Lägga till uppslagsfält i en Microsoft Access-tabell

Nybörjare: Kräver kunskaper om användargränssnittet på datorer för en användare.

En version av den här artikeln för Microsoft Access 2000 finns i
304463 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
En version av den här artikeln för Microsoft Access 97 finns i
304464 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Sammanfattning

I Microsoft Access kan du lägga till ett fält i en tabell för att slå upp information i en annan tabell. Denna metod används vanligen för att skapa relationer mellan tabeller. Du kan till exempel ha en tabell Produkter med ett fält Kategorier som slår upp kategorinamnet från en tabell Kategorier. På så vis kan du lagra primärnyckelvärdet endast i tabellen Kategorier men visa det mer användbara kategorinamnet.


I den här artikeln får du veta hur du lägger till uppslagsfält i en Microsoft Access-tabell. Först beskrivs hur du lägger till uppslagsfältet med hjälp av en guide och sedan hur du gör det manuellt.

Mer Information

Använda en guide för att skapa ett uppslagsfält.

 1. Starta Access.
 2. Klicka på ExempeldatabaserHjälp-menyn och sedan på Exempeldatabasen Northwind. Stäng formuläret Huvudmeny när det visas.

  Obs! I Access 2007 gör du så här: klicka på Exempel i rutan Mallkategorier, Northwind 2007 och Hämta.
 3. Klicka på DatabasobjektVisa-menyn och sedan på Tabeller.

  Obs! I Access 2007 klickar du på Tabelldesign i gruppen Tabeller på fliken Skapa.
 4. Skapa en ny tabell genom att dubbelklicka på Skapa tabell i designläge.

  Obs! I Access 2007 hoppar du över det här steget.
 5. Skriv Anställduppslag på den första raden under Fältnamn.
 6. Välj Uppslagsguiden i kolumnen Datatyp.
 7. Markera kryssrutan Jag vill att min uppslagskolumn ska slå upp värdena i en tabell eller fråga på den första sidan i Uppslagsguiden, och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på tabellen Anställda i listan över tabeller och sedan på Nästa.
 9. Dubbelklicka i fälten Anställningsnr, Efternamn och Förnamn så att de läggs till i listan med valda fält, och klicka sedan två gånger på Nästa.
 10. Se till att kryssrutan Dölj nyckelkolumn är markerad och klicka på Nästa.
 11. Klicka på Slutför på den sista sidan i Uppslagsguiden.
 12. Spara tabellen genom att klicka på Ja när du tillfrågas om du vill spara den, och ge tabellen namnet TestUppslagsguiden.
 13. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill lägga till en primärnyckel i tabellen.

  Observera att guiden skapar en relation mellan den nya tabellen och tabellen Anställda i exempeldatabasen Northwind.
 14. Klicka på DatabladVisa-menyn.

  Obs! I Access 2007 öppnar du tabellen i databladsvyn.
 15. Klicka på listpilen i fältet Anställduppslag.

  Lägg märke till att det finns två kolumner i kombinationsrutan.

Skapa ett uppslagsfält manuellt

 1. Starta Access.
 2. Klicka på ExempeldatabaserHjälp-menyn och sedan på Exempeldatabasen Northwind. Stäng formuläret Huvudmeny när det visas.

  Obs! I Access 2007 gör du så här: klicka på Exempel i rutan Mallkategorier, Northwind 2007 och Hämta.
 3. Klicka på DatabasobjektVisa-menyn och sedan på Tabeller.

  Obs! I Access 2007 klickar du på Tabelldesign i gruppen Tabeller på fliken Skapa.
 4. Skapa en ny tabell genom att dubbelklicka på Skapa tabell i designläge.

  Obs! I Access 2007 hoppar du över det här steget.
 5. Skriv Anställduppslag på den första raden under Fältnamn.
 6. Klicka på Tal i kolumnen Datatyp.
 7. I fönstret Fältegenskaper klickar du på fliken Uppslag.
 8. Klicka på Kombinationsruta i listan VisaKontroll.
 9. Klicka i egenskapsrutan Radkälla och klicka på pilen som visas, Anställda i listan och knappen Skapa så att Frågeverktyget öppnas.
 10. Dubbelklicka i fälten Anställningsnr, Efternamn och Förnamn så att de läggs till i frågerutnätet.
 11. Klicka på fliken Design och sedan på Stäng i gruppen Stäng, så att Frågeverktyget avslutas.
 12. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill spara ändringarna av SQL-uttrycket.
 13. Se till att egenskapen BundenKolumn är 1.

  Obs! Den här egenskapen motsvarar fältet i radkällan som har sparats i fältet. I det här exemplet lagras värdet Anställningsnr från tabellen Anställda i fältet Anställduppslag.
 14. Ändra värdet för egenskapen AntalKolumner till 3.

  Obs! Det här värdet anger antalet fält som har valts i radkällan.
 15. Skriv 0";1";1" i rutan Kolumnbredder.

  Obs! Egenskapen Kolumnbredder är en semikolonavgränsad lista med bredder för varje kolumn i radkällan. Ange kolumnbredden till 0" om du vill dölja kolumnen.
 16. Skriv 2" i rutan Listbredd.
 17. Klicka på DatabladVisa-menyn.

  Obs! I Access 2007 öppnar du tabellen i databladsvyn.
 18. Spara tabellen genom att klicka på Ja när du tillfrågas om du vill spara den, och ge tabellen namnet TestUppslagsguiden2.
 19. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill lägga till en primärnyckel i tabellen.
 20. Klicka på listpilen i fältet Anställduppslag.

  Lägg märke till att det finns två kolumner i kombinationsrutan.
Egenskaper

Artikel-id: 304462 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback