Internet-brandväggar förhindrar bläddring och fildelning

Symptom

Efter aktivering av en Internet-brandvägg går det inte längre att söka ("bläddra") efter andra datorer i hem- eller kontorsnätverk, och det går inte att dela filer med andra datorer i sådana nätverk. Om du till exempel aktiverar Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP och sedan försöker bläddra i nätverket med hjälp av Mina nätverksplatser går det inte. Om du använder kommandot net view \\datornamn för att visa resurser på en dator i ett hem- eller kontorsnätverk kan dessutom följande felmeddelande visas:

Följande systemfel har inträffat: 6118. Listan över servrar i den här arbetsgruppen är för tillfället inte tillgänglig.

Orsak

Detta kan inträffa om en brandvägg aktiveras på en nätverksanslutning som används för ett hem- eller kontorsnätverk. Normalt stänger en brandvägg portarna som används för fil- och skrivardelning för att förhindra att Internet-datorer ansluter till fil- och skrivarresurser på datorn.

Lösning

Använd brandväggen endast för nätverksanslutningar direkt till Internet. Använd till exempel en brandvägg på en dator som är direkt ansluten till Internet med ett kabelmodem, ett DSL-modem eller ett fjärranslutningsmodem. Om du har samma nätverksanslutning för både Internet och ett hem- eller kontorsnätverk använder du en router eller brandvägg som förhindrar anslutning från Internet till delade resurser på hem- eller kontorsdatorerna.


Använd inte en brandvägg på nätverksanslutningar som används för anslutning till hem- eller kontorsnätverket, om inte brandväggen kan konfigureras för öppning av portar för hem- eller kontorsnätverket enbart. Om du ansluter till Internet med hjälp av ett hem- eller kontorsnätverk kan en brandvägg bara användas på datorn eller den andra enheten, till exempel en router, som ger anslutningen till Internet. Om du till exempel ansluter till Internet via ett nätverk som du administrerar, och anslutningsdelning används i nätverket för att ge Internet-åtkomst för flera datorer, kan du bara installera eller aktivera en brandvägg på den delade Internet-anslutningen. Om du ansluter till Internet via ett nätverk som du inte administrerar kontrollerar du att nätverksadministratören använder en brandvägg.

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

En brandvägg är program- eller maskinvara som skyddar datorn från skadligt innehåll på Internet. Den hjälper till att hålla angripare samt virus och maskar borta.

Mer information om brandväggar från andra tillverkare finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

308127 Öppna portar manuellt i Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP

Viktigt! Om du installerar en brandvägg för att skydda portarna i en dator som är ansluten till Internet, rekommenderar inte Microsoft att du öppnar dessa portar, eftersom de kan vara exponerade för andra datorer på Internet. Dessutom kan specifika datorer inte ges tillgång till de öppna portarna.

Följande portar är associerade med fildelnings- och SMB-kommunikation (Server Message Block):
  • Microsoft-fildelnings-SMB: UDP-portarna (User Datagram Protocol) 135 till och med 139 samt TCP-portarna (Transmission Control Protocol) 135 till och med 139.
  • SMB-trafik med direkt värd utan NetBIOS (Network Basic Input/Output System): port 445 (TCP och UPD).

Teknisk support för Windows x64-utgåvor

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för Microsoft Windows x64-utgåvor. Det beror på att Windows x64-utgåvan levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64-utgåvan med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en Windows x64-utgåva. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att ge stöd för de program som han installerat på maskinvaran.

Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition besöker du följande Microsoft-webbplats: Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows Server 2003 x64-versioner besöker du följande Microsoft-webbplats:
Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

283673 Aktivera och inaktivera Internet-brandväggen i Windows XP

324731 Support-webbutsändning: Microsoft Windows XP: Brandvägg för Internet-anslutning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Mer information om hemnätverk och små kontorsnätverk med Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om användning av Brandvägg för Internet-anslutningsdelning finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 298804 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback