Tillfälliga Internetfiler tar upp mer diskutrymme än angivet

Symptom

Detta kan inträffa:
 • Det kan användas mer diskutrymme för mappen Tillfälliga Internetfiler än vad du har angett i Mängd diskutrymme som ska användas. (Du visar alternativet Mängd diskutrymme som ska användas genom att klicka på Inställningar på fliken Allmänt i dialogrutan Internetalternativ).
 • Filer som hämtas från webbplatser kan finnas kvar i mappen Tillfälliga Internetfiler (utan att de visas i Utforskaren) trots att du klickar på Ta bort filer på fliken Allmänt i dialogrutan Internetalternativ och sedan markerar kryssrutan Ta bort allt offlineinnehåll.

  Obs! Som standard används filerna Desktop.ini och Index.dat i Utforskaren för funktionerna i gränssnittstillägget Tillfälliga Internetfiler. Index.dat är cacheindexfilen för Internet Explorer. Filen används för snabbare åtkomst till filer som visas ofta i olika webbläsarprocesser i samma användarkontext. Även cookies visas när du öppnar mappen Tillfälliga Internetfiler i Utforskaren, men dessa filer lagras i mappen Cookies som standard. Om du vill veta mer om hur du tar bort cookies klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  278835 Ta bort cookie-filer

Orsak

Problemen kan bero på följande:

Innehållet på en webbsida hämtas inte i sin helhet (t ex om du klickar på Stoppa när en webbsida hämtas, eller om du går till en annan sida innan föregående sida har hämtats i sin helhet). Du hämtar direktuppspelad video med ActiveX-kontrollen AxisCamControl (distribueras av Axis Communications), vilken används för direktuppspelning av video från kameror. En del av filerna i mappen Tillfälliga Internetfiler är dolda, används i andra processer eller är skyddade.

Workaround

Lös problemet tillfälligt genom att flytta mappen Tillfälliga Internetfiler till en annan plats, ta bort den gamla mappen och flytta sedan tillbaka mappen till den ursprungliga platsen (om du vill det). Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Lös det här problemet. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.

Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Så här löser du problemet själv:
 1. Skapa en ny mapp i Den här datorn eller Utforskaren.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn i Internet Explorer.
 3. Klicka på Inställningar under Tillfälliga Internetfiler på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Flytta mapp under Mappen Tillfälliga Internetfiler i dialogrutan Inställningar.
 5. Klicka på mappen du skapade i steg 1 och sedan på OK.
 6. Om du uppmanas logga ut klickar du på Ja och logga sedan in i Windows igen. Om du inte uppmanas logga ut klickar du på OK för att stänga alla dialogrutor.
 7. Ta bort den gamla Tillfälliga Internetfiler-mappen i Den här datorn eller Utforskaren och skapa sedan en ny mapp på samma plats och med samma namn.
 8. Upprepa steg två till och med sex, men markera den nya mappen i steg fem.
Obs! Du måste upprepa denna procedur för alla användare på datorn.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.

Egenskaper

Artikel-id: 301057 – senaste granskning 28 sep. 2011 – revision: 1

Feedback