Översikt över Fjärrhjälp i Windows XP

Sammanfattning

Fjärrhjälp är en teknik som gör att alla som använder Windows XP kan hjälpa varandra via Internet. Med det här verktyget kan en användare, "handledaren", se skrivbordet hos en annan användare, "motparten". Med motpartens tillstånd kan handledaren också fjärrstyra motpartens dator och lösa problem där.

Med funktionen Erbjud fjärrhjälp kan supportpersonal hjälpa användare i nätverket.

Om du vill veta mer om funktionen Erbjud fjärrhjälp klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

301527 Konfigurera en dator med Windows XP för att ta emot erbjudanden om fjärrhjälp

Mer Information

Krav för Fjärrhjälp

 • Windows XP eller Windows Server 2003 måste finnas på både motpartens och handledarens dator.
 • Motpartens och handledarens datorer måste vara anslutna till ett gemensamt nätverk, till exempel Internet.

  Om du vill veta mer om möjliga nätverkskonfigurationer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  301529 Anslutningsalternativ vid Fjärrhjälp

 • I Windows XP Home Edition måste motparten använda ett ägarkonto.
 • Motparten måste kunna överföra en fil till handledaren. Motparten kan skicka en fil automatiskt via Hjälp- och supportcenter med hjälp av Microsoft Outlook Express eller Windows Messenger. Därför måste användaren ha installerat Outlook Express eller Windows Messenger. Motparten kan också spara filen och skicka den till handledaren med någon annan metod.
Obs! I den här artikeln beskrivs situationer där fjärrhjälpssessionen initieras av motparten, som skickar en inbjudan till handledaren. På datorer som finns i samma domän kan handledaren i stället erbjuda motparten fjärrhjälp utan någon inbjudan från motparten.

Om du vill veta mer om hur man erbjuder fjärrhjälp klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

301527 Konfigurera en dator med Windows XP för att ta emot erbjudanden om fjärrhjälp

Skicka en inbjudan till Fjärrhjälp

 1. Öppna Hjälp- och supportcenter genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
 2. Klicka på Be en kompis ansluta till din dator med Fjärrhjälp under Be om hjälp.
 3. Sidan Fjärrhjälp visas. Klicka på Be någon om hjälp.
 4. Det finns tre olika sätt att skicka en inbjudan till Fjärrhjälp: Med Windows Messenger, med e-post eller genom att spara inbjudan som en fil. Välj ett alternativ och följ instruktionerna. Om du använder alternativet e-post eller ///Save as Invitation//Spara som inbjudan/// får motparten möjlighet att skydda sessionen med ett lösenord. Motparten måste också välja en tidsperiod när inbjudan automatiskt upphör att gälla. Motparten kan när som helst ange att en inbjudan ska upphöra att gälla genom att klicka på länken Se status för en inbjudan på sidan Fjärrhjälp som nämns i steg 3.
 5. Handledaren som får inbjudan måste också skriva lösenordet som motparten har angett och kan sedan initiera en Fjärrhjälpssession.
 6. När handledaren har initierat sessionen kontrolleras handledarens lösenord på motpartens dator.
 7. Dessutom kontrolleras att handledarens inbjudan är giltig och att inbjudan fortfarande är öppen.
 8. Om inbjudan är öppen och lösenordet är korrekt erhåller motparten ett meddelande om att handledaren vill inleda sessionen, och motparten ombeds inleda Fjärrhjälpssessionen.
 9. Om motparten väljer att starta sessionen öppnas dialogrutan ///Remote Assistance Novice chat/// på motpartens dator, och konsolen ///Remote Assistance Expert/// öppnas på handledarens dator. Handledaren kan nu se allting på motpartens dator i realtid.
 10. och kan begära att ta kontrollen över motpartens dator genom att klicka på Ta kontroll på handledarkonsolen. Då skickas ett meddelande till motpartens dator om att handledaren vill ta kontrollen över datorn. I meddelandet anges tre sätt för motparten att avbryta handledarens kontroll:
  Hålla ned ESC-tangenten.
  Hålla ned CTRL-tangenten och och sedan trycka på C-tangenten.
  Klicka på Sluta kontrollera intill motpartens chatfönster.
 11. Om motparten väljer att ge handledaren kontroll över datorn har både motparten och handledaren kontroll över tangentbordet och musen. Det är bäst om motparten inte rör musen eller skriver på tangentbordet medan handledaren har kontrollen, eftersom sessionen svarar på inmatningar från båda användarna, vilket gör att musmarkören rör sig oförutsägbart. Om motparten avbryter kontrollen fortsätter Fjärrhjälpssessionen och handledaren kan fortfarande se motpartens skrivbord.

Översikt över olika sätt att skicka en inbjudan

Windows Messenger

Alla som använder Windows Messenger kan bjuda in en kontakt att hjälpa dem med Fjärrhjälp. Windows Messenger är det bästa sättet att skicka en inbjudan till Fjärrhjälp av följande skäl:

 • Windows Messenger fungerar i realtid, vilket gör att motparten vet om handledaren är online.
 • Windows Messenger ger ytterligare möjligheter för motpartens och handledarens datorer att hitta varandra via Internet. Denna metod används när datorerna inte finns i samma nätverk eller försöker ansluta via Internet genom en brandvägg eller NAT-dator.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  301529 Anslutningsalternativ vid Fjärrhjälp

När du använder Windows Messenger behöver du inte öppna Hjälp- och supportcenter. Du kan också skicka inbjudan genom att öppna Windows Messenger och sedan göra följande:
 1. Klicka på Skicka en inbjudanVerktyg-menyn.
 2. Klicka på ///To Start Remote Assistance///.
 3. Klicka på önskad kontakt för Fjärrhjälp.
Den valda kontakten erhåller en förfrågan om en Fjärrhjälpssession, och handledaren kan klicka på Acceptera eller ///Decline///Tacka nej///.

Du kan också starta en Fjärrhjälpssession i Windows Messenger genom att högerklicka på en kontakt, klicka på Bjud in och sedan klicka på ///To Start Remote Assistance///.

E-post

Motparten kan få hjälp i Fjärrhjälp med att skicka ett e-postmeddelande till handledaren. E-postmeddelandet innehåller en bifogad fil med inbjudan. Handledaren öppnar den bifogade filen och ombeds skriva ett lösenord (om motparten har angett något lösenord). Sedan fortsätter processen enligt avsnittet "Skicka en inbjudan till Fjärrhjälp".

I Fjärrhjälp används e-postklienten som anges på fliken Program i Internet-alternativ. Om ingen e-postklient har konfigurerats ännu får motparten hjälp med att konfigurera den. Så här ändrar du e-postklienten som används för Fjärrhjälp: dubbelklicka på Internet-alternativ på Kontrollpanelen och byt till önskad e-postklient på fliken Program.

I Fjärrhjälp får motparten hjälp att skapa ett e-postmeddelande genom Enkel MAPI (Mail Advanced Programming Interface). Vissa e-postklienter stöder inte Enkel MAPI och visas inte som ett alternativ i Internet-alternativ på Kontrollpanelen.

Spara inbjudan som en fil

Om motpartens e-postklient inte stöder Enkel MAPI, eller om motparten vill skicka filen med inbjudan på ett annat sätt, kan motparten spara inbjudan som en fil.

Genom detta alternativ kan motparten spara samma fil som skulle skapats automatiskt och bifogats till ett e-postmeddelande. Filen sparas på den lokala enheten eller på en nätverksresurs. Motparten kan sedan bifoga filen till ett e-postmeddelande med en e-postklient som inte stöder Enkel MAPI eller överföra filen på en nätverksresurs, diskett o.s.v. Handledaren öppnar sedan inbjudan genom att dubbelklicka på filen och startar Fjärrhjälpssessionen.


Teknisk översikt

En teknisk översikt över Fjärrhjälp finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

300692 Beskrivning av anslutningsprocessen för Fjärrhjälp

Obs! I Fjärrhjälp används DCOM. I Windows XP är DCOM-registersökvägen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole med strängvärdet EnableDCOM = Y. Om värdet är "N" eller saknas fungerar inte Fjärrhjälp.
Egenskaper

Artikel-id: 300546 – senaste granskning 14 dec. 2004 – revision: 1

Feedback