Upprätta en direkt kabelanslutning mellan två datorer med Windows XP

Sammanfattning

En direkt kabelanslutning är en förbindelse mellan I/O-portarna (input/output) på två datorer med en enda kabel i stället för ett modem eller en annan anslutningsenhet. I de flesta fall skapas en direkt kabelanslutning med en nollmodemkabel. Du kan använda en direkt kabelanslutning för att överföra information mellan datorer för utbyte av filer, åtkomst till resurser och så vidare.

Så här skapar du en direkt kabelanslutning

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nätverksanslutningar.
 2. Klicka på Skapa en ny anslutning under Nätverksaktiviteter och klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på Skapa en avancerad anslutning och Nästa.
 4. Klicka på Anslut direkt till en annan dator och Nästa.
 5. Välj vilken roll datorn ska ha vid kommunikationen. Om den information du behöver komma åt finns på denna dator klickar du på Värd. Om du ska komma åt information på en annan dator från denna dator klickar du på Gäst.

Konfigurera värddatorn

 1. Klicka på den anslutningsenhet du vill använda för denna anslutning (en parallell eller seriell port eller en IR-port) och klicka sedan på Nästa.
 2. Tilldela behörighet till de användare som har tillåtelse att ansluta genom att markera lämpliga kryssrutor och sedan klicka på Nästa.
 3. Avsluta konfigureringsprocessen genom att klicka på Slutför.

Konfigurera gästdatorn

 1. Skriv ett namn på anslutningen och klicka sedan på Nästa.
 2. Klicka på den anslutningsenhet du vill använda för denna anslutning (en parallell eller seriell port eller en IR-port) och klicka sedan på Nästa.
 3. Bestäm om denna anslutning ska vara tillgänglig för alla användare (klicka på Alla användare) eller bara för dig själv (Bara för mig), och klicka sedan på Nästa.
 4. Avsluta konfigureringsprocessen genom att klicka på Slutför.

Anmärkningar

 • För att kunna skapa en direkt nätverksanslutning som fungerar som värd måste du vara inloggad som administratör eller tillhöra administratörsgruppen. Direkta gästanslutningar kräver inte behörighet på administratörsnivå.
 • Om du anger anslutningen som värd när du skapar den visas den som Inkommande anslutningar i mappen Nätverksanslutningar.
 • Du kan skapa flera direkta anslutningar genom att kopiera dem i mappen Nätverksanslutningar. Du kan sedan byta namn på anslutningarna och ändra anslutningsinställningar. På så vis kan du lätt skapa olika anslutningar för flera portar, värddatorer och så vidare.
 • Direkta anslutningar kan kringgå autentiseringskrav. Detta är användbart för exempelvis handdatorer. Du måste konfigurera denna inställning i värdens inkommande anslutning.
 • Om du skapar en direkt anslutning med hjälp av en seriell kabel (RS-232C) aktiveras den port som du väljer i guiden Ny anslutning för anslutningar med ett nollmodem.
 • Om du är inloggad på datorn som administratör eller medlem av administratörsgruppen när du skapar en direkt anslutning ser du en lista över anslutningsenheter med alla parallellportar, installerade och aktiverade IR-portar samt COM-portar. Om du är inloggad som en användare som inte är medlem av administratörsgruppen och du skapar en direkt anslutning omfattar enhetslistan parallellportar, installerade och aktiverade IR-portar samt endast COM-portar som är konfigurerade med nollmodem. Om du behöver använda en COM-port för en direkt anslutning kan du be systemadministratören att konfigurera en av COM-portarna på datorn med ett nollmodem med hjälp av verktyget Telefon- och modemalternativ på Kontrollpanelen.
Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

295940 The Option to Select a COM Port Is Not Present When You Set Up a Direct Cable Connection
Egenskaper

Artikel-id: 305621 – senaste granskning 9 apr. 2003 – revision: 1

Feedback