Kortkommandon i Internet Explorer

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller kortkommandon för Internet Explorer 5.5.

Mer Information

Du kan använda kortkommandon för att visa och utforska webbsidor, förhandsgranska sidor före utskrift, använda rutan Adress, arbeta med favoriter och redigera.

Visa och utforska webbsidor med kortkommandon

Så här visar och utforskar du webbsidor med kortkommandon:


Om du vill Trycker du på
----------------------------------------------------------------------
Visa hjälpen för Internet Explorer eller F1
visa sammanhangsberoende hjälp om
ett objekt i en dialogruta

Växla mellan helskärm och andra F11
lägen i webbläsaren

Flytta framåt bland objekten på en TAB
webbsida, i adressfältet eller
i länkfältet

Flytta genom objekt på en webbsida, SKIFT+TAB
adressfältet eller länkfältet

Gå till startsidan ALT+HOME

Gå till nästa sida ALT+HÖGERPIL

Gå till föregående sida ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Visa snabbmenyn för en länk SKIFT+F10

Flytta framåt mellan ramar CTRL+TAB eller F6

Flytta bakåt mellan ramar SKIFT+CTRL+TAB

Bläddra mot dokumentets UPPIL
början

Bläddra mot dokumentets slut NEDPIL

Bläddra mot dokumentets början PGUP
i stora steg

Bläddra mot dokumentets slut PGDN
i stora steg

Flytta till dokumentets början HOME

Flytta till dokumentets slut END

Söka på den här sidan CTRL+F

Uppdatera den aktuella webbsidan F5 eller CTRL+R

Uppdatera den aktuella webbsidan, även om CTRL+F5
tidsstämplarna för webbversionen och
den lokalt lagrade versionen är desamma

Avbryta överföringen av en sida ESC

Gå till en ny plats CTRL+O eller CTRL+L

Öppna ett nytt fönster CTRL+N

Stänga aktuellt fönster CTRL+W

Spara den aktuella sidan CTRL+S

Skriva ut aktuellt sida eller aktiv ram CTRL+P

Aktivera en markerad länk RETUR

Öppna fältet Sök CTRL+E

Öppna fältet Favoriter CTRL+I

Öppna fältet Tidigare CTRL+H

Öppna flera mappar i fälten CTRL+klickning
Tidigare eller Favoriter

Förhandsgranska med kortkommandon

Så här förhandsgranskar du webbsidor med kortkommandon:


Om du vill Trycker du på
----------------------------------------------------------
Ange utskriftsalternativ och skriva ut sidan ALT+P

Ändra pappersstorlek, sidhuvud och sidfot, ALT+U
orientering och marginaler för sidan

Visa den första sidan som ska skrivas ut ALT+HOME

Visa föregående sida som ska skrivas ut ALT+VÄNSTERPIL

Skriva numret på sidan du vill ALT+A
visa

Visa nästa sida som ska skrivas ut ALT+HÖGERPIL

Visa den sista sidan som ska skrivas ut ALT+END

Zooma ut ALT+MINUS

Zooma in ALT+PLUS

Visa förstoringen i procent ALT+Z

Stänga förhandsgranskningsfönstret ALT+C

Använda adressfältet med kortkommandon

Så här använder du Adress-fältet med kortkommandon:


Om du vill Trycker du på
-----------------------------------------------------------
Markera texten i adressfältet ALT+D

Visa en lista över tidigare skrivna F4
adresser

Flytta markören åt vänster i adressfältet till nästa logiska CTRL+VÄNSTERPIL
avbrott i adressen (punkt eller
snedstreck)

Flytta markören åt höger i adressfältet till nästa logiska CTRL+HÖGERPIL
avbrott i adressen (punkt eller
snedstreck)

Lägga till "www." i början och ".com" CTRL+RETUR
i slutet av texten du skriver in i
adressfältet

Flytta framåt i listan över UPPIL
matchningar för Komplettera automatiskt

Flytta bakåt i listan över NEDPIL
matchningar för Komplettera automatiskt

Arbeta med Favoriter med hjälp av kortkommandon

Så här arbetar du med Favoriter med hjälp av kortkommandon:


Om du vill Trycker du på
---------------------------------------------------------
Lägga till aktuell sida bland favoriterna CTRL+D

Öppna dialogrutan Ordna Favoriter CTRL+B

Flytta ett markerat objekt uppåt i listan ALT+UPPIL
Favoriter i dialogrutan Ordna
favoriter

Flytta ett markerat objekt nedåt i ALT+NEDPIL
listan Favoriter i dialogrutan Ordna
favoriter

Redigera med kortkommandon

Så här redigerar du med kortkommandon:


Om du vill Trycker du på
--------------------------------------------------------
Ta bort markerade objekt och kopiera dem CTRL+X
till Urklipp

Kopiera markerade objekt till Urklipp CTRL+C

Infoga innehållet i Urklipp på CTRL+V
markerad plats

Markera alla objekt på den aktuella webbsidan CTRL+A
Egenskaper

Artikel-id: 306832 – senaste granskning 14 dec. 2004 – revision: 1

Feedback