Skapa ett system för flervalsstart i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln förklaras hur du installerar Windows XP som ett system för flervalsstart med följande operativsystem:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 och Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
 • MS-DOS eller Microsoft Windows 3.x


Du kan installera mer än ett operativsystem på datorn och välja vilket som ska användas varje gång du startar datorn. Detta kallas ofta en konfiguration för flervalsstart (dual-boot). (Se ordlistan i slutet av denna artikel för definitioner av termer.)

Diskvolymer och diskformat

Observera att EFS (Encrypting File System) inte är tillgängligt i Windows XP Home Edition.

Formatera om och reparera hårddisken

Du kan behöva formatera om och partitionera om hårddisken i följande fall:

 • Du har bara en volym.

  Du måste installera varje operativsystem på en separat volym i datorn så att varje installation kan behålla sina egna filer och sin egen konfigurationsinformation.
 • Startpartitionen är inte formaterad med korrekt filsystem:
  • Om du vill skapa ett system för flervalsstart med hjälp av MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows ME måste du formatera systempartitionen med hjälp av FAT16 eller FAT32, eftersom operativsystemet inte kan starta när systempartitionen är NTFS.
  • Om du vill skapa ett system för flervalsstart med Windows 95, Windows 98 eller Windows ME tillsammans med Microsoft Windows XP, måste du formatera startvolymen med FAT16, eftersom Windows 95, Windows 98 och Windows ME inte stöder NTFS-filsystemet.
  • Om du vill installera Windows 95, Windows 98 eller Windows ME med Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP, kan du formatera startpartitionen med FAT16 eftersom Windows NT 4.0 inte stöder filsystemet FAT32.
  • Om du vill skapa ett system för flervalsstart med hjälp av Windows 98 eller Windows ME med Windows 2000 eller Windows XP, kan du formatera startpartitionen med FAT32.

   Obs! Om du formaterar en volym från Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP med något annat filsystem än NTFS går alla NTFS-specifika funktioner förlorade. Här ingår vissa Windows XP-funktioner som filsystemsäkerhet, inställningar för EFS (kryptering av filsystem), diskkvoter och Fjärrlagring. På samma sätt känns en NTFS-partition inte igen av Windows 95, Windows 98 eller Windows ME och identifieras som okänd. Om du formaterar en Windows 98- eller Windows ME-partition som FAT och en Windows XP-partition som NTFS, är inga filer på NTFS-partitionen tillgängliga eller synliga om du försöker komma åt dem medan Windows 98 eller Windows ME körs.

Filsystem som stöds

Följande tabell innehåller filsystem som stöds för Microsoft-operativsystem:


Operativsystem Filsystem som stöds
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows ME FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Försiktighetsåtgärder

Innan du skapar en konfiguration för flervalsstart med Windows XP och ett annat operativsystem bör du vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Innan du försöker skapa ett system för flervalsstart måste du säkerhetskopiera det aktuella systemet och alla datafiler.
 • Varje operativsystem måste installeras på en separat volym. Microsoft stöder inte installation av flera operativsystem på samma volym.
 • Om du bara har en volym på datorn måste du formatera om och partitionera om hårddisken till flera volymer innan du börjar skapa en konfiguration för flervalsstart, om du inte bara installerar ytterligare en kopia av Windows XP.
 • Installera inte Windows XP på en komprimerad enhet som inte har komprimerats med NTFS-komprimeringsverktyget.
 • Du måste använda olika datornamn för varje operativsystem om datorn finns i en säker Windows 2000- eller Windows XP-domän.
 • Installera operativsystemen i följande ordning:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 eller Windows ME
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Skapa ett system med flervalsstart med Windows XP och MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me så här

Obs! Det går bara att installera en enda instans av Windows 95, Windows 98 eller Windows Me i en konfiguration för flervalsstart. Du kan inte konfigurera en dator för flervalsstart av Windows 95, Windows 98 eller Windows ME, eftersom samma startfil används på alla dessa plattformar. Du kan till exempel använda Windows 95, Windows 2000 och Windows XP, men inte Windows 95, Windows 98 och Windows XP.

Du måste installera Windows XP efter MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows ME för att förhindra att dessa operativsystem skriver över startsektorn och startfilerna i Windows XP.


Så här skapar du ett system för flervalsstart med Windows XP och MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows ME

 1. Kontrollera att hårddisken är formaterad med korrekt filsystem.
 2. Installera de olika operativsystemen på olika volymer i följande ordning: MS-DOS, sedan Windows 95, Windows 98 eller Windows ME och sedan Windows XP.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ha ett system för flervalsstart med MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows ME tillsammans med Windows XP, installerar du MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows ME och sedan Windows XP.
  • Om du vill ha ett system för flervalsstart med Windows 95, Windows 98 eller Windows ME, tillsammans med Windows XP, bör du installera Windows 95, Windows 98 eller Windows ME och sedan Windows XP.


  Installera varje operativsystem enligt standardproceduren.

Så här skapar du ett system för flervalsstart med Windows NT 4.0 och Windows XP

Ett system för flervalsstart med både Windows NT 4.0 och Windows XP rekommenderas inte som en långsiktig lösning. NTFS-uppdateringen i Service Pack 5 (SP5) för Windows NT 4.0 är endast avsedd som en hjälp för att utvärdera och uppgradera till Windows XP.


Så här skapar du ett system för flervalsstart med Windows NT 4.0 och Windows XP:

 1. Kontrollera att hårddisken är formaterad med korrekt filsystem.
 2. Installera Windows NT 4.0 och SP5, och installera sedan Windows XP på en separat volym. Installera varje operativsystem enligt standardproceduren.
Obs! Om du tänker installera mer än ett operativsystem bestående av någon kombination av Windows NT 4.0, med Windows 2000 eller Windows XP som enda installerade operativsystem, måste du se till att installera SP5 för Windows NT 4.0. Windows XP uppgraderar automatiskt alla NTFS-partitioner som hittas på datorn till NTFS-versionen som används i Windows 2000 och Windows XP. Windows NT 4.0 kräver emellertid SP5 för att kunna läsa och skriva filer på en volym som är formaterad med NTFS-versionen som används i Windows 2000 och Windows XP.

Installera program i mer än ett operativsystem

Om du installerar program i mer än ett operativsystem måste du behandla varje operativsystem som en separat enhet. Alla program och drivrutiner du vill använda måste installeras i varje operativsystem du vill använda dem i. Om du till exempel vill använda Microsoft Word på samma dator i både Windows 98 och Windows XP måste du starta Windows 98, installera Microsoft Word och sedan starta om datorn i Windows XP för att installera om Microsoft Word.


Obs! I Windows 95 eller Windows 98 kan maskinvaruinställningar konfigureras om första gången du använder dem, vilket kan orsaka konfigurationsproblem när du startar Windows XP.

Ange standardoperativsystemet för start

Om du har mer än ett operativsystem på datorn kan du ange vilket som ska användas som standardoperativsystem när du startar datorn:

 • Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på System.
 • Klicka på Inställningar under Start och återställning i fliken Avancerat.
 • Klicka på operativsystemet du vill använda för start när du sätter på eller startar om datorn i listan Standardoperativsystem, under Start.
 • Markera kryssrutan Visa listan över operativsystem i och skriv hur många sekunder listan ska visas innan operativsystemet startar automatiskt.

  Om du vill redigera startalternativfilen manuellt klickar du på Redigera. Microsoft rekommenderar att du inte ändrar startalternativfilen (Boot.ini), eftersom det kan göra datorn oanvändbar.

Felsökning

 • När du startar Microsoft Internet Explorer kan det avslutas och ett felmeddelande av följande slag visas:

  Iexplore orsakade ett ogiltigt sidfel i modul Kernel32.dll
  Det här felet kan uppstå om du installerar flera operativsystem på en enda volym.

  Lös problemet genom att installera varje operativsystem på en separat volym.
 • Du kan inte konfigurera datorn för start av både Windows 95 och Windows 98 (eller Windows ME).

  Du kan inte konfigurera en dator för flervalsstart av både Windows 95 och Windows 98 (eller Windows ME), eftersom samma startfil används på dessa plattformar. Därför stöds inte flervalsstart av Windows 95, Windows 98 och Windows ME samtidigt.
 • När du startar datorn visas inte startmenyn, och du kan inte starta Windows XP.

  Det här problemet kan uppstå om du installerar Windows 95, Windows 98 eller Windows ME efter Windows XP.

