Användarnamn och lösenord sparas inte med Komplettera automatiskt

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Symptom

När du besöker en webbplats där ditt Användarnamn och Lösenord efterfrågas, och du markerar Spara lösenordet i lösenordslistan, sparas inte användarnamnet och lösenordet. När du återvänder till samma webbplats anges inte lösenordsinformationen automatiskt.

Lösning

Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning.

Metod 1: Kontrollera att Komplettera automatiskt är på

Visa fliken Innehåll i dialogrutan Internetalternativ och kontrollera att Komplettera automatiskt är på. Gör så här:

 1. Starta Internet Explorer.
 2. På menyn Verktyg klickar du på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Innehåll.
 4. Under Personlig information, klicka på Komplettera automatiskt.
 5. Gör följande i dialogrutan Komplettera automatiskt: markera kryssrutan Användarnamn och lösenord för formulär (om den inte redan är markerad), markera kryssrutan Fråga om jag vill spara lösenord (om den inte redan är markerad) och klicka sedan på OK.
 6. Stäng dialogrutan Internetalternativ genom att klicka på OK igen.
Starta om Internet Explorer och kontrollera om problemet är borta. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 2: Kontrollera att tjänsten Skyddad lagring körs

Kontrollera att tjänsten Skyddad lagring i Windows 2000 körs. Om tjänsten körs stoppar du den och startar sedan om den Gör så här:

 1. Klicka på Startoch sedan på Kör.
 2. Skriv Services.msc i rutan Öppna och klicka sedan på OK. Snapin-modulen Tjänster visas.
 3. Leta upp Skyddad lagring i listan Namn. Granska kolumnen Status. Om Skyddad lagring körs visas Startad under Status.
  • Om Skyddad lagring inte är startad startar du den genom att högerklicka på Skyddad lagring och sedan på Starta. Tjänsten Skyddad lagring startas.
  • Om Skyddad lagring körs stoppar du den och startar sedan om den Gör så här:
   1. Högerklicka på Skyddad lagring och klicka sedan på Avbryt.

    OBS! Om meddelandet Stoppa andra tjänster visas antecknar du namnet på de andra tjänsterna som kommer att stoppas och klickar sedan på Ja. Tjänsten Skyddad lagring avbryts.
   2. Högerklicka på Skyddad lagring och klicka sedan på Starta. Tjänsten Skyddad lagring startas.

    Obs! Om meddelandet Stoppa andra tjänster visas i steg a startar du de andra tjänsterna som har stoppats. Gör så här: högerklicka på alla stoppade tjänster i listan Namn (t.ex. Tjänsten World Wide Web Publishing) och klicka sedan på Starta.
 4. Stäng snapin-modulen Tjänster.
Starta om Internet Explorer och kontrollera om problemet är borta. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 3: Registrera RSABase.dll

Det här problemet kan uppstå om RSABase.dll är felaktigt registrerad. Så här registrerar du om RSABase.dll:

 1. Klicka på Startoch sedan på Kör.
 2. Skriv Regsvr32 /u RSABase.dll i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

  Följande RegSvr32-meddelande visas:
  DllUnregisterServer i RSABase.dll lyckades.
  Klicka på OK.
 3. Klicka på Startoch sedan på Kör.
 4. Skriv Regsvr32 RSABase.dll i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

  Följande RegSvr32-meddelande visas:
  DllRegisterServer i RSABase.dll lyckades.
  Klicka på OK.
Starta om Internet Explorer och kontrollera om problemet är borta. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 4: Skapa en ny användare

Kontrollera att användarkontot inte är skadat. Om problemet inte löstes med föregående metoder skapar du en ny användare och lägger sedan till användaren i gruppen Administratörer. Försök spara användarnamn och lösenord när du är inloggad som den nya användaren. Gör så här:

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på AdministrationsverktygKontrollpanelen.
  • Windows 2000 Professional:
   1. Dubbelklicka på Datorhantering.
   2. Expandera Lokala användare och grupper.
   3. Klicka på Användare.
   4. Klicka på Ny användareÅtgärd-menyn. Dialogrutan Ny användare visas.
   5. Skriv önskat användarnamn i rutan Användarnamn.
   6. Skriv önskat lösenord i rutan Lösenord. Skriv samma lösenord i rutan Bekräfta lösenord.
   7. Klicka på Skapa. Användaren skapas. Klicka på Stäng.
   8. Högerklicka på den nya användaren i listan Namn och klicka på Egenskaper.
   9. I dialogrutan Egenskaper för ny användare (där ny användare är namnet på den nya användaren du har skapat) klickar du på fliken Medlem i och sedan på Lägg till.
   10. Klicka på Administratörer i dialogrutan Markera grupp och klicka på Lägg till.
   11. Klicka två gånger på OK och avsluta snapin-modulen Datorhantering.
  • Windows 2000 Server:

   Obs! Säkerhetsprinciper för företaget eller domänen kan kräva att dessa åtgärder ändras. Kontakta domänadministratören innan du utför åtgärderna.
   1. Dubbelklicka på Active Directory – användare och datorer.
   2. Högerklicka på Användare i listan Träd, peka på Ny och klicka på Användare.
   3. I dialogrutan Nytt objekt – Användare skriver du önskat förnamn i rutan Förnamn.
   4. I rutan Användarens inloggningsnamn skriver du önskat användarnamn och klickar sedan på Nästa.
   5. Skriv önskat lösenord i rutan Lösenord. Skriv samma lösenord i rutan Bekräfta lösenord och klicka på Nästa.
   6. Klicka på Slutför. Den nya användaren skapas.
   7. Högerklicka på användaren som har skapats i listan Namn och klicka sedan på Lägg till medlemmar i en grupp.
   8. I dialogrutan Markera grupp som visas klickar du på Administratörer i listan Namn och klickar på OK. Följande meddelande visas:
    Åtgärden "Lägg till i grupp" slutfördes.
   9. Klicka på OK och avsluta Active Directory – användare och datorer.
 3. Logga in på datorn som den nya användare du har skapat.

  Obs! Du kan bli ombedd att ändra ditt lösenord.
 4. Starta om Internet Explorer och gå till önskad webbplats. Kontrollera om användarnamn och lösenord sparas i Windows.
Om problemet är borta kan du kopiera profilen från det skadade kontot till det nya användarkontot du skapade. Gör så här:

 1. Använd det ursprungliga användarkontot för att logga in på datorn.
 2. Högerklicka på Den här datorn på skrivbordet, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Användarprofiler i dialogrutan Systemegenskaper.
 4. Klicka på din profil i Profiler lagrade på den här datorn och sedan på Kopiera till.
 5. Klicka på Bläddra i dialogrutan Kopiera till. Bläddra till platsen för det nya användarkontot som du skapade. Ett exempel:
  C:\Dokument och inställningar\ny användare
  där ny användare är namnet på det nya användarkontot som du skapade.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Ändra under Grupp/användare som får använda profilen. Markera det nya användarkontot i listan och klicka på OK.
 8. Klicka på OK i dialogrutan Kopiera till. Klicka på Ja, om du ombeds bekräfta åtgärden.
 9. Klicka på OK i dialogrutan Systemegenskaper.
 10. Använd det nya användarkontot för att logga in på datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 306895 – senaste granskning 28 sep. 2016 – revision: 1

Feedback