Felsökningssteg för problem när du försöker använda verktyget Systemåterställning i Windows XP

Inledning

I denna artikel beskrivs felsökning av problem som kan uppstå när du försöker använda verktyget Systemåterställning i Windows XP.

Börja så här

Följ de här stegen om Systemåterställning inte startar:
 1. Kör Windows Update och sök efter och installera eventuella systemuppdateringar. Besök följande Microsoft-webbplats och sök efter uppdateringar:
 2. Starta om datorn om du uppmanas till det.
 3. När datorn har startats om klickar du på Start, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och sedan på Systemåterställning.
Om Systemåterställning inte startade kan du prova med metoderna i "Avancerad felsökning" för att försöka lösa problemet. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten, Information om hur du gör finns på följande Microsoft-webbplats:

Avancerad felsökning

Det här avsnittet är avsett för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten, Information om hur du gör finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 1: Kontrollera att tjänsten Systemåterställning körs

med en av följande metoder:
 • Öppna Kontrollpanelen. Gör så här: 
  1. Klicka på Start, Kör och skriv sedan compmgmt.msc i rutan Öppna. Tryck därefter på Retur.
  2. Expandera Tjänster och klicka sedan på Systemåterställningstjänster.

   Om systemåterställningstjänstens Status inte är Startad klickar du på Start i verktygsfältet och startar den.
 • Öppna ett kommandotolksfönster. Gör så här: 
  1. Klicka på Start, Kör, skriv CMD i rutan Öppna och tryck på Retur.
  2. Skriv Net Start vid kommandotolken för att säkerställa att tjänsten Systemåterställning är igång.

   Om tjänsten Systemåterställning inte listas skriver du net start "System Restore Service" och trycker på Retur.

Metod 2: Kontrollera att Systemåterställning är aktiverat på de enheter där du vill att Systemåterställning ska vara aktiverat.

Gör så här:
 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Systemåterställning.
 3. Om Systemåterställning har aktiverats visas Övervakning i kolumnen Status för en enhet.

  Om det inte markeras kan du avmarkera Inaktivera Systemåterställning på alla enheter. Klicka sedan på OK om du vill aktivera tjänsten.

Metod 3: Kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme på alla enheter där Systemåterställning är aktiverat

Gör så här:
 1. Så här söker du efter ledigt diskutrymme: klicka på Start, Kör, skriv diskmgmt.msc och tryck på Retur. Titta på varje enhet som Systemåterställning övervakar med avseende på ledigt utrymme.
 2. Om det lediga utrymmet på en partition som systemåterställning övervakar faller under 50 MB stängs Systemåterställning av och alla återställningspunkter tas bort för att frigöra diskutrymme. Du bör redan ha fått ett varningsmeddelande om lite ledigt diskutrymme. Systemåterställning återgår till övervakning när det lediga diskutrymmet når 200 MB.

  Obs! I de flesta fall behöver du inte låta Systemåterställning övervaka andra partitioner/enheter än den som Windows är installerad på. Systemåterställning övervakar inte datafiler.

Metod 4: Kontrollera händelseloggarna för att undersöka fel i tjänsten Systemåterställning

Följ de här stegen:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv eventvwr.msc /s i rutan Öppna och tryck sedan på Retur.
 2. Klicka på kategorin System.
 3. Klicka på fliken Källa om du vill sortera per namn och leta sedan efter "sr" eller "srservice." Dubbelklicka på var och en av dessa tjänster och undersök sedan om det finns någon ledtråd till vad problemet beror på i händelsebeskrivningen.

Metod 5: Starta i felsäkert läge och kör systemåterställningsverktyget

Så här startar du i felsäkert läge:
 1. Starta om datorn. Direkt efter att skärmen blivit svart första gången eller efter att BIOS-posten försvunnit börjar du att trycka upprepade gånger på F8-tangenten. Menyn med Avancerade alternativ i Windows visas.  Starta om datorn och försök igen om menyn inte visas.

 2. Välj Felsäkert läge och tryck på RETUR. När filerna läses in rullar skärmvisningen nedåt.  Obs! I felsäkert läge används en minimal uppsättning drivrutiner och tjänster för att starta Windows. Microsofts standard-VGA-drivrutin används för visning med upplösningen 640 x 480 och 16 färger.

 3. Logga in på administratörskontot. Om inget lösenord har angetts lämnar du fältet tomt och trycker på RETUR eller klickar på den gröna pilen.

 4. Klicka på Nej på informationsskärmen för felsäkert läge och starta systemåterställningsfunktionen.

 5. Klicka på Återställ datorn till en tidigare tidpunkt och klicka sedan på Nästa för att gå vidare och välja ett datum med tillgängliga återställningspunkter.
 6. Klicka på Nästa när du vill börja återställa systemet till ett tidigare läge.

Mer Information

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
287505 Så här används enhetsbeteckningar i systemåterställningen

283073 Inaktivera användargränssnittet för konfiguration av Systemåterställning

295050 Information om systemåterställning och lösenordsåterställning

283252 Icke-administratör kan inte starta verktyget Systemåterställning

322246 Du kan inte skapa en återställningspunkt när en HighPoint-drivrutin är installerad

299904 Verktyget Systemåterställning kan vara inaktiverat på enhet systemenhet trots att det finns tillräckligt med diskutrymme

300044 Så här hanteras användning av hårddiskutrymme i verktyget Systemåterställning

301224 Återställningspunkter för Systemåterställning saknas eller tas bort

304449 Starta verktyget Systemåterställning från Kommandotolken i Windows XP

313853 Verktyget Systemåterställning visar en tom kalender i Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 302796 – senaste granskning 30 juli 2013 – revision: 1

Feedback