Konfigurera en VPN-anslutning till ett företagsnätverk i Windows XP Professional

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du konfigurerar en VPN-anslutning (Virtual Private Network) till ett företagsnätverk i Microsoft Windows XP Professional. En VPN-anslutning är en anslutning där både privata och offentliga nätverk används för att skapa en nätverksanslutning.

Både PPTP (Point-to-Point Tunneling protocol) och L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) installeras automatiskt med Windows XP. Dessa protokoll bidrar till säkerheten när du kommer åt resurser i ett nätverk genom att ansluta till en fjärråtkomstserver via Internet eller ett annat nätverk. Denna typ av anslutning kallas VPN-anslutning.

Så här skapar du en ny VPN-anslutning

 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Nätverks- och Internet-inställningar och Nätverksanslutningar.
 2. Klicka på Skapa en ny anslutning och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Anslut till nätverket på min arbetsplats och sedan på Nästa.
 4. Klicka på Anslutning till Virtuellt Privat Nätverk och sedan på Nästa.
 5. Skriv ett namn på företaget och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Ringa inte upp den första anslutningen och sedan på Nästa.
 7. Skriv in värddatornamnet eller IP-adressen till den dator som du ansluter till och klicka på Nästa.
 8. Använd en av följande två metoder:
  • Klicka på Alla användare om du vill dela anslutningen med alla användare.
  • Klicka på Bara för mig om du inte vill dela anslutningen.
 9. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
Obs! Denna metod fungerar bara när du är ansluten till Internet.

Så här ändrar du en befintlig fjärranslutning

Du kan behöva ändra vissa parametrar i fjärranslutningen för att kunna ansluta till Internet. Så här gör du dessa ändringar:
 1. Öppna en befintlig anslutning: klicka på Start, Kontrollpanelen, Nätverks- och Internet-inställningar och sedan på Nätverksanslutningar.
 2. Klicka på anslutningen och sedan på Ändra inställningar för den här anslutningen.
  • På fliken Allmänt kan du ändra servernamnet eller IP-adressen.
  • På fliken Nätverk kan du ändra typen av säkert protokoll.
  • På fliken Avancerat kan du aktivera Brandvägg för Internet-anslutning för att hindra andra från att komma åt din dator från Internet.

   Gör detta genom att markera kryssrutan Skydda min dator och mitt nätverk genom att begränsa eller neka åtkomst till den här datorn från Internet.

   Obs! När du aktiverar Brandvägg för Internet-anslutning för att hindra andra från att komma åt din dator från Internet, kan du även skapa problem med anslutningen till servern. När du har aktiverat skydd genom Brandvägg för Internet-anslutning kontrollerar du att anslutningen till servern fortfarande fungerar.   En brandvägg bidrar till att skydda datorn mot angrepp från angripare eller skadliga program som virus, där oönskad inkommande nätverkstrafik används för att angripa datorn. Om anslutningen till servern fungerar, och du bestämmer dig för att inaktivera brandväggen, måste du koppla bort datorn från alla nätverk, även Internet.
Egenskaper

Artikel-id: 305550 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback