Aktivera 48-bitars LBA-stöd (Logical Block Addressing) för ATAPI-diskenheter i Windows XP

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs hur du kan använda 48-bitars LBA-stöd (Logical Block Addressing) för ATAPI-diskenheter (ATA Packet Interface) i Microsoft Windows XP SP1 för att öka hårddiskens kapacitet utöver den aktuella gränsen på 137 GB (gigabyte).

Obs! Windows XP har inte 48-bitars LBA-stöd om du inte använder Windows XP SP1. Om du vill använda 48-bitars LBA-stöd måste du installera Windows XP SP1 eller senare. SP1 ingår redan i Windows XP Tablet PC Edition och Windows XP Media Center Edition.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Mer Information

I Windows XP SP1 ingår 48-bitars LBA-stöd för ATAPI-diskenheter, så att du kan använda hårddiskar som är större än den aktuella gränsen på 137 GB. Stödet aktiveras som standard i SP1. Du kan ta reda på om du har SP1 genom att högerklicka på Den här datorn och sedan klicka på Egenskaper. På fliken Allmänt hittar du Service Pack 1 under "System".

Du kan ta reda på om du har den senaste ATAPI-drivrutinen genom att kontrollera att du har version 5.1.2600.1135 eller senare av filen Atapi.sys i mappen %systemroot%\system32\drivers. (Eller version 5.1.2600.1152 för Windows XP 64-bitarsversionen.) Gör så här:
 1. Klicka på Start, Sök och Alla filer och mappar.
 2. Skriv Atapi.sys och klicka på Sök.
 3. Om du inte hittar Atapi.sys i mappen %systemroot%\system32\Drivers gör du så här: klicka på Fler avancerade alternativ i Sökassistenten, klicka på Sök i dolda filer och mappar och upprepa steg 2.

  Om du vill veta mer om hur du söker efter dolda mappar och systemmappar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  302347 Söka efter dolda filer eller systemfiler i Windows XP
 4. Högerklicka på Atapi.sys i mappen %systemroot%\System32\Drivers och klicka på Egenskaper.
 5. Notera filversionen på fliken Version.
Om Atapi.sys inte är version 5.1.2600.1135 (eller version 5.1.2600.1152 för Windows XP 64-bitarsversion) hämtar och installerar du snabbkorrigeringen som beskrivs i artikel 331958 i Microsoft Knowledge Base.

Om du vill veta mer om snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

331958 Hårddisk skadas vid övergång till vänte- eller viloläge eller vid skrivning av minnesdump

Den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition och Windows XP Professional har som standard inte 48-bitars LBA-stöd. Datorn måste uppfylla följande krav för att 48-bitars LBA-ATAPI-stöd ska kunna användas:

 • 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS.
 • 137 GB hårddisk eller större.
 • Windows XP SP1.
I den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional kan 48-bitars LBA aktiveras för testning så här: ställ registervärdet för EnableBigLba1 i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Varning! Data kan skadas om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Det här registervärdet används för att aktivera 48-bitars LBA-stöd i den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional.
 • Du installerar en tidigare version av Windows på en diskpartition som tidigare har skapats av ett operativsystem med 48-bitarsstöd, till exempel Windows XP SP1, och diskpartitionen är lika stor som eller större än den aktuella adresserbara gränsen på 137 GB.
Obs! Föregående registerinställning ignoreras i Windows XP SP1 eller senare. Om du försöker aktivera 48-bitars LBA-ATAPI-stöd i den ursprungliga slutversionen av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional genom att redigera föregående registerinställning, och du inte uppfyller minimikraven, kan följande problem uppstå:

 • Registervärdet EnableBigLba inaktiveras. Om du har ett 48-bitars kompatibelt BIOS som kan stödja en hårddisk med mer än 137 gigabytes kapacitet, kan endast de första 137 gigabyten på hårddisken adresseras. Resten av hårddisken används inte.
 • Registervärdet EnableBigLba aktiveras, men du har inte ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS, och hårddiskens kapacitet överstiger inte 137 GB.

  Om du aktiverar 48-bitars LBA-ATAPI-stöd genom att redigera registerinställningen, men du saknar både ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS och en hårddisk med en kapacitet som ///see comment than//understiger/// 137 GB, har du inte ändrat datorn. Hårddisken fungerar fortfarande som standardhårddisk.
 • Registervärdet EnableBigLba aktiveras utan ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS, men du har en hårddisk med en kapacitet som överstiger 137 GB.

  Om du aktiverar 48-bitars ATAPI-stöd i registret och har en hårddisk med en kapacitet som ///see comment//överstiger/// 137 GB, men du har inte ett 48-bitars LBA-kompatibelt BIOS, kan endast de första 137 gigabyten på hårddisken adresseras. Resten av hårddisken används inte.


Så här aktiverar du 48-bitars LBA-stöd genom att använda en obevakad installation med Microsoft Sysprep (System Preparation):

 1. Kopiera följande text till Anteckningar och spara texten som 48bitLba.inf:

  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE


  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg

  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Skapa en fil med namnet Cmdlines.txt som innehåller följande rader:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Leta upp mappen Sysprep\I386 i Sysprep-avbildningen och skapa en $OEM$-undermapp i denna mapp.
 4. Kopiera filerna 48bitlba.inf och Cmdlines.txt till mappen Sysprep\I386\$OEM$.
 5. I Sysprep.inf lägger du till en nyckel med namnet InstallFilesPath i avsnittet [Unattended]. Nyckeln måste ha följande värde: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Så här lägger du till föregående inställningar i Images-mappen som skapades med Riprep.exe-programmet:

 1. På fjärrinstallationsservern där Riprep-avbildningen finns skapar du en Sysprep\I386\$OEM$-mapp i följande mapp:
  RemoteInstall\Setup\Språk\Images\Riprep-katalognamn\I386\Mirror1\UserData
  Obs! Språk är "English" för engelska och Riprep-katalognamn är det unika namnet du har valt för Riprep-avbildningen.
 2. Kopiera filerna 48bitlba.inf och Cmdlines.txt till $OEM$-mappen.
 3. Ändra Riprep.sif (och eventuella andra mallfiler för den här Riprep-avbildningen som du har skapat) i följande mapp:
  RemoteInstall\Setup\Språk\Images\Riprep-katalognamn\I386\Templates\Riprep.sif
  Gör detta genom att lägga till OemPreinstall- och InstallFilesPath-värdena:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Stäng och spara filen.
OEM-tillverkare kan aktivera detta stöd med hjälp av Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.


Mer information finns i OEM Preinstallation Kit och på följande Microsoft-webbplats:

Egenskaper

Artikel-id: 303013 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback