller flera datorer med Windows 7, Windows Vista och Windows XP. 
  • Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

    323166 Så här laddar du ned uppdateringar som innehåller drivrutiner och snabbkorrigeringar från Windows Update-katalogen

  • IT-ansvariga kan använda Windows Update eller Microsoft Update och Automatiska uppdateringar för att konfigurera en server i ett företagsnätverk för att tillhandahålla uppdateringar för företagets servrar och klienter. Denna funktion kan vara användbar i miljöer där vissa klienter och servrar inte har tillgång till Internet, eller där miljön är hårt kontrollerad och företagsadministratören måste testa uppdateringarna innan de distribueras.
  • Information om felsökning av problem med Windows Update och Microsoft Update finns på följande Microsoft-webbplats: