Skillnader mellan snabbformatering och vanlig formatering vid en "ren" installation av Windows XP

Sammanfattning

Vid en "ren" installation av Microsoft Windows XP kan du välja mellan följande formateringsalternativ:
  • Formatera partitionen med NTFS-filsystemet (snabb)
  • Formatera partitionen med FAT-filsystemet (snabb)
  • Formatera partitionen med NTFS-filsystemet
  • Formatera partitionen med FAT-filsystemet
  • Lämna det aktuella filsystemet intakt (inga ändringar)
I den här artikeln beskrivs skillnaderna mellan snabbformatering och vanlig formatering.

Mer Information

När du väljer att göra en vanlig formatering på en volym tas filer bort från volymen du formaterar, och en sökning efter skadade sektorer görs på hårddisken. Denna sökning upptar större delen av den tid det tar att formatera en volym.

Om du väljer snabbformateringsalternativet tas filer bort från partitionen, men ingen sökning görs efter skadade sektor på disken. Använd detta alternativ endast om hårddisken tidigare har formaterats och du är säker på att den inte är skadad.

Om du har installerat Windows XP på en partition som har formaterats med hjälp av alternativet Snabbformatering, kan du även kontrollera disken med hjälp av kommandot chkdsk /r efter installationen av Windows XP.
Egenskaper

Artikel-id: 302686 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback