Ändra inställningarna för Aktivitetsfältet för flera bildskärmar

Om du använder mer än en bildskärm kan du välja om du vill ha ett aktivitetsfält på alla bildskärmar, och hur du vill att knapparna ska visas i aktivitetsfälten.

Så här visar du Aktivitetsfältet på alla bildskärmar

 1. Håll ned eller högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och tryck eller klicka sedan på Inställningar.
 2. Aktivera alternativet Visa aktivitetsfält på alla bildskärmar under Flera bildskärmar.
Så här väljer du hur knapparna i Aktivitetsfältet ska visas på flera bildskärmar:

 1. Håll ned eller högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och tryck eller klicka sedan på Inställningar.
 2. Välj ett av alternativen i listan Visa knappar i Aktivitetsfältet på under Flera bildskärmar och tryck eller klicka på OK.
   • Alla aktivitetsfält. Knapparna i Aktivitetsfältet för alla öppna fönster dupliceras i Aktivitetsfältet på varje bildskärm.
   • Huvudaktivitetsfältet och aktivitetsfältet där fönstret har öppnats. En aktivitetsfältsknapp visas på huvudbildskärmen och även i Aktivitetsfältet på bildskärmen där fönstret har öppnats.
   • Aktivitetsfältet där fönstret har öppnats. En aktivitetsfältsknapp visas bara på bildskärmen där fönstret har öppnats. Ingen av knapparna dupliceras i andra aktivitetsfält.


Egenskaper

Artikel-id: 30056 – senaste granskning 30 sep. 2016 – revision: 1

Feedback