Skapa och använda en diskett för återställning av lösenord för en dator i en domän i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du skapar och använder en diskett för återställning av lösenord för en dator som är medlem av en domän. Du kan använda en diskett för återställning av lösenord för att komma åt en dator med Windows XP Professional om du glömmer ditt lösenord.

Om du vill veta mer om hur du skapar en diskett för återställning av lösenord för en dator som ingår i en arbetsgrupp, eller en dator som inte är ansluten till ett nätverk, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
305478 Skapa och använda en diskett för återställning av lösenord för en dator som inte är en domänmedlem i Windows XPMer Information

Skapa en diskett för återställning av lösenord

Observera att dessa åtgärder kräver en tom, formaterad diskett.

Så här skapar du en diskett för återställning av lösenord för ditt lokala användarkonto:
 1. Tryck på CTRL+ALT+DELETE. Dialogrutan Windows-säkerhet visas.
 2. Klicka på Ändra lösenord. Dialogrutan Ändra lösenord visas.
 3. I rutan Logga in på klickar du på den lokala datorn, till exempel Dator (den här datorn).
 4. Klicka på Säkerhetskopia. Guiden Glömt lösenordet startar.
 5. Klicka på Nästa på sidan Guiden Glömt Lösenordet.
 6. Sätt in en tom, formaterad diskett i enhet A och klicka sedan på Nästa.
 7. Skriv lösenordet i rutan Aktuellt lösenord och klicka sedan på Nästa. Guiden Glömt lösenordet skapar disketten.
 8. När förloppsindikatorn visar hundra procent klart klickar du på Nästa och sedan på Slutför. Guiden Glömt lösenord avslutas och du kommer tillbaka till dialogrutan Ändra lösenord.
 9. Ta ut disketten och förse den med en etikett. Förvara disketten på en säker plats.
 10. Klicka på Avbryt i dialogrutan Ändra lösenord.
 11. Klicka på Avbryt i dialogrutan Windows-säkerhet.

Använda en diskett för återställning av lösenord

Om du glömmer bort ditt lösenord kan du logga in på datorn med hjälp av ett nytt lösenord som du skapar med guiden Återställ lösenord och disketten för återställning av lösenord.

Så här kommer du åt ditt lokala användarkonto på en dator som är medlem av en domän eller har kopplats bort från en domän:
 1. Tryck på CTRL+ALT+DELETE i dialogrutan Välkommen till Windows.
 2. I dialogrutan Windows-inloggning skriver du ett felaktigt lösenord i rutan Lösenord och klickar på OK.
 3. I dialogrutan Inloggningen misslyckades klickar du på Återställ. Guiden Återställ lösenord startar. Du kan använda guiden Återställ lösenord för att skapa ett nytt lösenord för det lokala användarkontot.
 4. Klicka på Nästa på sidan Välkommen till guiden Återställ lösenord.
 5. Sätt in disketten för återställning av lösenord i enhet A och klicka på Nästa.
 6. Skriv ett nytt lösenord i rutan Skriv in ett nytt lösenord på sidan Återställ användarkontots lösenord.
 7. Skriv samma lösenord i rutan Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
 8. I rutan Ange en ny lösenordsledtråd skriver du in en ledtråd som hjälper dig att komma ihåg lösenordet om du glömmer bort det.

  Obs! Den här ledtråden är synlig för alla som försöker logga in på datorn med ditt användarkonto.
 9. Klicka på Nästa och sedan på Slutför. Guiden Återställ lösenord avslutas och du kommer tillbaka till dialogrutan Windows-inloggning. Återställningsdisketten för lösenord uppdateras automatiskt med den nya lösenordsinformationen. Du behöver inte skapa en ny diskett för återställning av lösenord.
 10. Skriv det nya lösenordet i rutan Lösenord i dialogrutan Windows-inloggning.
 11. I rutan Logga in på klickar du på den lokala datorn, till exempel Dator (den här datorn) och sedan på OK.
Du är nu inloggad på den lokala datorn med din lokala kontoinformation.

Felsökning

 • Du kan inte använda disketten för återställning av lösenord för att återställa lösenordet på en annan dator,

  bara på datorn där disketten skapades. Om du till exempel har två datorer med Windows XP, samma användarnamn och samma lösenord, kan du inte använda en återställningsdiskett som du skapar på den ena datorn för att återställa lösenordet på den andra.
 • Du kan inte använda återställningsdisketten för att återställa lösenordet för domänkontot,

  bara lösenordet för det lokala datorkontot. Om du glömmer bort lösenordet för domänkontot kontaktar du systemadministratören.
 • Återställningsdisketten innehåller känslig information.

  Andra kan använda disketten för återställning av lösenord för att få tillgång till din dator. Förvara därför disketten på en säker plats.

Egenskaper

Artikel-id: 306214 – senaste granskning 13 juni 2005 – revision: 1

Feedback