  Lös problemet genom att reparera eller installera om Windows XP.OrdlistaStartpartition
Startpartitionen innehåller Windows-operativsystemet och dess stödfiler. Startpartitionen kan, men behöver inte, vara samma som systempartitionen. Det finns bara en systempartition, men det finns en startpartition för varje operativsystem i ett system för flervalsstart.


Obs! På dynamiska diskar kallas detta för startvolymen.

Om du vill veta mer om disklagring i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

314343 Grundläggande lagring jämfört med dynamisk lagring i Windows XP

Se även: Systempartition, volym
Dual-Boot
En datorkonfiguration som möjliggör start av två olika operativsystem.
Se även: Flervalsstart
Utökad partition
Utökade partitioner utvecklades som svar på behovet av mer än fyra partitioner per diskenhet. En utökad partition kan i sig innehålla flera partitioner, vilket ökar antalet möjliga partitioner på en enhet. En utökad partition är en behållare för logiska enheter som formateras och tilldelas enhetsbeteckningar. Införandet av utökade partitioner föranleddes av nya diskenheter med allt större kapacitet.

FAT (filallokeringstabell)
Ett filsystem som används i MS-DOS och andra Windows-baserade operativsystem för att ordna och hantera filer. Filallokeringstabellen (FAT) är en datastruktur som skapas i Windows när du formaterar en volym med filsystemet FAT eller FAT32. I Windows lagras information om varje fil i filallokeringstabellen så att filen kan tas fram senare.

Se även: FAT32, Filsystem, NTFS-filsystem
FAT32
En utveckling av FAT-filsystemet. FAT32 stöder mindre klusterstorlekar och större volymer än FAT, vilket innebär effektivare utrymmestilldelning på FAT32-volymer.
Se även: Filallokeringstabell (FAT), NTFS-filsystem, Volym
Filsystem
I ett operativsystem är filsystemet den överordnade strukturen där filer ges namn, lagras och ordnas. NTFS, FAT och FAT32 är olika slags filsystem.
Se även: NTFS-filsystem, FAT, FAT32
Logisk partition
Logiska partitioner är partitioner som ingår i en utökad partition. Vad gäller användning skiljer de sig inte från en icke-utökad primär partition. Antalet logiska enheter som kan skapas i en utökad partition begränsas av antalet tillgängliga enhetsbeteckningar och mängden hårddiskutrymme som är tillgänglig för att skapa enheter.Flervalsstart
En datorkonfiguration som kan starta två olika operativsystem.
Se även: Dual-Boot
NTFS-filsystem
Ett avancerat filsystem med prestanda, säkerhet (fil- och mappbehörigheter), tillförlitlighet och avancerade funktioner som inte finns i någon version av FAT. NTFS ger exempelvis garanterad volymkonsekvens genom standardteknik för loggning och återställning av transaktioner. Om det uppstår ett fel i ett system återställs filsystemets konsekvens med hjälp av informationen i loggfilen och kontrollpunkterna. I Windows 2000 och Windows XP ger NTFS även avancerade funktioner som kryptering, reparse-punkter, sparse-filer, USN-journal och diskkvoter.

Se även: FAT32, Filallokeringstabell (FAT), FilsystemPrimär partition
En partition som används för att starta ett operativsystem. Primära partitioner är partitioner som upptar ett av de fyra primära partitionsfacken i diskenhetens partitionstabell. Du kan även använda primära partitioner som inte innehåller operativsystemet.Systempartition
Med systempartition avses diskvolymen som innehåller de maskinvaruspecifika filerna som behövs för start av Windows, till exempel Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com. Systempartitionen kan, men behöver inte, vara samma volym som startpartitionen.


Obs! På dynamiska diskar kallas detta för systemvolymen.


Se även: Startpartition, VolymVolym
En volym är ett lagringsområde på en hårddisk som varken är en primär partition eller en logisk enhet på en utökad partition. En volym formateras med hjälp av ett filsystem som FAT eller NTFS och tilldelas en enhetsbeteckning. Du kan se vad volymen innehåller genom att klicka på dess ikon i Utforskaren eller Den här datorn. En enda hårddisk kan ha flera volymer, och volymer kan också omfatta flera diskar.
Se även: Filallokeringstabell (FAT), NTFS-filsystem

Egenskaper

Artikel-id: 306559 – senaste granskning 26 sep. 2013 – revision: 1

Feedback