OFFXP: Fel 1706 när CD-ROM-skiva används för att reparera Office eller installera en funktion

Symptom

När du sätter in en Office XP-CD för att reparera en Office-installation eller för att installera en funktion som är inställd på att Installeras vid första körningen kan det hända att följande felmeddelande visas:
Fel 1706. Det gick inte att hitta nödvändiga filer. Kontrollera nätverksanslutningen eller CD-ROM-enheten. Andra tänkbara lösningar på det här problemet kan finnas i C:\Program\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.

Orsak

Detta problem kan uppstå om samtliga följande villkor föreligger:
 • Du har ursprungligen installerat Office genom en administratörsinstallation i ett nätverk.
 • Denna installation är inte längre tillgänglig för dig.
 • Du försöker använda en Office-CD när du får en fråga från Windows Installer om en Office-källsökväg.
Eftersom filerna i en administratörsinstallation är okomprimerade, och filerna på en Office-CD är komprimerade, kan de två typerna av filer inte matchas av Windows Installer.

Lösning

Hur problemet ska lösas beror på om du kan få tillgång till en administratörsinstallation i ett nätverk. Använd den metod som passar din situation.

Använda en alternativ administratörsinstallation i nätverk

Om den ursprungliga administratörsinstallationen som du installerade Office från inte är tillgänglig, kan du använda en annan administratörsinstallation för mappen med Office-källfilerna. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv in en kommandorad av följande slag i rutan Öppna och klicka sedan på OK
  ny nätverkssökväg \Install.exe /fvm paketnamn .msi
  ny nätverkssökväg är den fullständiga sökvägen till den alternativa administratörsinstallationen i nätverket och paketnamn är namnet på Windows Installer-MSI-paketet i roten på denna administratörsinstallation (till exempel Proplus.msi).

 3. är den fullständiga sökvägen till den alternativa administratörsinstallationen i nätverket och Klicka på OK när uppdateringen har slutförts.
Obs! När du har gjort detta används denna nya serversökväg av Windows Installer när Office-installationen ska installeras om eller repareras samt när en funktion ska läggas till.

Skapa en administratörsinstallation på datorns hårddisk

Om du inte har tillgång till en administratörsinstallation i ett nätverk men har mer än 700 MB ledigt utrymme på hårddisken, kan du skapa en administratörsinstallation på hårddisken som kan användas som plats för Office-källfilerna. Gör så här:

Obs! Om du vill skapa en administratörsinstallation måste du använda en Enterprise-version av Office.

Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

281934 OFFXP: Errors When You Install Office XP from the Command Line Using Setup.exe
 1. Sätt in CD:n för Office.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv in en kommandorad av följande slag i rutan Öppna och klicka på OK:
  CD-ROM-enhet :\Setup /a
  enhet är beteckningen på CD-ROM-enheten.

 4. är beteckningen på CD-ROM-enheten. Ange i dialogrutan Administratörsinstallation var på hårddisken administratörsinstallationen av Office finns och skriv sedan in produktnyckeln (CD-nyckeln). Klicka på Nästa.
 5. är beteckningen på CD-ROM-enheten. Klicka på OK när installationen har slutförts.
 6. är beteckningen på CD-ROM-enheten. Utför åtgärderna i avsnittet "Använda en alternativ administratörsinstallation i nätverk" i denna artikel för att ändra platsen för Office-källfilerna till administratörsinstallationen på den lokala hårddisken.

Använda en CD-ROM-skiva som plats för Office-källfilerna

Om du vill använda en CD-ROM-skiva som plats för Office-källfilerna måste du avinstallera Office och sedan installera om det från CD-ROM-skivan. Gör så här:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på posten för den Office XP-produkt som är installerad.
 4. Klicka på Avinstallera Office i dialogrutan Alternativ för underhållsläge och klicka sedan på Nästa.
 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
 6. Klicka på OK när borttagningen är klar.
 7. Sätt in CD:n för Office XP.
 8. Följ instruktionerna i dialogrutorna för installation när du installerar Office från CD-ROM-skivan.

  Obs! Om du använder en CD-nyckel som inte är en volymlicensnyckel måste du aktivera din Office-produkt när installationen från CD-ROM-skivan är klar.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Här hittar du fler artiklar om felsökning av installationsproblem i Office XP:
Egenskaper

Artikel-id: 297834 – senaste granskning 29 aug. 2006 – revision: 1

Feedback