Funktionen Automatiskt mått för Internet Protocol-vägar

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs funktionen Automatiskt mått, som används i Windows XP för IP-vägar (Internet Protocol).

Mer Information

Ett mått är ett värde som tilldelas till en IP-väg för ett visst nätverksgränssnitt, och som anger vilken kostnad som är förbunden med att använda denna väg. Måttet kan till exempel värderas med avseende på länkhastighet, hoppsumma eller tidsfördröjning. Automatiskt mått är en ny funktion i Windows XP som automatiskt konfigurerar måttet för de lokala vägar som baseras på länkhastighet. Funktionen Automatiskt mått aktiveras som standard och kan även konfigureras manuellt för tilldelning av ett visst mått.

Automatiskt mått kan vara användbart när routningstabellen innehåller flera vägar för samma mål. Om du till exempel har en dator med ett 10-megabits och ett 100-megabits nätverksgränssnitt, och datorn har en standardgateway som är konfigurerad för båda nätverksgränssnitten, tilldelas det långsammare nätverksgränssnittet ett högre mått genom Automatiskt mått. Denna funktion kan göra att exempelvis all trafik till Internet sker via det snabbaste nätverksgränssnitt som är tillgängligt.

Obs! Microsoft rekommenderar normalt inte att du lägger till standardgateways mellan nätverk som inte är direkt anslutna. Nätverksperifera servrar, till exempel NAT- (Network Address Translation) och proxyservrar är normalt konfigurerade för att koppla samman två eller flera åtskilda nätverk: det offentliga Internet och ett eller flera privata intranät. I det här fallet ska du inte tilldela standardgateways i de privata gränssnitten, eftersom detta kan medföra felaktig routning i nätverket.

I följande tabell anges vilka villkor som används för att tilldela mått för vägar som är bundna till nätverksgränssnitt med olika hastigheter.

LänkhastighetMått
Mer än 200 Mbit10
Mer än 20 Mbit och mindre än eller lika med 200 Mbit20
Mer än 4 Mbit och mindre än eller lika med 20 Mbit30
Mer än 500 kbit (kilobit) och mindre än eller lika med 4 Mbit40
Mindre än eller lika med 500 kbit50

I följande tabell anges länkhastigheter och mått för datorer med Windows XP Service Pack 2.

LänkhastighetMått
Mer än 200 Mbit10
Mer än 80 Mbit och mindre än eller lika med 200 Mbit20
Mer än 20 Mbit och mindre än eller lika med 80 Mbit25
Mer än 4 Mbit och mindre än eller lika med 20 Mbit30
Mer än 500 kbit och mindre än eller lika med 4 Mbit40
Mindre än eller lika med 500 kbit50

Funktionen Automatiskt mått konfigureras oberoende för varje nätverksgränssnitt i nätverket. Denna funktion är användbar när du har mer än ett nätverksgränssnitt med samma hastighet, till exempel när varje nätverksgränssnitt har tilldelats en standardgateway. I detta fall vill du kanske konfigurera måttet manuellt i ett nätverksgränssnitt, och aktivera Automatiskt mått för att konfigurera måttet i det andra nätverksgränssnittet. Denna konfiguration kan göra det möjligt för dig att styra det nätverksgränssnitt som används först vid routning av IP-trafik.

Dessutom kan det mått som tilldelas till bestämda standardgateways konfigureras oberoende för varje gateway. Denna konfiguration möjliggör bättre kontroll av det mått som används för de lokala vägarna. Det är till exempel möjligt att aktivera Automatiskt mått för konfigurering av de vägar som tilldelas till nätverksgränssnittet, och samtidigt manuellt konfigurera det mått som tilldelas till standardgateways.

Obs! Om ett mått anges på nätverksgränssnittsnivå, men en gateway läggs till och konfigureras för Automatiskt mått, kan denna gateway ärva det mått som tilldelas nätverksgränssnittet. Om du till exempel tilldelar måttet fem på nätverksgränssnittsnivå, och sedan lägger till en gateway och lämnar Automatiskt mått markerat för denna gateway, tilldelas den också måttet fem.


Funktionen Automatiskt mått skiljer sig från funktionen för identifiering av inaktiv gateway, som kan tvinga nätverket att byta standardgateways som baseras på TCP-återöverföringar (Transmission Control Protocol). Dessutom aktiveras inte funktionen för identifiering av inaktiv gateway av Routning och fjärråtkomst. Denna aktivering görs av TCP/IP-stacken på datorn som initierar TCP-sessionen.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

205027 Identifiering av inaktiv gateway med Routning och fjärråtkomst samt anslutningar med uppringning på begäran (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Så här konfigurerar du Automatiskt mått:
  1. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen.
  2. Högerklicka på ett nätverksgränssnitt och klicka på Egenskaper.
  3. Klicka på Internet Protocol (TCP/IP) och sedan på Egenskaper.
  4. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
  5. Så här anger du ett mått: avmarkera kryssrutan Automatiskt mått på fliken IP-inställningar och ange sedan önskat mått i fältet Gränssnittets mått.
Egenskaper

Artikel-id: 299540 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback