Microsoft-säkerhetsmeddelande: tillgänglighet för SHA-2 kodsignering support för Windows 7 och Windows Server 2008 R2: den 10 mars 2015

Gäller för: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 DatacenterWindows Server 2008 R2 Enterprise

Introduktion


Microsoft har publicerat en säkerhetsrekommendation för IT-proffs om SHA-2 stöd för kodsignering. Säkerhetsmeddelandet tillkännager tillgängligheten av en säkerhetsuppdatering och innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information. Om du vill visa säkerhetsmeddelandet, gå till följande Microsoft-webbplats:

Kända problem med säkerhetsuppdateringen

Problem 1

Vissa användare kan inte installera den här säkerhetsuppdateringen om datorerna uppfyller följande villkor:
  • Har en konfiguration för flervalsstart av Windows och olika distributioner av Linux
  • Använda en Windows-startprogrammet
  • Windows och Linux installerade på separata enheter
Vi har kunnat verifiera att datorer som har Windows-startprogrammet aktiverad som primära loader är att kunna installera den här uppdateringen och de system som har en icke-Windows-startprogrammet anges som primär startprogrammet inte kan installera uppdateringen, även om användaren använder att välja Windows.

Lösning på problem 1

Du kan antingen använda Windows som standard startprogrammet eller du kan ändra BIOS-inställningarna om du vill aktivera Windows-startprogrammet direkt när du installerar den här uppdateringen löser problemet.

Filinformation


Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.