Använda Sysprep med Windows Produktaktivering eller volymlicensmedia för distribution av Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du använder distributionsförberedelseverktyget Sysprep tillsammans med Windows Produktaktivering eller volymlicensmedia.

Mer Information

Sysprep och volymlicensiering

Om du planerar en stor distribution av Windows XP bör du skaffa VL-media (volymlicensmedia) och använda volymlicensiering. Aktivering krävs inte när du använder volymlicensmedia (VL-versioner av Windows XP) tillsammans med VL-produktnycklar.

Microsoft Volymlicens-kunder kan ange sina unika VL-produktnycklar i svarsfilen för oövervakad installation. Med Sysprep kan du ange denna nyckel i filen Sysprep.inf under avsnittet "UserData" med hjälp av posten "ProductKey=", till exempel så här:

[UserData]
ProductKey= "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
Detta gör att Windows XP kan installeras.

Obs! Om du använder volymlicensproduktnycklar med VL-media, behöver du bara ange VL-produktnyckeln i avsnittet "UserData" med hjälp av parametern ProductKey enligt ovanstående beskrivning. Om du använder Sysprep måste du redigera svarsfilen för oövervakad installation (Sysprep.inf).

Om du vill veta mer om Sysprep och användning av en svarsfil, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
216937 Systemförberedelseverktyget för Windows 2000 och användning av en svarsfil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Produktaktivering med återförsäljarmedia

Windows Produktaktivering är konstruerat för att fungera med enhetsavbildningsprodukter från andra tillverkare. Du kan använda verktyget Sysprep som ingår i Windows XP för att återställa aktivering upp till tre gånger.

Obs! Verktyget Sysprep.exe finns på Windows XP-distributions-CD:n i mappen Support\Tools i filen Deploy.cab.

När Windows XP har avbildats och distribuerats initierar Windows Produktaktivering aktiveringstimern, som återställer installation-ID (och aktiverar den fullständiga respittiden) vid den första starten, när installationen av Windows XP har slutförts på måldatorn. Till skillnad från aktivering vid volymlicensiering krävs unika produktnycklar för varje måldator. Det krävs emellertid inte något manuellt telefonsamtal så länge som måldatorerna är anslutna till Internet och produktnycklarna är giltiga. I så fall aktiveras datorn automatiskt online.

Om du vill veta mer om hur du använder AutoActivate-parametern i en oövervakad installation, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

291997 Aktivera Windows XP med hjälp av filen Unattend.txt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Om du har en proxy använder du posten ActivateProxy tillsammans med posten AutoActivate.
Obs! Fjärde gången du kör Sysprep.exe på samma media visas följande meddelande:
Grace-tidsgränsen har uppnåtts och kommer inte att anges igen.
Egenskaper

Artikel-id: 299840 – senaste granskning 14 maj 2008 – revision: 1

Feedback