Så här skapar och använder du en diskett för återställning av lösenord för en dator som inte är domänmedlem


Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du skapar och använder en återställningsdiskett för lösenord för en dator som ingår i en arbetsgrupp eller som inte är ansluten till ett nätverk. Du kan använda en återställningsdiskett för lösenord för att komma åt en dator med Windows XP om du glömmer ditt lösenord.

Så skapar du en återställningsdiskett för lösenord

Observera att följande procedur kräver en tom, formaterad diskett. Du kan skapa en återställningsdiskett för lösenord för ditt lokala användarkonto med någon av följande metoder.

Använd ett administratörskonto

Om du är inloggad på datorn med ett administratörskonto kan du skapa en återställningsdiskett för lösenord för ett användarkonto på följande vis:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Användarkonton på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på det konto du vill arbeta med i fönsterrutan Användarkonton.
 4. Klicka på Förebygg att lösenordet glöms bort under Närliggande aktiviteter för att starta guiden Glömt lösenordet och klicka sedan på Nästa.
 5. Sätt in en tom, formaterad diskett i enhet A och klicka sedan på Nästa.
 6. Skriv lösenordet för det användarkonto du valde i steg 3 i rutan Aktuellt lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Om användarkontot saknar lösenord skriver du inte något lösenord i rutan Aktuellt lösenord.

  Guiden Glömt lösenordet skapar disketten.
 7. När stapeln för Förlopp når 100 % färdigt klickar du på Nästa och sedan på Slutför.
 8. Ta ut disketten och förse den med en etikett. Förvara disketten på en säker plats.

Använd ett begränsat konto

Om du har loggat in på datorn med ett begränsat konto skapar du en återställningsdiskett för lösenord för användarkontot så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Användarkonton under Välj en kategori.
 3. Klicka på Förebygg att lösenordet glöms bort under Närliggande aktiviteter för att starta Guiden Glömt lösenordet.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Sätt in en tom, formaterad diskett i enhet A och klicka sedan på Nästa.
 6. Skriv lösenordet i rutan Aktuellt lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Om användarkontot saknar lösenord skriver du inte något lösenord i rutan Aktuellt lösenord.

  Guiden Glömt lösenordet skapar disketten.
 7. När stapeln för Förlopp når 100 % färdigt klickar du på Nästa och sedan på Slutför.
 8. Ta ut disketten och förse den med en etikett. Förvara disketten på en säker plats.

Så loggar du in på datorn med en återställningsdiskett för lösenord

Om du glömmer lösenordet kan du logga in på datorn med ett nytt lösenord som du skapar med Guiden Återställ lösenord och återställningsdisketten för lösenord:
 1. Klicka på det användarnamn du vill använda på inloggningsskärmen för Windows XP. Rutan Ange lösenord visas. Tryck på RETUR eller klicka på knappen med högerpilen. Följande felmeddelande visas:
  Har du glömt ditt lösenord?
  Klicka på knappen"?" för att se ledtråden till ditt lösenord.
  Eller använd diskett för återställning av lösenord.

  Skriv in ditt lösenord igen.
  Observera att du måste skilja på gemener och versaler.
 2. Klicka på Använd diskett för återställning av lösenord. Guiden Återställ lösenord startar. Genom den kan du skapa ett nytt lösenord för användarkontot.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Sätt in återställningsdisketten för lösenord i enhet A och klicka sedan på Nästa.
 5. Skriv ett nytt lösenord i rutan Ange ett nytt lösenord:.
 6. Skriv samma lösenord i rutan Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
 7. I rutan Ange en ny lösenordsledtråd skriver du en ledtråd som påminner dig om lösenordet om du glömmer det nya lösenordet.

  Obs! Denna ledtråd är synlig för alla som försöker logga in på datorn med ditt användarkonto.
 8. Klicka på Nästa och sedan på Slutför. Guiden Återställ lösenord avslutas och du kommer tillbaka till inloggningsskärmen för Windows XP.

  Obs! Återställningsdisketten för lösenord uppdateras automatiskt med den nya lösenordsinformationen. Du behöver inte skapa en ny återställningsdiskett för lösenord.
 9. Skriv det nya lösenordet i rutan Ange lösenord och klicka sedan på knappen med högerpilen för att logga in på datorn.

Felsökning

 • Återställningsdisketten för lösenord kan inte användas för att återställa lösenordet på en annan dator.

  Den återställningsdiskett som du skapar kan endast användas i den dator där den skapades. Om du till exempel har två datorer med Windows XP, samma användarnamn och samma lösenord, kan du inte använda en återställningsdiskett som du skapar på den ena datorn för att återställa lösenordet på den andra.
 • Återställningsdisketten innehåller känslig information.

  Den kan användas av andra för att få tillgång till din dator. Därför är det viktigt att förvara disketten på en säker plats.
Egenskaper

Artikel-id: 305478 – senaste granskning 9 apr. 2003 – revision: 1

Feedback