Ett felmeddelande visas vid start av Word 2003 eller Word 2002 eller vid arbete med ett dokument i programmet

Sammanfattning

När du startar Microsoft Word eller arbetar med ett dokument visas följande felmeddelande:
Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.


Om du arbetade med något kan informationen som du arbetade med ha gått förlorad.

Starta om Microsoft Word.

Beskriv problemet för Microsoft.

Vi har skapat en felrapport som du kan skicka till oss för att hjälpa oss att förbättra Microsoft Word. Rapporten behandlas konfidentiellt och anonymt.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
I den här artikeln beskrivs hur du kan ta reda på mer om vad problemet består i och hur det kan lösas.

Mer Information

Microsoft Word ger dig möjlighet att samla in och skicka information om felet till Microsoft. Dialogrutan i avsnittet "Sammanfattning" (som inte är specifik för Microsoft Windows-operativsystemet som används) visas nu.

Felsignaturen innehåller information som programmets, felets och modulens namn, som Microsoft använder för att ytterligare utveckla och förbättra Microsoft-produkter.

Om du har en Internet-anslutning kan du skicka denna information direkt till Microsoft med hjälp av verktyget för Office-felrapportering. Om du väljer att rapportera informationen kontrolleras om en lösning på problemet är tillgänglig, och i så fall skickas informationen till dig.

Om du vill veta mer om rapportering och sekretess för slutanvändare klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283768 OFFXP: Sekretesspolicy för slutanvändare vid rapportering av programfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du väljer att inte använda verktyget för Office-felrapportering kan du utnyttja informationen i felsignaturen för att söka direkt i Microsoft Knowledge Base.

Söka lösningen

Så här söker du efter en lösning på felmeddelandet som beskrivs i "Sammanfattning":

Steg 1: Sök efter felmeddelandet

Så här söker du efter felmeddelandet i Microsoft Knowledge Base:
 1. Klicka på "klickar du här" i dialogrutan för felmeddelandet (enligt beskrivningen i "Sammanfattning").
 2. I avsnittet Felsignatur visas information av följande slag:

  App Name App Version Module Name Module Version Offset
  ------------------------------------------------------------------------
  winword.exe 10.0.2627.0 winword.exe 10.0.2627.0 0032a96d
 3. Anteckna informationen om felsignaturen, i synnerhet värdena för AppName, ModName och Offset.
 4. Skriv http://support.microsoft.com/default.aspx?ln=sv på adressraden i webbläsaren och tryck på RETUR.
 5. Skriv in de värden som du har antecknat för AppName, ModName och Offset i sökrutan. För felsignaturen i steg b skriver du till exempel winword.exe 0032a96d.

  Obs! Om AppName och ModName är identiska skriver du bara värdena för ModName och Offset.
 6. Klicka på Sök.
 7. Om sökningen ger några resultat klickar du på länkarna till artiklarna.
Om ditt problem inte finns med i listan följer du instruktionerna i steg 2.

Steg 2: Leta efter möjliga orsaker till felet

Leta systematiskt efter lösningar på felmeddelanden och problem i Microsoft Word.
Om du vill veta mer om hur du gör klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322743 Nybörjarguide för felsökning av problem i Word
Om du fortfarande inte har löst problemet går du vidare till steg 3.

Steg 3: Sök automatiskt efter andra möjliga orsaker till felet

Klicka på följande länk om du vill se en lista över artiklar om kända problem som ger upphov till felmeddelandet och om lösningar på problemen. Om ditt problem inte finns med i listan eller inte har lösts genom föregående åtgärder följer du instruktionerna i steg 4.

Steg 4: Begär hjälp från Microsoft

Microsoft rekommenderar att du skriver ned informationen om felsignaturen enligt beskrivningen i "Steg 1: Sök efter felmeddelandet", eftersom en supporttekniker från Microsoft kan behöva informationen när du begär hjälp.
Om du vill veta mer om dialogrutan för felrapportering klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
289508 Visa felsignaturer om det uppstår ett allvarligt fel i ett Office-program och programmet avslutas
När du ringer upp eller skickar ett e-postmeddelande måste du sitta vid datorn och ha relevant produktdokumentation till hands. Var beredd på att lämna följande information:
 • Microsoft-produktens version.
 • Maskinvara, inklusive nätverksmaskinvara i tillämpliga fall, och operativsystem.
 • Innehållet i filerna Config.sys och Autoexec.bat samt nätverkskonfigurationsfiler i förekommande fall.
 • Den exakta texten i alla meddelanden som visas på skärmen.
 • En beskrivning av vad som har hänt och vad du höll på med när problemet uppstod.
 • Minsta antalet åtgärder för att återskapa problemet.
 • Vad du redan har gjort för att åtgärda problemet
Om du vill veta mer om hur du får hjälp med felsökning av Microsoft Word gör du följande: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv support i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Om du vill veta mer om Microsofts supporttjänster klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
102344 Frågor och svar om Microsofts supportalternativ (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 296493 – senaste granskning 14 juli 2008 – revision: 1

Feedback