Vissa webbplatser fungerar inte efter uppgradering till Internet Explorer 6

Symptom

Vissa webbplatser fungerar inte efter uppgradering till en version av Internet Explorer som nämns i början av den här artikeln. Du kan uppmanas att aktivera cookies eller uppgradera webbläsaren till en version som stöder Java, ramar eller annan teknik som stöds i Internet Explorer 6.

Om du till exempel försöker logga in på eller använda en säker bankwebbplats kan du uppmanas att uppgradera till en kompatibel webbläsare eller en annan version av samma webbläsare.

Orsak

I Internet Explorer 6 implementeras avancerad filtrering av cookies utifrån P3P-specifikationen (Platform for Privacy Preferences). Cookie-inställningarna som konfigureras på fliken Säkerhet i Internet-alternativ i Internet Explorer 4 och Internet Explorer 5 (eller på fliken Avancerat i Internet Explorer 3) tas bort vid uppgradering till Internet Explorer 6. Normalt anges sekretessinställningarna i Internet Explorer 6 till Mellan för zonen Internet. Cookies som inte uppfyller kraven blockeras på sekretessnivån Mellan, vilket kan förhindra att dessa typer av cookies skapas eller läses på datorn. Om webbplatsen kräver att sådana cookies ska fungera kan du få problem med att komma åt vissa delar av webbplatsen eller använda vissa tjänster.

Obs! Detta kan även inträffa om du försöker komma åt tjänster på en webbplats i en tredjepartskontext.

Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

299331 Uppmaning att aktivera cookies visas på webbplats

Lösning

Lös problemet genom att kontakta webbplatsens administratör.

Undvik problemet genom att konfigurera sekretessinställningarna i Internet Explorer till Låg or Acceptera alla cookies så här:

  1. Klicka på Verktyg och sedan på Internet-alternativ.
  2. På fliken Sekretess för du skjutreglaget till Låg eller Acceptera alla cookies, beroende på vad som krävs för att webbplatsen ska fungera.

    Obs! Om skjutreglaget inte är tillgängligt klickar du på Standard och utför sedan åtgärd 2.
  3. Klicka på OK och försök sedan komma åt webbplatstjänsten igen.
Obs! På vissa webbplatser blockeras nya versioner av Internet Explorer tills den nya versionen har testats på webbplatsen.

Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

301455 Det går inte att logga in på en webbplats eller få tillgång till vissa tjänster på en webbplats

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

Om du vill veta mer om cookies och sekretess i Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

260971 Beskrivning av cookies
293222 Standardinställningar för sekretess i Internet Explorer 6
283185 Hantera cookies i Internet Explorer 6
Egenskaper

Artikel-id: 302708 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback