Ett Microsoft-spel slutar svara eller avslutas

Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Så visar sig problemet

När du startar eller spelar något av spelen i avsnittet "Gäller" uppstår ett eller flera av följande problem:
 • Spelet slutar svara.
 • Spelet avslutas oväntat.
 • Datorn startar oväntat om.
 • Spelet minimeras till Aktivitetsfältet och kan inte återställas.
Dessutom kan du få följande felmeddelande sedan dialogrutan Samlar in undantagsdata visats:
<Spelnamn> har stött på ett problem och måste avslutas.
I felmeddelandet ombeds du skicka felrapporten till Microsoft.

Åtgärder för att lösa problemet

Metod 1: Starta om datorn med en ren start

När Microsoft Windows startas startar automatiskt ett antal program i bakgrunden som kan störa spelet. Det kan röra sig om antivirusprogram och systemverktyg. Vid en ren start hindras programmen från att starta automatiskt. Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att genomföra den här proceduren. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.

Windows Vista

 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv Systemkonfiguration i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

  Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Selektiv start.
 3. Avmarkera kryssrutorna Läs in systemtjänster och Läs in Autostart-objekt.
 4. Markera kryssrutan Läs in systemtjänster.
 5. Klicka på OK och sedan på Starta om.

Microsoft Windows XP

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt.
 3. Avmarkera följande kryssrutor under Selektiv start:
  • Kör System.ini
  • Kör Win.ini
  • Ladda Autostart-objekt
 4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster, och klicka sedan på Avmarkera alla.
 5. Klicka på OK och sedan på Starta om.
Visa dessa direktuppspelade media genom att klicka på Spela upp.

Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 2.

Metod 2: Skapa ett nytt användarkonto

Windows Vista

Steg 1: Öppna användarkonton
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv Control nusrmgr.cpl i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Hantera användarkonton.

  Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
Steg 2: Lägg till en ny användare
 1. Klicka på Lägg till på fliken Användare.
 2. Skriv in ett namn på användarkontot, ditt fullständiga namn och en beskrivning av kontot.
 3. Om datorn ingår i ett klient-/servernätverk skriver du in domännamnet och klickar på Nästa.

  Obs! Om datorn är konfigurerad som enskild dator utan nätverk eller ingår i ett peer to peer-nätverk behöver du inte ange något domännamn.
 4. Skriv in ett lösenord, och bekräfta det sedan genom att skriva in det igen.

  Viktigt! Lösenord är skiftlägeskänsliga. "Mittlösenord" och "mittlösenord" är till exempel två olika lösenord.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Välj åtkomstnivå för användarkontot och klicka på Slutför.

  Obs! Vissa spel kräver ett användarkonto med åtkomst på administratörsnivå.

Windows XP Home

 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Användarkonton.
 2. Klicka på Skapa ett nytt konto i listan Välj en aktivitet.
 3. Skriv in önskat namn på kontot och klicka på Nästa.
 4. Markera önskad kontotyp och klicka på Skapa konto.

  Obs! Vissa spel kräver ett användarkonto av administratörstyp.

Windows XP Professional Edition

Steg 1: Öppna Användarkonton

Öppna Användarkonton så här: klicka på Start, klicka på Kör, skriv Control nusrmgr.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

Steg 2: Lägg till en ny användare
 1. Klicka på Lägg till på fliken Användare.
 2. Skriv in ett namn på användarkontot, ditt fullständiga namn och en beskrivning av kontot.
 3. Om datorn ingår i ett klient-/servernätverk skriver du in domännamnet och klickar på Nästa.

  Obs! Om datorn är konfigurerad som enskild dator utan nätverk eller ingår i ett peer to peer-nätverk behöver du inte ange något domännamn.
 4. Skriv in ett lösenord, och bekräfta det sedan genom att skriva in det igen.

  Viktigt! Lösenord är skiftlägeskänsliga. "Mittlösenord" och "mittlösenord" är till exempel två olika lösenord.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Välj åtkomstnivå för användarkontot och klicka på Slutför.

  Obs! Vissa spel kräver ett användarkonto med åtkomst på administratörsnivå.
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 3.

Metod 3: Ta bort spelet och installera sedan om det

Steg 1: Genomför en ren start av Windows

Genomför en ren start av Windows genom att följa instruktionerna i Metod 1. Gå sedan vidare till steg 2.

Steg 2: Ta bort spelet och installera sedan om det

Windows Vista
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv program och funktioner i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Microsoft-spelet du vill ta bort i listan över installerade program, och klicka sedan på Avinstallera.
 3. Slutför borttagningen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 4. Sätt in CD:n med spelet i CD- eller DVD-enheten.
 5. Slutför installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Gör så här om installationsprogrammet inte startar automatiskt:
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv enhet:\setup.exe i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

  I det här exemplet är enhet enhetsbeteckningen för CD- eller DVD-enheten.
 2. Slutför installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Windows XP och Windows Millennium Edition
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

  I Windows 98 eller Windows Millennium Edition klickar du på fliken Installera/Avinstallera.
 3. Dubbelklicka på Microsoft-spelet du vill ta bort i listan över installerade program, och klicka sedan på Avinstallera eller Ändra/ta bort.
 4. Slutför borttagningen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 5. Sätt in CD:n med spelet i CD- eller DVD-enheten.
 6. Slutför installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Gör så här om installationsprogrammet inte startar automatiskt:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv enhet:\setup.exe i rutan Öppna och klicka på OK.

  I det här exemplet är enhet enhetsbeteckningen för CD- eller DVD-enheten.
 2. Slutför installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 4.

Metod 4: Ändra maskinvaruaccelerationen för grafik

Windows Vista

Steg 1: Öppna Anpassning

Öppna Anpassning genom att klicka på StartStart-knappen , skriv anpassning i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

Steg 2: Ändra maskinvaruaccelerationen för grafik

 1. Klicka på Bildskärmsinställningar.
 2. Klicka på Avancerade inställningar.
 3. Klicka på fliken Felsök och sedan på Ändra inställningar.

  Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 4. Flytta skjutreglaget Maskinvaruacceleration två steg till vänster om Fullständig till Inaktivera acceleration av pekare och bitmappar.
 5. Klicka på OK och sedan på Starta om nu.
 6. Prova spelet när datorn har startat om.
Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP
 1. Klicka på Start, Kör, skriv desk.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Inställningar på fliken Avancerat.
 3. Klicka på fliken Felsök.
 4. Flytta skjutreglaget Maskinvaruacceleration två steg till vänster om Fullständig till Inaktivera acceleration för pekare och avancerad ritning.
 5. Klicka på OK och sedan på OK igen.
 6. Prova spelet.
Ändra maskinvaruaccelerationen för grafik

Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på System.
 3. Klicka på Grafik på fliken Prestanda.
 4. Flytta skjutreglaget Maskinvaruacceleration ett steg till vänster om Fullständig till Samtliga accelerationsfunktioner).
 5. Klicka på OK och sedan på Stäng.
 6. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 5.

Metod 5: Inaktivera AGP-strukturer i diagnostikverktyget för DirectX

Windows XP eller Windows Millennium Edition
 1. Klicka på Start, Kör, skriv dxdiag i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Bildskärm.
 3. Klicka på Inaktivera intill AGP-struktursacceleration, under DirectX-funktioner.
 4. När följande varningsmeddelande visas klickar du på OK:
  Detta kommer att inaktivera AGP (Acceleration Graphics Port) på ALLA bildskärmsenheter som stöder AGP i ditt system.
 5. Klicka på Avsluta.
 Inaktivera AGP-strukturering
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 6.

Metod 6: Inaktivera tillfälligt ljudkortet i Windows

Windows Vista
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv enhetshanteraren i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Drivrutin.
 3. Klicka på Inaktivera och sedan på Ja.
 4. Klicka på OK.
 5. Starta om Windows och prova spelet.
Windows XP eller Windows Millennium Edition
 1. Klicka på Start, Kör, skriv system.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.

  I Windows Millennium Edition klickar du bara på fliken Enhetshanteraren.
 3. Dubbelklicka på Styrenheter för ljud, video och spel.
 4. Dubbelklicka på ljudkortet.
 5. Klicka på Använd inte den här enheten (inaktivera) under Användning av enhet.

  Obs! I Windows Millennium Edition gör du så här:
  1. På fliken Allmänt, under Användning av enhet, avmarkerar du kryssrutan Originalkonfiguration (Aktuell).
  2. Om den här kryssrutan inte syns markerar du kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil.
 6. Starta om Windows och prova spelet.
Inaktivera ljudet tillfälligt
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 7.

Metod 7: Minska ljudaccelerationen

Windows XP eller Windows Millennium Edition
 1. Klicka på Start, Kör, skriv dxdiag i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. I avsnittet DirectX-funktioner på fliken Ljud ändrar du Maskinvaruaccelerationsnivå för ljud till Enkel acceleration.
 3. Klicka på Avsluta.
Visa dessa direktuppspelade media genom att klicka på Spela upp.
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 8.

Metod 8: Hämta och installera den senaste versionen av DirectX

 1. Hämta den senaste versikonen av DirectX från följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Get the Latest DirectX Here.
 3. Klicka på Fortsätt och sedan på Hämta.
 4. Klicka två gånger på Kör.
 5. Klicka på Jag accepterar avtalet och sedan på Nästa.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på Slutför.
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 9.

Metod 9: Uppdatera grafikdrivrutinen

Kontakta tillverkaren av grafikkortet för information om hur du skaffar och installerar den senaste versionen av drivrutinen för grafikkortet. Du kan också se efter om det finns några lämpliga uppdaterade drivrutiner på Microsoft-webbplatsen Windows Update: Klicka på Spela upp om du vill se den här demonstrationen i direktuppspelning.

Om du vill veta mer om hur du kontaktar maskinvarutillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Så här tar du reda på grafikkortets namn och tillverkare i Windows Vista:
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv dxdiag i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Bildskärm.
 3. Leta efter Namn och Tillverkare under Enhet.
 4. Klicka på Avsluta.
Så här tar du reda på grafikkortets namn och tillverkare i Windows XP:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv dxdiag i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Bildskärm.
 3. Leta efter Namn och Tillverkare under Enhet.
 4. Klicka på Avsluta.
Visa dessa direktuppspelade media genom att klicka på Spela upp.
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 10.

Metod 10: Uppdatera drivrutinen för ljudkortet

Kontakta tillverkaren av ljudkortet för information om hur du hämtar och installerar den senaste versionen av drivrutinen för ljudkortet, eller besök webbplatsen Windows Update och leta efter lämpliga drivrutiner där. (Kontaktinformation finns i avsnittet "Metod 9".)

Så här tar du reda på grafikkortets namn och tillverkare i Windows Vista:
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv dxdiag i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Ljud.
 3. Leta efter Namn under Enhet, och leta efter Leverantör under Drivrutiner.
 4. Klicka på Avsluta.
Så här tar du reda på ljuddrivrutinens namn och tillverkare:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv dxdiag i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Ljud.
 3. Leta efter Namn under Enhet och Leverantör under Drivrutiner.
 4. Klicka på Avsluta.
Visa dessa direktuppspelade media genom att klicka på Spela upp.
Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 11.

Metod 11: Sök igenom datorn med ett antivirusprogram

Spelet kan avslutas, ge upphov till ett felmeddelande eller sluta svara under start eller när du spelar spelet om datorn har angripits av ett virus.

Viktigt! Om du redan har installerat ett antivirusprogram på datorn bör du uppdatera det innan du söker igenom datorn. De flesta utgivare av antivirusprogram ger ut en ny signaturfil varje månad. När du har hämtat de senaste signaturfilerna söker du igenom datorn. Om du behöver hjälp med att hämta filerna med antivirussignaturer kontaktar du programtillverkaren.

Om du inte har något antivirusprogram kan du visa en lista över leverantörer av antivirusprogram genom att klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista över leverantörer av antivirusprogram

Det finns flera kostnadsfria online-sökverktyg som kan användas för att söka efter virus på datorn. Besök till exempel följande Symantec-webbplats: Du kan hindra virus från att angripa datorn eller sprida sig till andra datorer.

Mer information om hur du skyddar datorn mot virus finns på följande Microsoft-webbplats: Om du har tagit bort virus från datorn tar du bort spelet och installerar sedan om det.

Följ metod 2 i denna artikel. Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 12.

Metod 12: Ta bort spionprogram

Spionprogram är program som samlar in personlig information utan din vetskap eller tillåtelse. Du kan ha spionprogram eller andra oönskade program om du hämtar musik från fildelningsprogram, gratisspel från otillförlitliga platser eller andra program från okända källor. Spionprogram kan påverka spelet och startprocessen. Mer information om symptom på spionprogram och andra oönskade program, borttagning av spionprogram samt åtgärder för skydd av datorn finns på följande Microsoft-webbplats:
 1. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Alla program.
 2. Klicka på Windows Defender.
 3. Klicka på nedåtpilen intill Sök och sedan på Fullständig sökning.
Om du har rensat datorn från spionprogram tar du bort och installerar om spelet enligt metod 3. Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 13.

Metod 13: Installera de senaste drivrutinerna för VIA-kretsuppsättningen

Om du använder ett moderkort med en kretsuppsättning från VIA Technologies kan du kanske lösa problemet genom att installera de senaste drivrutinerna för kretsuppsättningen.

Om du vill veta mer om spelprestanda för moderkort med kretsuppsättningar från VIA Technologies klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
274629 Spel: Låser sig eller går långsamt på AMD-datorer med VIA-kretsuppsättning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om problemet kvarstår eller du inte använder VIA-kretsuppsättningen fortsätter du till metod 14.

Metod 14: Ändra kompatibilitetsinställningen

Obs! Den här metoden fungerar kanske inte för nyare spel som kräver avancerade funktioner.
 1. Högerklicka på spelikonen och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Kompatibilitet.
 3. Markera kryssrutan Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för, och markera sedan Windows 98/Windows Me i listan.
 4. Klicka på OK.

Liknande problem och lösningar

Om du drabbas av problemen i den här artikeln visas kanske också en dialogruta med en uppmaning att skicka in en felrapport till Microsoft.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
300963 Spel: Ett allvarligt fel uppstår och felmeddelandet "Spelet har stött på ett problem och måste avslutas" visas när ett spel startas eller spelas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
De här problemen kan också bero på kända grafik- eller ljudproblem. På följande Microsoft-webbplatser finns listor över kända grafik- och ljudproblem i nya spel:
Video Troubleshooting Resource Center for Microsoft Games
http://support.microsoft.com/?pr=gmsvideo

Sound Troubleshooting Resource Center for Microsoft Games
http://support.microsoft.com/?pr=gmssound
Om du vill veta mer om hur du hämtar och installerar den senaste versionen av DirectX klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
179113 Hämta och installera DirectX

Om du vill veta mer om ren start av andra operativsystem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

331796 Ren start förhindrar att bakgrundsprogram stör ett spel eller ett program som används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 303032 – senaste granskning 28 aug. 2008 – revision: 1

Feedback