Ny enhet eller mappad nätverksenhet är inte tillgänglig i Utforskaren

Symptom

När du
 • skapar en ny volym på en lokal disk,
 • ansluter en flyttbar disk med befintliga volymer,
 • ansluter en flyttbar enhet (till exempel en USB-diskettenhet eller ett PCMCIA-Flash-kort),
 • lägger till en fysisk hårddisk eller CD-ROM-enhet till datorn,
 • använder Offlinefiler och anger objekt som ska synkroniseras när du loggar in,
kan något av följande inträffa:
 • En befintlig mappad nätverksenhet är inte längre tillgänglig i Utforskaren.
 • Den nya enheten är inte tillgänglig i Utforskaren.
 • Den nya enheten visas i Utforskaren, men när du öppnar den visas innehållet i den befintliga enheten.
 • Den befintliga enheten visas i Utforskaren, men när du öppnar den visas innehållet i den nya enheten.
 • När datorn startar ersätts kanske nätverksenheten av den nya enheten.
 • När du kopplar bort den nya enheten har den mappade nätverksenheten samma logiska enhetsbeteckning som den hade innan du lade till den nya enheten.
 • Följande felmeddelande kan visas när du startar datorn:
  Det lokala enhetsnamnet används redan.
Obs! Den nya enheten visas kanske i Enhetshanteraren eller konsolen Diskhantering.

Orsak

Ovanstående inträffar om du mappar en nätverksenhet till den första tillgängliga enhetsbeteckningen efter enhetsbeteckningarna för de lokala volymerna och CD-ROM-enheterna. När du installerar en ny enhet eller volym identifieras inte den mappade nätverksenheten i Mount Manager, som tilldelar enhetsbeteckningar till volymer, och den nya enheten eller volymen tilldelas nästa tillgängliga enhetsbeteckning. Detta orsakar en konflikt med den befintliga mappade nätverksenheten.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Innan du kan installera den här snabbkorrigeringen måste Windows XP Service Pack 2 vara installerat på datorn.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra tidigare utgivna snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows XP med SP2, x86-baserade versioner
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mountmgr.sys5.1.2600.322242,36825-Sep-200711:23x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.32222,142,72025-Sep-200712:05x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.32222,062,84825-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.32222,020,86425-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.32222,185,85625-Sep-200712:07x86SP2SP2QFE

Workaround

Mappade nätverksenheter bör tilldelas högsta tillgängliga enhetsbeteckning. Därmed undviker du problemet ovan.

Om den nya volymen visas i Diskhantering kan du undvika problemet genom att ange en annan enhetsbeteckning för den nya enheten eller volymen. Gör så här:
Både de mappade nätverksenheterna och den nyligen installerade enheten visas i Utforskaren.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

I Windows XP tilldelas mappade nätverksenheter som standard den högsta tillgängliga enhetsbeteckningen, med början från enhet Z, för att det inte ska uppstå konflikter mellan enhetsbeteckningar. I Windows 2000 tilldelas emellertid mappade nätverksenheter som standard nästa tillgängliga enhetsbeteckning efter enhetsbeteckningarna som är tilldelade lokala volymer och CD-ROM-enheter.

När du har installerat denna snabbkorrigering, tilldelas nya enheter som ansluts till datorn för första gången nästa tillgängliga enhetsbeteckning från alla lokala eller mappade nätverksenheter. När en enhet har anslutits till datorn får den samma enhetsbeteckning varje gång den ansluts igen, även om denna enhetsbeteckning har använts igen för att mappa en nätverksenhet. Om enhetsbeteckningen har använts igen för att mappa en nätverksenhet uppstår det emellertid en konflikt, som kan medföra att enheten inte är tillgänglig.

Vid synkronisering av Offlinefiler (CSC) mappas en temporär enhet till första tillgängliga enhetsbeteckning. Om samma enhetsbeteckning används i ett inloggningsskript för att mappa en nätverksenhet visas följande felmeddelande:
fel 85: Det lokala enhetsnamnet används redan.
Egenskaper

Artikel-id: 297694 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback